Reiki basert på engle flammer

Jeg er en, du er en og 1+1=1

Reiki Engleflammer innvielse
Dette kurset kan du ta på fjernundervisning


Innvielser er for å få i gang energien med englene for å jobbe med andre.

Ta kontakt

Første og andre innvielse kan tas av de som har Reiki 1 eller 2, eller Chios 1 eller 2.

 Den siste innvielsen er forbehold de som har er Reiki Master eller Chios Master.

Initieringen er en veldig sterk energi som er tilgjengelig for alle som ønsker den.

Det er 3 Innvieliser/initieringer, den første lager en firedobbelt gull krystall, som peker Nord, Øst, Sør og Vest i krone chakraet, som blir satt der av en engleguide.

Den settes horisontalt i krone chakraet og den spinner når den er aktivert.

Den andre lager en ball av flammer i sjette chackra, som også plasseres der av en engleguide, og flammer når aktivert. Disse to til sammen vil gi en Engel Flamme som arbeider gjennom krystallen i krone chakraet og som blir veiledet gjennom det tredje øyet (det 6. chakraet).

Disse to innvielser må tas innen en frist på 24 timer.

Disse to innvielser/initieringer vil lage en meget klar og fokusert energi, som vil la deg få tilgang til en varm eller en meget varm healing energi. Når disse er aktivert er det en midlertidig forbindelse mellom Flammen og Krystallen. Det er viktig når man bruker dette på andre å sjekke ut på forhånd hvordan dem reagerer på energier. Ikke alle er klar for en sånn flamme.
Det er den som initierer som må ta den avgjørelsen.

Den tredje innvielsen er for Master/ Lærer.

Denne initieringen vil legge til fast 3 punkter til krystallen.

Den første vil skyte opp igjennom krone chakraet ut i universet.

Den andre vil gå rett ned til jordens kjerne.

Den tredje vil forankre seg i det fjerde chakraet, Hjerte Chakraet, som vil tillate at krystallen spinner kontinuerlig og at denne kontinuiteten tenner en flamme i det tredje øyet. Så på denne måten blir det en permanent aktivering.

Forankringen i hjerte chakraet er det som forsegler krystallen og flammen til ett. PÅ dette nivået skal man ta ekstra hensyn til nivået når man skal dele den med andre.

Reiki Engleflammer er en energi eller verktøy som kan stå på egne bein, men det virker også veldig godt sammen med andre retninger. Spesielt godt med andre engleenergier, som f. eks englelinker.

En veldig fordel med denne energien er at den aktiverer og øker aktiviteten i ditt tredje øye. Den fører frem imot også telepati og tele- energier. 

Dette er et kurs for de som allerede har Reiki 1,2 eller master, Chios 1,2 eller master. Det er bare snakk om initieringer for den graden du har for å hente mer kraft og hjelp.