Sjaman innvielser

Formålet med innvielser i dette kurset er å knytte deg sterkere til de naturlige energier som benyttes av sjamaner og for å forberede

din fysiske kropp og energi system for shamanistiske arbeide.

Disse innvielsene vil  også koble deg til healing energier som  er kjent som shamanistiske Lys og Great Spirit / Source Light.

Ta kontakt