Se i Fremtiden

Se i fremtiden din

Ønsker du kontakt med meg kan du gjøre på følgende  :

Kontakt meg via kontakt knappen her eller ring 40745921 eller +46(0)761043832

Betyr å se det som er skjult for det blotte øyet. Det er mange måter å jobbe som klarsynt.

Jeg ser bilder, enkle, symbolske bilder har ofte en stor og sann historie å fortelle.

Uavhengig av teknikken en klarsynt person bruker for å få tak i informasjonen vil tolkningen være preget av personligheten og intuisjonen til den klarsynte. Uansett er det et samarbeid mellom den klarsynte og den som blir lest.

Formålet med mitt arbeid er å støtte deg i din utvikling.
Du har ansvaret for ditt liv. Jeg kan ikke velge for deg men gi deg noen svar og tips på din vei

Og sammen med mine hjelpemidler, som kort, runer eller pendel kan jeg veilede deg videre i livet.

Ta bare kontakt

Petter