Engle Reiki System

                                                                                 ENGLE REIKI SYSTEM

Det har til alle tider vært studenter som ikke har vært komfortabel med kraften
og det å lære seg Reiki,
og da kom ideen med å bruke engler, og dette viste seg å være mye bedre for dem.

Dette EngleReiki systemet er derfor en kombinasjon av Engler og Reiki.
Men systemet kan også brukes alene.

Englene er tatt med inn i Reiki Initieringene /innvielsene,
og englene er bedt om å komme for å være med i healing prosessen.

Englene er både en manifestasjon av styrken fra Gud,
og samtidig den personlige styrken du får ved å bruke dem.

De fleste engler vil ikke på generelt grunnlag ta kontakt med menneskene såfremt du ikke ber om hjelp.

Skytsengler eller guide engler er alltid med oss,
og Erkeenglene er veldig interessert i menneskene og deltar gjerne for å hjelpe oss og styrke oss.

EngleReiki Systemet er en måte å koble seg på den
kjærlige healing styrken til englene sammen med Reiki energien.

Ta kontakt

EngleReiki Systemet kan læres som et eget system på lik linje med Reiki, eller som et tilegg til Usui Reiki eller Chios.

Systemet blir undervist vanligvis på en dag for de som allerede er Reiki Master.
Men det er elever som gjerne kun vil ha dette systemet alene, og da blir det lagt opp til et litt lengre kurs.