Usui Reiki Master

USUI REIKI MASTER

Når du har tatt Reiki 1 og Reiki 2 , kan du fortsette å ta Reiki Master.
Her er en veldig kraftig initiering og vi må snakkes på forhånd 
om hva du skal gjøre for jeg sender denne til deg.
denne kan du også ta på fjernundervisning.