Chios 3 Master Teacher

.

CHIOS®

Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 3 MASTER

Chios Master Teacher : Petter Paulsen

.

.

Innholdsfortegnelse – Chios Healing trinn 3

.

Del en – Mester healerens verktøy

Del 1 – Mester healerens verktøy  3

Introduksjon  3

Mester Healeren som kanal for ren bevissthet  3

Energi, farge og lys i healing  6

Visualisere og sende farge  7

Bruk av lys  10

Lære å se de høyere lagene i auraen  11

Se på de høyere lagene av auraen  13

Utseendet til auralagene og fenomenene i dem  15

Å tyde meningen med fenomenene i de høyere auriske lagene  17

Engergetiske defekter i Chakrasystemet.  21

Energetiske og utstrålende karakteristikker til chakrasystemet  22

For lite ladede chakra  23

Ubalanserte tilstander i chakrasystemet:  25

Chakra som viser strukturelle energetiske defekter  27

Å sanse tilstandene i chakrasystemet  29

CHAKRA OPPLADING ……………………………………………………Feil! Bokmerke er ikke definert.

Chakra system rebalansering  40

Stråleteknikken  43

Healing av det syvende laget i auraen.  49

Fjernhealing  54

Nivå 3 behandlingsprosedyre – utkast  57

Del to – behandlingsmetoder ved alvorlig sykdom  58

Introduksjon til behandling ved sykdom  58

.

Del 1 – Mester healerens verktøy

.

Introduksjon

Velkommen til Chios Healing Nivå 3 (Chios Mester Lærer). Dette nivået vil øke din kraft betraktelig og inneholder noen svært kraftfulle og avanserte teknikker i energi healing.

.

Når du skal begynne å studere dette nivået, er det en fordel om du mottar den tredje Chios energi initieringen (Mester lærer innvielsen). Dette er den mest kraftfulle av alle 3, og det er viktig at du er så ren og uthvilt som mulig, både i kropp og sinn på dagen du mottar denne innvielsen, slik får du den beste innvielsen og vil slippe å oppleve unødvendige bivirkninger.

.

Denne tredje innvielsen høyner din energikanaliseringsevne og din evne til å sanse energien til et svært høyt nivå. Den har også et annet formål; den gir deg den indre evnen til å innvie andre.

Som et resultat av innvielsen, og dine studier av Chios Innvielses prosedyrer som blir brukt i Chios systemet – de samme prosedyrene du selv har mottatt og som åpner opp for kanalisering av energi, farge og lys for healeren. Du vil bli i stand til å gi innvielser og opplæring til dine egne healing studenter. Etter denne innvielsen er det likevel en 30 dagers periode hvor du bør la energisystemet integrere energiene før du kan begynne å gi innvielser videre til andre.

.

Til dette nivået er det høyst anbefalt at du studerer Chios Meditasjons teknikker. Det vil hjelpe deg å lære å komme til en tilstand av ren bevissthet – kilden til all din healingevne – og det er også et instrument til å lære deg om visualisering, oppfattelses evne, intuisjon og andre evner som er så fordelaktige for dine suksessrike øvelser i de kraftfulle teknikker som du vil lære på dette nivået. Det er umulig å overdrive fordelen for deg og ditt healingarbeid som jevnlige øvelser av disse (eller lignende) meditasjoner vil gi deg. Det er derfor Chios Meditasjon tilbys som en del av Chios systemet.

.

.

Mester Healeren som kanal for ren bevissthet:

.

I de to forrige nivåene har du lært deg å sanse og overføre energi, og har også kanskje begynt å sanse farger og bruke lys mens du healer. Du har lært å sanse auraen på forskjellige måter og har også begynt å arbeide med chakraene. I alt ditt healingarbeid har du strevd etter forening – etter en holistisk oppfattelsesevne og handling – når du arbeider med energifeltet ved hjelp av de forskjellige visualiserings og healing verktøyene som du har lært så langt. Som du vet, er alle delene av det menneskelige energifelt, akkurat som energi, farge og lys og ethvert healingverktøy du bruker de med, en del av en større helhet – en helhet som inkluderer hele din tilværelse og hele din mottakers væren. Healing finner sted fra denne vide tilstanden av ren bevissthet.

.

På dette trinnet vil du arbeide mer med chakra systemet og de høyere lagene av auraen ved hjelp av en rekke kraftfulle teknikker. Chakrasystemet er utrolig viktig for hele tilværelsen til hvert individ – det er forbindelsen mellom individet og tilstanden av ren væren, stedet hvor en oversettelse mellom den åndelige bevissthet og den fysiske verden, hvor kraften og essensen til

.

.

sjelen blir tilgjengelig og har en påvirkning i vårt verdslige liv. Chakraene fungerer som en regnbuebro, som en serie av mottakere og oversettere av innkommende energi/bevissthet fra tilstanden av ren væren, alle med sin egen farge og sitt eget innflytelsesområde over hele vår livsprosess. De er ikke objekter, ting som kan bli forstått ved hjelp av tankearbeid eller intelligens, men de er alle en måte å virke på og en tilstand av tilværelse, og likevel arbeider de alle i forhold til hverandre og alle er ett.

.

De høyere lagene i auraen relaterer til chakraene – hvert lag i auraen korresponderer til et chakra, og slik som hvert chakra er lagene en bevissthet for seg selv, en eksistens med sin egen natur og funksjon innenfor den generelle tilværelsen til individet. Tilstander i chakraene relateres til fenomener i lagene i auraen, og begge isammen – energifeltet som en spirituell enhet hvor hver del faktisk påvirker og relaterer til alle de andre – reflekterer hele forholdet som individet har til en større virkelighet. Operasjonene til chakraene og auralagene påvirker også livserfaringene til hvert individ – fra de biokjemiske operasjonene som skjer i den fysiske kroppen til de spirituelle sansningene som er mulige og alt i mellom. Feltet av ren bevissthet er oversatt og brakt inn i den fysiske manifestasjonen gjennom dette energifeltet, for å hjelpe og støtte hele livsprosessen på alle nivå.

.

De nye healingverktøyene du nå skal få lære deg – kraftfulle verktøy som kan påvirke og forbedre chakrasystemets funksjoner og operasjoner og de høyere auralagene på ekstraordinære måter – vil gi deg evnen til å hele defekter innenfor energifeltet til mottakeren din. Du vil derfor ikke bare behandle selve årsaken til de forskjellige sykdommer og plager som mottakeren kan ha, men også påvirke din mottakers sanser og mulige livserfaringer på en svært dyp måte, det er en resultat av mottakeren blir koplet til en renere forbindelse til selve essensen av sin sjel og tilværelse. Når du behandler din mottaker ved hjelp av disse kraftfulle aura og chakra healing teknikker, kan du altså forbedre hele livsprosessen på alle nivå, og hjelpe til med å akselerere din mottakers spirituelle utvikling.

.

Grunnen til at du vil bli i stand til å påvirke slike fordelaktige forandringer for mottakeren, er at chakrasystemet i sitt samarbeid med auralagene er en kanal til tilstanden av ren bevissthet – tilstanden av ren tilværelse hvor ikke bare den ideelle helse, en også den uendelige bevissthet og uendelige potensialer for hver enkelt person holder til. Ved å heale defekter i energifeltet til mottakeren, gir du tilgang til muligheter for mottakeren å få en forbindelse til denne større virkeligheten – å gi slipp på fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige begrensninger som ellers ville holdes igjen.

.

Din egen bevissthet og forbindelse til ren bevissthet er verktøyet du vil bruke for å få til disse forandringene. Som du vet, er det din egen åpenhet, bevissthet og utvikling i bevissthet som gjør det mulig for deg å trekke i den viten og kraft som ligger i feltet av ren bevissthet slik at du kan gi healing til din mottaker. Når du trekker i denne kunnskapen og kraften gir det effekt til bevisstheten til mottakeren – healeren healer og mottakeren mottar healing, begge med hele sin bevissthet. Ditt arbeid som healer er derfor å være en kanal fra tilstanden av ren bevissthet og en kanal tilbake til den tilstanden. Hensikten med ditt healingarbeid er å tilby muligheten for mottakeren til å heles og til å avansere sin spirituelle vekst, og også for deg selv å oppleve muligheten til å komme i bedre kontakt med, og være en kanal for denne utvidede tilstanden.

Derfor har du også muligheten til å vokse på samme måten – effekten er en raskere personlig utvikling for alle som er innblandet.

.

.

.

Chios Nivå 3 vil hjelpe deg med å raskt avansere mot å bli en mester healer. På veien til å bli en mester healer vil du søke å arbeide direkte med denne tilstanden av ren, utvidet bevissthet, ikke bare i mottakeren din men også i deg selv – den tilstanden hvor du drar din healing viten og healing kraft, veiledningen som du retter deg etter mens du healer. I ditt healingarbeid vil du være et verktøy for denne høyere bevisstheten mens den jobber gjennom deg for å forbedre din mottakers forbindelse til denne universelle virkeligheten. Mester healeren er et verktøy, et kjøretøy gjennom hvor bevisstheten opererer på sin egen måte, på spesielle måter slik at den påvirker healing og forandringer i bevisstheten til mottakeren. Hver oppfattelse og handling av healeren, og healerens bruk av hvert healingverktøy har sin egen kvalitet også. Du vil etter hvert forstå at din rolle som healer også påvirker din egen vekst prosess, og at din evne som healer avhenger av denne veksten. Du vil forstå at du, din mottaker og dine healingaktiviteter alle er aspekter av en samlet livsprosess hvor du er sterkt engasjert. Øvelsene av teknikkene som du vil lære i dette kurset vil derfor ha en sterk forandringseffekt i dine mottakerers bevissthet og du vil også finne at mens du lærer deg dem vil de ha en forandringseffekt i din egen bevissthet også.

.

For å komme i harmoni med den sanne naturen av healing arbeid, skulle du forstå at du har denne rollen som en kanal, og sammen med det også ansvar mens du healer. Man bør gå til enhver healing behandling med renhet, uten ego og i en utvidet tilstand av bevissthet som du har begynt å kultivere i deg selv. For å heale effektivt med disse verktøyene, må du sette ditt ego til side    mens du healer. Du skulle derfor, på enhver måte som er best for din mottaker, heale i samsvar med den informasjon som kommer fra din høyere bevissthet, fra dine åndelige guider eller fra din mottakers åndelige guider. All healing er til syvende og sist utført fra ånd, fra nivået å ren tilværelse, og healeren er bare en kanal. Det er viktig å forstå at som en healer må du være en ren kanal til dette nivået mens du arbeider.

.

Du må tillate deg selv å bli guidet i arbeidet ditt, i stedet for å være begrenset i dine egne mentale ideer eller oppfatninger. Healeren er en kunstner, ikke en ren tekniker. Begynn å gi slipp på, bryt ut av alle standardiserte behandlinger, forutinntatt innhold av healing behandlings prosedyrer, og bruk alle dine verktøy, all din viten og hele din bevissthets kraft og oppfattelsesevne for å gjøre det stykke kunstneriske arbeid som hver eneste healing behandling egentlig er. Selv om dette tredje nivået inneholder mange nyttige verktøy og en generell begrepsmessig ramme for bruken av dem, så må du finne din egen sti og ikke være redd for å gjøre behandlingene dine individuelle slik som dine mottakere som individer behøver.

.

Det er ikke til å komme bort fra, at du vil oppdage mange tilfeller som ikke er spesifisert i Chios healing nivåene, noen ganger hos mottakere som er alvorlig syke. Du må derfor bruke din egen bedømning, din egen utvidede bevissthets kraft og din evne til å vurdere hver unike mottaker som din ultimate autoritet i behandlingen. Du må mestre alle healingverktøyene som er gitt deg, men så må du bevege deg bak alle regler, til en utvidet bevissthet – en tilstand hvor din forenede bevisste oppfattelse og handling eksisterer som et rent uttrykk for healing kraft, sjel og ren tilværelse. Dette er prosessen som skal til for å bli en mester healer.

.

.

Energi, farge og lys i healing

I de to første nivåene i Chios Healing, har du hovedsakelig jobbet med energien. Du har lært å overføre energi og du har lært å sanse den. I Chios nivå 3 vil du også utvide din bruke av farge og lys i healing arbeidet ditt.

.

Det er viktig å forstå at disse tre – energi, farge og lys – ikke er fundamentalt forskjellig fra hverandre. De ar alle bygd på samme fundament i tre tilsynelatende forskjellige former; de er alle utstrålinger av essensen. Det er som om virkelighetens essens – essensen av tilværelsen – eksisterer på tre forskjellige nivåer av vibrasjon eller stråling. Lyset er den høyeste og mest forfinete, fargen har en langsommere vibrasjon enn lyset og energi har en enda langsommere vibrasjon. Selv om de virker forskjellige, er de alle fundamentale manifestasjoner i vår fysiske verden – av tilstanden av ren bevissthet, og dermed er det faktisk en enhet. Som ved bruk av energi, er også det å bruke farge og lys å styre en mainfestasjon avessensen, ved å bruke din kropp eller sinn som et fokus for den, som en kanal. De har en forskjell likevel, i hvordan de oppfattes og anvendes.

.

Energien som du har sanset og overført gjennom så stor del av ditt healingarbeid så langt, arbeider likevel i et større felt enn lys eller farge, men er mer altgjennomtrengende. Energi finnes i hele kroppen, omkring oss i atmosfæren, gjennomtrenger alt levende og miljøet hvor det er.

Farge og lys fins også i energifeltet – i chakraene og i auralag – men de er mer lokaliserte med en spesifikk manifestasjon og betydning. De er suksessivt sjeldnere, mer konsentrerte og forfinede entiteter av en høyere vibrasjon, og deres anvendelse i healing er likedan mer relatert til emner – de brukes bare i spesifikke områder og på spesielle måter. Dette betyr ikke at farge og lys er mindre viktig enn energi i healingarbeid; de er faktisk suksessivt mer betydningsfulle og forfinede manifestasjoner av essensen, og er dermed også mer kraftfulle. De er en mer spesifikk overføring til mottakeren, av healingkraften som er tilstede i feltet av ren bevissthet.

.

Energi —–Farge —-Lys

.

.

Hvert steg oppover fra energi til farge og til lys, presenterer en mer forfinet tilstand av den samme grunnformen, en entitet som arbeider og tilhører et finere vibrasjonsnivå. Lyset selv er en bro til essensen.

.

I tidligere Chios nivåer arbeidet du hovedsakelig med energi, som er en livskraft i kroppen vår. Metoden for å sanse denne var å bruke skanning, selv om intuisjon også ble brukt. I dette nivået vil vi bruke farge og lys som har en mer visuell og strålende natur, og de blir sanset på en mer ”visuell måte”. Du vil få bedre nytte av din visualiseringskraft i healingarbeid med farge og lys – både i å sanse disse entitetene og ved å sende dem. Dette er en av mange grunner hvorfor vi sterkt anbefaler at du øver på Chios Meditasjonene. Behandlingsprosedyrene du brukte i andre nivå vil ikke bli forkastet – du vil fortsatt behandle mottakeren din ved hjelp av energi. Du vil legge til nye metoder til din healing som også bruker farge og lys – behandlinger av en mer forfinet natur ved hjelp av disse forfinede entitetene

.

.

.

.

Visualisere og sende farge:

.

Mange av teknikkene du vil lære på dette nivået vil kreve at du visualiserer farge, formålet er å bli i stand til å sanse og sende det effektivt. Evnen å visualisere fargen vil være viktig for din oppfattelse og behandling av chakra og lagene i auraen. Du vil sende farge til chakra eller andre områder som behøver det gjennom plasseringen av hendene og spesielt gjennom å bruke din visualiseringskraft når du kanaliserer og styrer fargen. For riktig å bruke farge i healing, må du lære deg å visualisere fargen ved hjelp av rett teknikk.

.

Det første steget i å begynne å bruke farge i healing, er å bli oppmerksom på de syv sanne fargene – å lære deg å visualisere og bli dem. Disse fargene korresponderer med de syv chakraene og de syv lagene i auraen eller høyere kroppene. Mønsteret av energi som omkranser                 den fysiske kroppen og utgjør det auriske feltet er rødt, orange, gult, grønt, blått, indigo og fiolett som du har lært allerede. Disse fargene er rene – fargene du ville se i en regnbue eller i et spekter av sollys som er brutt i en prisme. I healing bruker healeren disse fargene ved å visualisere essensen av dem, ved å sanse dem og bli ett med dem. Den følgende øvelsen vil hjelpe deg med å begynne å gjøre dette og bli kjent med essensen av de forskjellige fargene:

.

Sitt komfortabelt med øynene lukket og søk en stillhet, en ro i ditt sinn. Se for deg for ditt indre en av de sanne fargene. Ikke bare ”tenk på” eller ”lat som du ser” fargen, men prøv å sanse og bli fargen. Bruk forståelsen din av riktig praktisering av visualisering som du allerede har lært. Spør deg selv, hvordan føles det å være denne fargen? Føl fargen i sin reneste tilstand som en ren farge ublandet søk å smelte sammen med fargen med hele din væren, hele din væren sanser, flytter inn i fargen og blir ett med den. Hvis du oppdager at du ”later som du ser” fargen, gi slipp den delen av din bevissthet som ”ser” fargen som en visuell opplevelse. Når du sanser fargen, legg merke til renheten og begynn å oppdage fargens natur og kraft. Fortsett å sanse deg selv som denne fargen et øyeblikk og end øvelsen med å stoppe og hvile et øyeblikk med øynene lukket.

.

Gjenta øvelsen med hver av de sanne fargene, og med hver av dem, søk å en følelse av hver farges renhet, natur og kraft. Legg merke til at det er som om hver farge har sin egen identitet og at følelsen du får fra rød for eksempel, er forskjellig fra de du får fra grønt.

Etter hvert som du utøver denne øvelsen med hver farge, ikke prøv å gjør forskjell mellom dem eller sanse dem bakgrunn av noen spesiell viten du har om fargene fra andre   steder eller bøker. din egen følelse for fargens natur og kraft og renhet. De sanne fargene er tilstander av ren bevissthet og kan ikke bli forstått bare bakgrunn av spesielle ideer, men oppleves i sin essens.

.

Begynn å få en viten om alle fargene. Det er veldig viktig at du har en viten i ditt sinn om disse fargene – du må være kjent med den sanne essensen i hver farge slik at du kan kjenne de igjen under arbeidet ditt. Du må lære deg å kjenne dem og bli dem, og dette gjøres ved å bringe ut din egen indre viten og kunnskap og sans om fargene som du har i din underbevissthet.

.

.

Etter at du har øvd på å sanse og bli de sanne fargene, og føler at du kjenner deres natur litt, så er det på tide å kombinere din visualisering av fargene sammen med Chios symbolene. Mange av teknikkene du lærer på dette kurset krever at du visualiserer farger på korrekt måte mens du gir behandling til en mottaker og på samme tid visualiserer chios symbolene. Dette gjøres sånn at fargekanaliserings evnen som ble aktivert i øvelsen over, vil bli forstørret av den essensielle kraften som ligger i Chios symbolet. På den måten vil du i ved bruk av farge ha en enda større kraft og effektivitet mens du behandler din mottaker ved hjelp av grunnrekken av Chios symbolene i farger (se kart) og Chios Mester teknikkene. Du vil i mange av disse teknikkene bruke et symbol i farge fra en serie Chios symboler i farger, hvor hvert symbol representerer den fargen som igjen korresponderer med et spesielt chakra og et spesielt lag i auraen:

.

.

Den følgende øvelsen vil gi deg øvelse i å visualisere hvert symbol i farge:

.

Sitt behagelig med øynene lukket, og søk en indre ro og stillhet i ditt sinn. Velg deg et hvilket som helst av symbolene fra grunnrekken av Chios symboler i farger. Visualiser symbolet, i fargen for ditt indre bruk riktig visualiserings teknikk. Som i den rød- oransje ball meditasjonen, kombiner din følelsesans og tilstedeværelsen av fargen med din sans av formen av symbolet, sens og bli dette symbolet i farger. Ikke legg noen følelse eller ide om symbolet forhånd, ikke bare tenk det eller late som du ser det, men visualiser det med HELE deg, bli symbolet i farger for ett minutt eller to, velg deg deretter et nytt symbol fra kartet. Fortsett i 5 10 minutter hvor du går igjennom hvert symbol en eller flere ganger i valgfri rekkefølge.

.

.

.

Evnen til å visualisere symbolene i farger vil bli brukt flere ganger under dette nivå 3 kurset, og det er fordelaktig at du begynner å øve deg på øvelsen over på forskjellige tider i løpet av dagen for å forberede deg. Det er ikke nødvendig å bruke symbolene når du skal visualisere farger – du kan utføre alle de kraftfulle teknikkene som er gitt i Chios Nivå 3 bare ved å visualisere selve fargen – men å bruke symbolene som et fokus for energien vil gi mer kraft til øvelsene av teknikkene og er inkludert her av den grunnen. Å praktisere og øve på å visualisere fargene vil også hjelpe deg å utvikle ditt ”klarsyn” for å se fargene i auralagene.

.

Øvelsen over hvor du visualiserer symbol i farger er den foretrukne, og den vil være effektiv for de langt fleste studenter, men det er mulig at noen foretrekker å se symbolene som hvitt lys mot en farget bakgrunn – bakgrunnen må i så fall være fast og ha den samme fargen som symbolet representerer. Som et alternativ, er denne metoden i grunnen den samme og gir det samme resultatet. Hvis det er nødvendig, kan du bruke den i stedet også for de kommende øvelsene i kurset.

.

Du vil bruke visualisering av symboler i farger av to årsaker: 1) å bringe deg selv inn i en bestemt farge – en spesifikk høyere vibrasjonsrate – med det formål at du sanser og ser de korresponderende høyere lyskroppene (lagene i auraen). 2) for å sende farge med det formål å behandle og heale chakraene og de høyere auralagene, du vil ganske enkelt visualisere det riktige symbolet i farge, bruke ditt 3. øye chakra for å visualisere og bli fargen mens du bruker en av teknikkene du vil lære deg. Dette gjør deg i stand til å ”se” i fargen, å sanse dens natur og med det se det korresponderende auralaget.

.

Når du sender farge ved visualisering, vil du vanligvis sende fargen til et valgt chakra og/eller høyere aura lag som trenger healing. Når du gjør dette, vil du visualisere et symbol i farge ved hjelp av ditt 3. øye og kraften av visualisering som du har øvd på i øvelsen over. På samme tid vil du visualisere den sanne fargen som en sky av farge som omkranser hendene dine. Ikke se fargen som om den kommer fra hendene, men som farge som omkranser dem – som en sky av farge rundt hendene og et lag av farge under dem – fargen trenger varsomt inn i mottakeren din eller til mottakerens energifelt. Det vil gjøre deg i stand til å ”være i fargen” og deretter sende fargen inn i mottakeren på en effektiv måte.

.

Det er både mulig og fordelaktig å øve på visualiseringen av symboler i farger med øynene åpne slik du vil være i stand til etter noe øvelse, men du vil sikkert ønske å lukke øynene mens du lærer deg teknikken. Etter noe øvelse vil det være enkelt å visualisere på denne måten også med øynene åpne, det er også fordelaktig å ha øynene åpne mens du bruker teknikkene under behandling av en mottaker.

.

Du må vite at selv om vi bruker navn til fargene og bruker dem hver for seg, de korresponderende chakraene og de korresponderende høyere kroppene (auralagene), og gir hver an dem en generell funksjon eller involvering i individet og behandler dem separat så er det ikke meningen at vi skal tenke på dem som separate entiteter. De er ganske enkelt en måte å beskrive og arbeide med individets hele væren på, og faktisk jobber jo alle disse sammen. Et menneske ER chakraene og de høyere kroppene (auralagene), like mye som sin fysiske kropp, som en organisme. Alle       entiteter er EN helhet som utgjør et individ.

.

.

.

.

Bruk av lys

.

Du vil komme til å bruke lys en hel del på dette nivået, særlig i situasjoner hvor en spesielt forfinet eller spesifikk styring av healing kraften kreves.

.

Du har kanskje allerede begynt å bruke lys i ditt healingarbeid i tillegg til energi. Som en del av Chios Nivå 2 har du kanskje begynt å bruke lys når du utfører de vanlige behandlingsposisjoner på chakraene, når du løser opp blokkerte chakra eller når du behandler spesielt utsatte områder på kroppen. Dette gjøres ved at du visualiserer et lag av blekt hvitt eller lett blåaktig lys rundt og under hendene dine. Når du visualiserer dette lyset, må du være sikker på at du gjør det på rett måte, visualiserer for ditt indre en sky av lys omslutter hendene dine, og bader hendene og varsomt trenger inn i din mottaker. Ikke visualiser at hendene er selve kilden til lyset – ”se” lyset for ditt indre ikke som om det kommer fra hendene, men som en sky av lys rundt hendene og som et lagt av lys under dem som varsomt trenger inn i mottakeren. Som du vet, kan du se lyset som blekt og hvitt eller som blekt lyseblått og hvitt som det føles best for deg. Det kan komme til deg som hvilken som helst av disse to.

.

Du kan ha begynt å bruke lys til andre ting – for å låne større kraft til spesifikke teknikker som du bruker eller til å korrigere energetiske defekter i mottakerens energifelt. Lyset kan bli brukt når du forsegler rifter og lekkasjer, eller når du renser blokkerte chakra, eller når du korrigerer forstyrrelser i energiflyten som beskrevet i Chios nivå 2. lyset kan også bli brukt i enhver prosedyre som bruker energi, faktisk, fordi de er ett og det å bruke lyset gir deg en større styring og kraft til spesifikke tilnærmingsmåter. Å styre lyset og dermed påvirke og styre energien er en mer kraftfull og avansert måte å bruke healing energiene som kommer fra hendene.

.

Fra nå av, vil bruken av lys bli svært viktig i ditt healing arbeid, og det vil bli brukt på mange forskjellige måter særlig i behandling av syke. I behandling av syke personer vil du visualisere at lyset behandler spesifikke områder på kroppen. Du vil behandle personen ved hjelp av håndplasseringer, men med spesielle visualiseringsmetoder for å styre lyset og energien på en kraftfull måte. Det gjøres ved at du visualiserer lyset som omkranser og trenger inn i formen du behandler, sånn at det følger den kroppsformen og den anatomiske formen av området som trenger healing. Når du behandler et spesielt organ for eksempel, vil du visualisere lyset som en sky av lys, et lag av lys som omkranser organet som et ekstra lag med hud eller overflatelag.

.

Den riktige visualiseringen av lys, gir deg fokus og styrer healing kraften dit den trengs mest, og det er en kraftfull teknikk fordi når du sender lys til et spesielt organ eller område i kroppen gjennom visualisering, så styrer du også energien til denne lokasjonen – fordi til syvende og sist er energi og lys det samme. Bare at lyset er forfinet og å styre lys gjennom visualisering er en mye mer kraftfull teknikk, fordi energi følger lyset og lyset følger intensjonen.

.

Når du utfører de forskjellige lyshealing teknikkene, som med all healing utøvelse, er det essensielt at du strever etter å bli transparent i dine teknikker. Du må ikke være selvbevisst, men må være oppmerksom på og bli ett med feltet som du behandler, en åpen kanal for energi, farge og lys og må på samme tid visualisere lyset på riktig måte, sanse og bli fargen eller lyset rundt

.

.

hendene dine – og ikke bare se det som om du skulle se det med dine fysiske øyne. Det har vært en progresjon etter Chios nivå 1 hvor du enkelt bare åpnet deg selv for energien og til Chios nivå 2 hvor du begynte å visualisere lyset rundt hendene og til nå hvor du vil lære å styre og fokusere lyset på spesifikke måter gjennom visualisering. Det er viktig at du er sikker på at du kan opprettholde en transparent tilnærming, en åpenhet mens du styrer lys/energi, så du må øve deg på å fokusere og styre lyset uten anstrengelser – det er en visualisering uten anstrengelse bak – slik at du deltar fullt ut i healingen som du er med å tilrettelegge, likevel – uten anstrengelse.

.

Når personen du ønsker å behandle ikke er tilstede nær deg, kan du sende lyset direkte med ditt sinn alene og uten hendene. For å sende lys til en person et annet sted, kan du, for eksempel, visualisere lyset omkranser hele personens kropp som et lag med sky eller lys. Dette gir at du styrer energien til denne personen selv om han eller hun er en lang avstand borte. Denne bruken av lys for å behandle personer på avstand kan også bli brukt til et spesielt chakra, organ eller område på kroppen som trenger behandling. Dette er en effektiv behandling, selv om det mest effektive selvsagt er at personen er tilstede foran deg og du har dine hender på mottakerens kropp. Når du sender lys på denne måten, må du ikke visualisere at du sender lyset fra det, men bare ”se” at lyset er på det ønskede sted som skal ha behandling. Lyset har ikke noe sti i rom eller tid; det er visualisert på det ønskede sted hvor det omkranser selve objektet for behandling. Det gir også større kraft til fjern lysbehandling å lokalisere hvor det skal behandle – sende det til et spesielt chakra eller sykt organ for eksempel vil være mer spesifikt og kraftfullt og vil behandle chakraet eller organet mer kraftfullt enn når du bare sender lyset slik at det omkranser hele personen.

.

Disse områdene for bruk av lys, er effektive i den grad du har lært å visualisere. Å styre healing kraften ved hjelp av lys er et sentralt verktøy for healeren og dess lenger du avanserer i din visualiserings evne, dess større vil din kraft i lyshealing bli. Denne bruken av lys i healing vil vi diskutere nærmere i seksjonen om fjernhealing og behandling av sykdom.

.

.

Lære å se de høyere lagene i auraen

I Chios nivå 2 ble du introdusert til øvelser i å lære å se auraen. Auraen er, som du vet, komponert av syv lag eller høyere kropper om du vil, som vanligvis blir suksessivt mer vanskelig å se ettersom du kommer høyere og høyere til mer forfinede lag. Du begynte med å betrakte det første laget, det som er nærmest kroppsoverflaten og så åpnet du deg for det andre laget med dets farger. Når du begynte brukte du først intuisjonsteknikken, som er en veksling mellom aktive og passive prinsipper, som et læreverktøy for å tillate inntrykk å forme seg for ditt indre og som hjalp deg å få psykisk innsikt. Dette var effektivt for å hjelpe deg å lære å se, fordi auraen sees first med ditt indre øye og deretter med dine fysiske øyne. Det er likevel sånn at der fins en      forening mellom det intuitive, psykiske og fysiske synet av auraen, og at auraen faktisk sees med ditt psykiske syn sammen med din intuisjon, men de to er jo faktisk det samme.

.

I chios nivå 3 vil du igjen bruke disse grunnteknikkene, men med noen viktige tillegg og forfinelse. Du vil legge til en viktig del til denne teknikken som vil hjelpe deg å lære å se de høyere lagene av auraen: du vil bruke et Chios symbol i farger fra grunnrekken av Chios symbolene (se kart side 9), du vil være i den fargen og dette vil gjøre deg i stand til å bli sterkere

.

.

koblet til dette spesielle laget i auraen. Du vil gjennom den aktive fasen av øvelsen konsentrere deg om symbolet i farger og området rundt personens kropp hvor auralaget skal være, og deretter gi slipp inn til den mottakelige fasen og tillate inntrykk å forme seg for ditt indre, og etter hvert vil du se auralaget med dine fysiske øyne. Du vil bruke en oransje sirkel for eksempel, for å gjøre det lettere å fokusere på og se det andre laget av auraen (den emosjonelle kroppen). Du vil bruke en gul sirkel for å gjøre det lettere å se det 3. laget (mentale kroppen) og så videre.

.

Mens du trener på å lære å se de høyere lagene på denne måten, må du også raffinere din grunnleggende intuisjonsteknikk litt på den måten at du øver deg på å gjennomføre den aktive prinsipp fasen av teknikken uten å anstrenge deg. I din øvelse av denne teknikken i forrige kurs, kan du ha strevd litt med å innarbeide teknikken for den aktive fasen – når du ”konsentrerer” deg om området rundt kroppen før du ser vekk for å tillate inntrykk å forme seg for ditt indre. Dette var nødvendig for å begynne å trene opp ditt sinn for å holde seg ved et objekt eller område av bevissthet – å holde blikket på området rundt kroppen for eksempel. Men nå har du sannsynligvis blitt vant til denne teknikken og har også hatt erfaring med visualisering og mindre anstrengelse burde være nødvendig for deg for å konsentrere deg om området rundt kroppen, eller om det riktige symbolet i farger.

.

I sin sanne mening, er ”konsentrasjon” ikke inkludert noen anstrengelse, men en evne til å lokalisere oppmerksomheten sin. Når du skal se auraen for eksempel, ved hjelp av titte teknikken, så er du sikkert i stand til å se lokalisere din oppmerksomhet for et lite øyeblikk på området rundt der hvor du skal se auraen, mens du samtidig og uten anstrengelse er i det nødvendige symbolet fra grunnrekken, før du titter bort og gir slipp inn til den mottakelige fasen. Det er også viktig å forstå at etter hvert som du blir proff i denne intuisjonsteknikken, vil du ikke lenger behøve å bevisst gå igjennom disse stegene for å bruke teknikken. Du vil instinktivt bli i stand til å motta den psykiske informasjonen og ”se” auraen. Beskrivelsen av teknikken med aktive og passive fasen, er ganske enkelt en treningshjelp for deg: og etter hvert som du forfiner teknikken vil du ikke behøve å tenke på disse uttrykkene lenger. Det blir som å trene en muskel, når den er vant til bevegelsen, utgjør det ikke noen anstrengelse å bevege den, som når man lærer å gå, det gjøres automatisk og du gjør det uten å tenke deg om.

.

Under dine øvelser i siste kurs, begynte du sannsynligvis å se et lyst gråaktig, lyseblått eller fargeløs tåkefelt rundt kroppen. Du er sannsynligvis i stand til å se denne disen med øynene dine og uten å bruke titte teknikken, så sant du har det riktige miljøet og et mykt blikk. Dette er det første laget, det eteriske laget, som ligger nærmest kroppsoverflaten. Fortsett med øvelsene dine, som beskrevet i Chios Nivå 2 og tillat fargene å komme. Du kan titte på skjellformen rundt kroppen gjennom den aktive fasen og så gi slipp, se bort og ditt sinn kan tenke ”BLÅ”. Du kan se forstyrrelser som har en farge, form og bevegelse, men du vil kanskje ikke se dem fysisk. Du kan se tilbake igjen, og ikke se farger med dine fysiske øyne enda, men stol på din oppfattelse – inntrykke vil forme seg for ditt indre om du tillater det. Lær deg å stole på disse oppfatningene du får og du vil oppdage at du ofte har sett mer enn du har forstått. Du kan, så, med ditt indre øye først og deretter kanskje til og med med dine fysiske øyne begynne å oppdage fargene til den emosjonelle kroppen, som utvider seg flere centimeter over kroppens overflate. Når du har begynt å oppdage fargene, er du klar for å innlemme følgende teknikker for å begynne å se de         høyere lagene.

.

.

.

.

Se på de høyere lagene av auraen:

Lære å se de høyere lagene i auraen er en steg-for-steg prosess, fra et lag til det neste. Hvert lag vil sannsynligvis være vanskeligere å se enn det som ligger under. Etter at du har begynt å se fargene eller få et godt inntrykk av dem, begynn så å praktisere følgende øvelse for å se på de høyere lagene:

.

I et miljø hvor lyset verken er for skarpt eller for svakt, og mot en nøytralfarget bakgrunn, konsentrer (lokaliser din bevissthet) innenfor det skjellformede området som er rundt din testpersons kropp, hvor den emosjonelle kroppen burde befinne seg ca 8 10 cm over kroppens overflate. Ikke fokuser den fysiske kroppen, men sans kroppen uten å gi den fokus. Samtidig visualiser den oransje sirkelen fra grunnrekken av symboler gitt måte. Du samme tid visualisere symbolet i farge bli symbolet i farget og lokalisere bevisstheten din området denne måten. Bruk din aktive hjerne denne måten for et kort øyeblikk og gi slipp, se bort og la øynene gli til et annet tomt område til side for testpersonen din.

.

Tillat deg selv å bli oppmerksom hva ditt sinn oppfatter. Som du vet fra dine øvelser i visualisering, kan ditt indre oppfatte ting selv om dine fysiske øyne er rettet mot noe helt forskjellig samme tid. Hva ser du for ditt indre? Gi deg selv et kort øyeblikk til å forme et inntrykk. Gjenta tittingen igjen og se vekk, og gjenta om igjen og om igjen, la deg selv gi slipp inn i hva ditt sinn oppfatter i den mottakelige fasen. Det er med denne gjentatte tittingen og korrekt utføring av den som et inntrykk vil forme seg for ditt indre øye, og det vil kreve gjentatte øvelser for å mer enn et generelt inntrykk til å forme seg. Som det har vært beskrevet, det er litt som å se inn i et rom, kort, og deretter se vekk etter et antall korte blikk inn i rommet vil du begynne å et inntrykk av det, og se flere og flere

.

.

detaljer. Du forstå at et inntrykk du får ikke alltid registreres øyeblikkelig av din bevissthet mottaket av et inntrykk begynner som en ubevisst prosess, en samling av flere inntrykk.

Hva ser du for ditt indre øye? Når du får litt inntrykk av farger eller mønster, bring ditt blikk fortsatt mykt tilbake til din testpersons kropp og se om dine fysiske øyne begynner å registrere noe av inntrykkene du har fått for ditt indre. Se mykt området rundt testpersonens kropp, og det åpne området som omgir kroppen nær kroppsoverflaten hvor det riktige laget av auraen skulle befinne seg defokuser og titt veldig diffust (særlig for de høyeste lagene). Kan du se noe tegn hva ditt indre øye oppfattet?

.

Når du har fått et godt inntrykk for ditt indre om det andre auralaget, og etter at du har begynt å se dette laget, er det på tide å se lengre opp til neste lag. Hvert lag vil utvide seg ca 8 – 10 cm over slutten av det forrige – omtrentlig. Når du innarbeider teknikken over vil du derfor visualisere det skjellformede området rundt kroppen, mens du sanser kroppen uten å fokusere på den, opp til hvilket som helst nivå du prøver å se – laget vil være synlig fra kroppsoverflaten og opp inkludert den øvre grense. For å begynne å se det 3. laget, den mentale kroppen, for eksempel:

.

Visualiser den gule sirkelen og det skjellformede området fra kroppen og opp til 8-10 cm over overflaten, og se deretter vekk og inn i mottakelig fase for å tillate inntrykkene å forme seg for ditt indre. Se deretter tilbake med dine fysiske øyne med svært avslappet og defokusert blikk for å forsøke å bekrefte dine inntrykk.

.

Når du har mottatt inntrykk fra det 3. laget kan du gå videre med å forsøke med det 4 laget, eller den astrale kroppen:

.

Visualiser den grønne triangelen, bli den i form og farge, og visualiser samtidig det skjellformede området inntil litt over 30 cm over kroppsoverflaten, se vekk for å motta inntrykk for ditt indre og deretter med dine fysiske øyne fortsatt defokusert og avslappet området innenfor en fot og en og en halv fot over kroppsoverflaten. Bruk et veldig defokusert og avslappet blikk for å bekreftet dine inntrykk. Etter at du har gjort det noen ganger og fått et inntrykk av det fjerde laget fortsetter du med samme teknikker til høyere lag, hvert lag OMTRENT 8 10 cm over slutten av det forrige.

.

Etter hvert som du beveger deg til høyere lag, trenger du et litt mer defokusert blikk, og vil også trenge å stå litt lenger bak fra kroppen til testpersonen – opp til et par meter eller mer for de høyeste lagene. Ikke glem heller at lagene går inn i hverandre – fenomener som du ser i den astrale kroppen for eksempel, kan godt vise seg som fenomener ved kroppsoverflaten og hele veien ut til ca 30 cm eller mer utover, og kan okkupere samme område som fenomener i lavere lag. Det er ikke fysisk distanser fra kroppen alene som skiller lagene fra hverandre, men forskjeller i de energetiske karakteristikkene – forsjellige vibrasjonshastigheter. Hvert lag korresponderer til en forskjellig tilstand i tilværelsen til din mottaker – en tilstand som har sin egen karakteristiske vibrasjon og unike natur.

.

Teknikken virker fordi effektiv visualisering av farger ved hjelp av symbolene høyner din vibrasjonsrate slik at det korresponderende laget i auraen – den korresponderende kroppen – vil komme til syne. Når ditt vibrasjonsnivå er økt på denne måten, er du i stand til å sende eller sanse

.

.

energi på det nivået, for du er ”i” den fargen og i stand til å sanse dette auralaget fordi du har høynet ditt vibrasjonsnivå til et punkt hvor du er i stand til å oppfatte fenomener på dette høye nivået. Denne teknikken vil ikke bare øke din evne til å lære å se dette laget, men vil også merke dette laget for ditt syn slik at du vil kunne se innholdet av det mye klarere, som et filter, selv om du kan se flere lag på en gang. Når du øver inn denne effektive teknikken for å se de høyere lagene, ikke tenk på det som en prosess hvor du ”høyner ditt vibrasjonsnivå”, bare sans og bli symbolet i farge og ikke legg noen mental tolkning i prosessen – å gjøre det vil begrense effektiviteten av denne teknikken. Bare ”vær i” fargen og bruk det riktige symbolet for fargen og søk deretter å se auralaget med et avslappet og defokusert blikk.

.

.

Utseendet til auralagene og fenomenene i dem:

.

Hvert lag har sin egen natur og karakteristikk og generelle utseende som du vil se. Det 1. laget, den lavere eteriske kroppen, vil ofte vise seg som et lyseblått eller fargeløst lag som omgir kroppen opp til 2 – 4 cm ut fra kroppen, og fargen kan bli dypere – medium blå – etter litt øvelse. Du har nesten helt sikkert sett dette eteriske laget under øvelsene dine i Chios nivå 2. Denne kroppen inkluderer også et energimønster på kroppsoverflaten og inne i den fysiske kroppen – det er et eterisk speil av strukturen til den fysiske kroppen og det er bygd på dette mønsteret.

.

Det 2. laget av auraen, den emosjonelle kroppen er oppbygd av skyer / områder av farger – vanligvis i udefinerbare former og av variable størrelser og farger. Disse multifargede skyene utvider seg 8 – 15 cm over kroppsoverflaten og er vanligvis konstant flytende, i bevegelse og forandring. Disse bevegelige fargene korresponderer i noen grad med den psykologiske tilstanden til mottakeren og/eller til livserfaringene eller aktivitetene som personen er engasjert i. Urenheter som kan oppstå i den energetiske funksjonen i dette laget vil vanligvis vise seg som misfargede, sølete, flekkete eller strimete farger eller mønstre som ser usunne ut.

.

Generelt sett så er fargeenergier som oppstår i det 2. laget (og i det andre lagene i auraen) og som viser seg strålende eller lyse og virker sunne, et aspekt av god helse i hvordan auraen fungerer – aspekter som relaterer seg til karakteren og personligheten til individet. Sunne farger vil være tiltrekkende og se levende og strålende ut. Skadelige eller usunne auriske fenomen vil ha en misfarget, sølete, flekkete eller strimete framtoning – og fargene vil ikke virke tiltrekkende på deg – de vil virke, se ut og føles usunne. Disse usunne energiene er skadelige tilstander – energetiske defekter som kan komme fra en usunn funksjon i energifeltet eller fra usunne påvirkninger som har spredd seg fra andre auralag eller fra chakraene.

.

Du vil ofte se at en person med en sykdom eller usunn tilstand vil vise fargede energier som er mørkebrune eller rødbrune, eller hvis tilstanden er mindre uttalt vil synes å være skittengul.

Svarte energier eller hvis den svarte påvirkning er mindre uttalt kan skitten grå eller skitten sølvfarge være tilstede. Disse usunne fargene vil trenge inn i de sunne fargene og få dem til å virke usunne – eller de vil strime ut, søle til eller misfarge disse regionene og få dem til å se ”syke” ut. Intensiteten som disse opptrer i, er en indikasjon over graden til sykdommen til individet – dess mer intens og dess lettere det er å legge merke til disse fargene er, dess mer skadelige er de blitt for personens energetiske helse.

.

.

Det 3. auralaget, den mentale kroppen, opptrer i hovedsak som gul i fargen for vårt fysiske syn. I virkeligheten er det ikke oppbygd av gult lys, men har en stråleglans som får det til å se lysegult eller gyldent ut. Dette laget ser ikke ut til å ha skyer av farge som det vi finner i det 2. laget, men det har en skjell-lignende form som er lik kroppsomrissets form – bare mindre definert. Laget går 16 – 30 cm ut fra kroppsoverflaten. Dette laget eksisterer, som det 1. laget, som et energimønster på og i den fysiske kroppen og speiler dette. Urenheter i dette laget indikeres ved den samme sorten av mørkere, misfargede, sølete eller strimete farger som er blitt beskrevet i avsnittet om 2. laget, men disse fargene er veldig lyse og fine – de er så vidt synlige i den lysegule-gyldne utstrålingen av dette laget. Dette 3. laget viser ofte noen av de samme farger som i det 2. laget, bare at disse fargene er veldig forfinede og lyse og den lysegule-gyldne utstrålingen som skinner igjennom gjør urenhetene vanskeligere å se.

.

Det 4. laget i auraen, den astrale kroppen, ligner det 2. laget med det at det er oppbygd av multifargede skyer. Fargene i disse områdene er finere, blekere og lysere, likevel – de er svakere og vanskeligere å se – og de eksisterer i et område opp til og inkludert omtrent fra 30 cm – 45 cm opp fra kroppsoverflaten. Disse multifargede skyene, er som de i det 2. laget, alltid i bevegelse og de er på lignende måte forbundet med det psykiske livet og med livserfaringen til individet.

Urenheter i dette laget viser seg som usunt utseende misfargede, sølete osv farger eller mønstre som beskrevet over. Fordi dette laget og dets farger er mye lysere, vil urenhetene og forstyrrelsene her synes lysere og mer forfinet for øyet.

.

Det 5. auralaget, den høyere eteriske kroppen, viser seg i hovedsak i en dyp blå nyanse. Nyansen er ikke så klar som i det 3. laget. Det har form som et eggeskall men er ikke så stort eller vidt som eggskallsformen til det 7. laget. Det eksisterer opptil 60 cm over kroppsoverflaten. Dette laget har også som det første og tredje laget et mønster som speiler kroppsoverflaten og strukturen til den fysiske kroppen. Laget er et vibrerende speil for nivåer over og under, og eggskallsformen speiler vibrasjonsstrukturen til det syvende laget og den kroppslignende strukturen er som en høyere vibrerende mal som speiler den fysiske kroppen. Urenheter i dette laget eksisterer ikke som urenheter eller mørkere, tilsølte farger, men som forstyrrelser i vibrasjonen. De er ikke variasjoner i glans eller subtile fargenyanser som i det tredje laget, og ikke er de stofflige               forandringer i kvalitet eller lys som i det syvende laget, men de er vibrasjonsforstyrrelser som er spesielle for dette laget, og du vil sanse dem som om det er noe ved en lyd eller følelse som ikke harmoniserer og som er uttrykt som en forstyrrelse i vibrasjonens toneleie.

.

Det 6. auralaget, den kosmiske kroppen, fremtrer som en multifargede mykt flytende strømmer og mye strimer av lys som kommer fra kroppens senter i alle retninger. Dette laget har ingen skyer av farge, ikke noe eggskallform eller kroppslig form men er oppbygd bare av disse myke strømningene av lys og farge alene. Urenheter i dette laget indikeres ved misfargede, sølete, flekkete eller strimete områder innenfor disse multifargede strømmene, men disse urenhetene er svært vanskelige å se – de er vanligvis veldig vage og ikke alltid synlige.

.

Det syvende laget i auraen, den kausale kroppen, er som et fint transparent eggskall med et mykt glødende lys som viser seg klart eller gyllent for ditt klarsyn og for dine øyne. Dette laget er omtrent 90 cm eller mer ut fra kroppsoverflaten og selv om det viser seg som klart eller gyllent lys er det oppbygd av et lys som inneholder alle fargene i sin sanne natur. Urenheter i dette laget viser seg som punkter, soner eller områder som virker som det har en stofflig forandring – som vi kan sammenligne med et slitt område i en dongeribukse – ikke noe sterk forandring i farge eller

.

.

intensiteten i lyset men som en forandring i kvaliteten på lyset innenfor skallet. Det syvende laget i auraen og måten du behandler det vil vi beskrive mer detaljert senere.

.

Arbeid deg oppover fra et lag til det neste for å få alle lagene i syne. Dette vil ta tid og øvelse. Først er det normalt å begynne å se bare de første få lagene med de fysiske øynene. Men du kan likevel få intuitive inntrykk av utseendet til hvilket som helst lag som du prøver å se før du får fysiske bekreftelse av det med øynene dine. Denne intuitive framgangen vil være svært nyttig for deg i ditt healingarbeid. Det kan ta år med øvelse for å klare å se alle syv lagene med bare øynene.

.

I dine behandlinger kan du utføre øvelsen å se på auraen og dens lag rett etter din intuitive lesing av det auriske feltet eller i stedet for den – bruk det som er best for deg. Hvis du utøver begge teknikker, så husk at de ikke egentlig er så separate fra hverandre, men at det er en utvikling fra en metode av å lære å sanse og å tilegne seg mer og mer forfinet informasjon angående helsen til mottakeren din. Det er bra å etter hvert oppnå evnen til å se auraen og dens lag direkte med de fysiske øyne. Du kan øve deg på det hele tiden – ikke bare når du har en person tilstede og skal gjennomføre en behandling – men også gjennom hele dagen, bruk titte teknikken. Praktiser ofte på forskjellige tidspunkt gjennom dagen i stedet for å ha et fastsatt mønster på det, det er den mest effektive framgangsmåten for å lære å se auraen og en høyst anbefalt måte å lære det på.

.

Det er også klokt å bruke intuisjon/aura titting på forskjellige steder under behandling etter behov. Det kan du gjøre over hele kroppen eller du kan fokusere på spesielle områder av interesse         for behandlingen. Som en hjelp til å lære, er det bra å prøve å se med øynene det som du kan sanse intuitivt i energifeltet.

.

.

Å tyde meningen med fenomenene i de høyere auriske lagene:

.

Når du ser på auraen før du skal gi en behandling, vil det også være en hjelp å spørre etter informasjon om meningen til fenomenet som du sanser i lagene; du kan gjøre in intuitiv lesing hvor du ber om mer informasjon om fenomen du finner i auraen. Dette er enda viktigere å gjøre når du finner urenheter i flere forskjellige lag. Du kan få informasjon, for eksempel, om sykdomstilstander (enten de har manifestert seg fysisk eller manifestasjoner som kan vise seg i framtiden som et resultat av de energetiske tilstander som er tilstede i auraen nå). Du kan få informasjon som har tilknytning til nåværende eller tidligere livs erfaringer som relaterer seg til fenomener i auraen, psykologiske tilstander hos en person som relaterer seg til fenomenet, hvordan urenhetene eller andre fenomener relaterer seg til tilstander i andre lag osv. Alle disse opplysningene vil være stor hjelp for deg når du skal bestemme deg for hvordan du skal gå fram og jobbe med din mottaker.

.

Å prøve å få denne informasjonen i form av bilder, lyder, fornemmelser eller på annen måte få veiledning eller informasjon vil øke din kunnskap om din mottakers tilstand en god del. Det er mulig å lære å ”se” alle disse tingene, når du ser auraen – fokuserer du på hvilket energetisk fenomen som du evaluerer og det vil hjelpe deg å lokalisere din bevissthet og deretter gå inn i en tilstand av mottakelighet hvor disse bildene eller annen form for informasjon opptrer mens du ser. Din bevissthet er innstilt til de høyere vibrasjons nivåene og er i stand til å motta denne

.

.

informasjonen – for å sanse følelser, tankemønster eller ”se” viktige livserfaringer fra tidligere i dette livet eller fra tidligere liv. Du vil se mønstre, bevegelige mønstre av energi og urenheter innen energifeltet og lære å ”se” bilder (eller motta informasjon på annen måte) om dem på samme tid.

.

Merk deg at ettersom du beveger deg mot høyere lag i auraen, fra det fjerde og oppover, vil det ikke bare bli vanskeligere å se disse høyere og mer forfinede nivåene, men det vil også være vanskeligere å forstå med ord eller tanker hva du ser. Når du sanser det andre eller tredje laget i auraen for eksempel, kan det resultere i at du fornemmer følelser eller tankemønstre som informerer deg om deres opphav innenfor din mottakers psykologi, men når du sanser det femte eller sjette laget trenger det ikke resultere i informasjon som lar deg sette fingeren på betydningen eller kilden til de energetiske fenomenene som du observerer. Selv om årsaken til disse høyere energetiske fenomenene ikke kan bli forstått med ord, er det uansett mulig for healeren å få en slags fornemmelse av betydningen av det som oppfattes i disse høyere og mer spirituelle nivåene, likedan om hva slags forhold de kan ha til strukturer i de lavere nivåene til mottakerens væren – en forståelse vil utvikle seg i bevisstheten din på et mye dypere nivå.

.

Mens du arbeider med å oppfatte de høyere lagene i auraen og betydningen av dem, blir lagene   og fenomenene i dem sanset mer i en slags fornemmelse enn noe annet – på samme måte som hvordan lyd i lavere frekvenser er lett å oppfatte av det menneskelige øre så blir det vanskeligere når frekvensen stiger til nær eller over det nivået som oppfattes av øret vårt – men likevel så kan vi så vidt ”føle” vibrasjonene av den – slik vil det også være med oppfattelsen av auralagene – dess høyere opp vi kommer i lagene dess mer forfinet og delikat vil fornemmelsene våre av dem være. Vibrasjonene stiger progressivt til et høyere nivå etter som man forsøker å fornemme eller se de høyere lagene og de blir finere og mindre definerte for oss – det blir finere vibrasjoner med mer delikat å oppdage. Oppfattelsen, forståelsen og behandlingen av fenomener i de lavere nivåene av auraen behandler grove energi forvrengninger i de auriske lagene, men oppfattelsen   og forståelsen av energier på de høyere lagene involverer en finere og mer delikat oppfattelse og forståelse – en oppfattelse og forståelse som tar plass i en høyere bevissthet. Det er viktig å forstå, likevel at disse delikate energifenomenene i de høyere auralagene er svært viktige og har en altgjennomtrengende betydning og påvirkning på mottakeren og de andre lavere lagene i energifeltet.

.

Det har blitt skrevet mye om fargene i auraen – altså, den antatte betydningen av visse farger når de oppstår. Det er sant at noen ganger kan visse farger bety visse ting, men i praksis er der ikke noe regel eller pålitelig system vi kan bruke for å gi betydning til dem, ettersom de viser seg på forskjellige lag og i forskjellige lokasjoner i energifeltet – da betyr de som regel forskjellige ting. Vi foreslår at du – når visse farger forekommer innen energimønstret i auraen – legger merke til hva du fornemmer, at du ber om informasjon om betydningen av fargen. Informasjon i form av bilder, lyd, fornemmelser eller på andre måter vil ofte informere healeren om betydningen av forskjellige farger slik de observeres akkurat nå, og gi detaljer angående kilden til fenomenet.

Vanligvis er det ikke fargen i seg selv, men renhetsnyansen, kontrasten og lyset i de forskjellige fargene som er viktige når du får se dem.

.

Å se hele auraen på en gang, med ditt indre, vil kanskje kreve en hel del øvelse. Begynn å se auraen intuitivt, med ditt indre øye og du vil oppdage alt du trodde du skulle få se med øynene, og du vil også virkelig begynne å få forståelse av betydningen av det du ser. Det er ikke noe

.

.

forskjell mellom å se intuitivt og å se med øynene, heller ikke mellom å sanse auralagene og forstå meningen og viktigheten av hva som er i dem – de er alle del av den samme universelle prosess av en holistisk bevissthet. Gi slipp på din forståelse av hva å se og å føle er for noe og du vil bli i stand til å se å føle. Å gi totalt slipp og en total åpenhet er nøkkelen til å klare å oppfatte og få kunnskap om auraen og dens lag – du må være som en dråpe i det flytende havet.

.

.

.

Healing behandling som en prosess av bevisst gjenoppretting av helsen og integriteten av energifeltet – prinsippet i healing.

.

I dine undersøkelser av auraen og dens lag, så visualiserer du ”ser for ditt indre” disse nivåene og fenomenene og forstyrrelsene i dem. Det er ikke bare en prosess hvor du ser med dine fysiske øyne, men i særdeleshet en prosess av bevisst oppmerksomhet – auralagene og fenomenene og urenhetene i dem er som all oppfattelse som gjøres av healeren, først og fremst sett med en dypere bevissthet og hele tilværelsen, selv om det å se ting fysisk ofte er en følge av dette før eller senere. Selve akten av å prøve å se et av lagene i auraen for eksempel, oppretter en dyp bevissthet om tilstanden i det, selv om denne informasjonen ikke blir tilgjengelig på et øyeblikk for vår dagsbevissthet eller blir bekreftet av våre fysiske øyne.

.

Målet med en healing behandling som følger en slik undersøkelse, er å fjerne urenheter og usunne energetiske fenomener fra energifeltet. Når det er sant at dette gjøres ved å bruke spesifikke healing teknikker, er det ikke disse verktøyene som healer – det er bevisstheten til healeren som healer, gjennom disser verktøyene. Når healeren undersøker en person før behandlingen (og under behandlingen) gjør han/hun det med det for øye at man vil få en dyp og total følelse av tilstanden til personen. Denne dype følelsen av tilstanden til personen, i alle aspekter, gir oss pekepinn på hvilke verktøy vi skal bruke for å heale.

.

I din undersøkelse av personens aura vil du begynne å motta en forståelse av hans/hennes tilstand. Selve det å begynne å undersøke lagene, enten du er eller ikke er i stand til å se dem, gir deg denne forståelsen. Under din undersøkelse av lagene, og urenhetene og usunne energiene         som kanskje eksisterer i dem, skulle du visualisere disse områdene for ditt indre: tillat en visuell fornemmelse av hvert lag å smelte samme med din tilværelse og merk deg hvilke lag som trenger behandling og på hvilken måte. Når du gjør dette, ha en intensjon om og føl at lagene er helet til en sunn tilstand – visualiser at lagene som trenger healing er gjenopprettet til en sunn tilstand.

Dette er egentlig en enkelt prosess – en prosess hvor du merker urenheter og defekter og deretter visualiserer en gjenoppretting og korrigering av auralaget og alt er utført med hele din væren og hele bevisstheten gjennom visualisering. Denne prosessen etablerer en link mellom healeren og mottakeren, etablerer en visualisering av energetisk helse som deretter påvirkes gjennom healing og derfor gir en større effekt til healingkraften til de forskjellige teknikker som utføres.

.

Du vil kanskje undersøke en person som har urenheter i et spesifikt lag, la oss si det fjerde laget, hvor du finner av mørkere gul eller brungule striper som ser uheldige ut. Du kan også ha oppdaget at i det 5. laget er det forstyrrelser i vibrasjonsstrukturen. Du vil, mens du undersøker disse lagene, se disse tilstandene og visualisere at du korrigerer dem – du vil ”se” at de mørkere gule eller brungule strekene i fargene heales slik at fargen får tilbake en sunn fargenyanse. Du vil likedan ”se” de vibrasjonelle forstyrrelsene korrigeres til en myk, harmonisk tilstand. Deretter vil du behandle personen ved hjelp av teknikker som har en effekt på disse lagene (effekter som ofte behandler auralag og chakra på samme tid). Din dypere bevissthet og linken din med mottakeren av behandlingen, vil gi større kraft til healingen, og denne bevisstheten gjøre ikke bare at du har en større effekt, men også brukes under behandlinger ved hjelp av spesifikke teknikker.

.

.

Den generelle dype forståelse av mottakeren og hans/hennes tilstand som healeren utvikler før og under behandling hjelper ikke bare til med den generelle intensjonen til healeren, men healerens bevissthet kan bli oppmerksom på de spesifikke energifelt forstyrrelsene og urenhetene igjen når han/hun behandler den delen av energifeltet. Du vil for eksempel finne at en bevissthet om urenhetene du oppdaget i det fjerde auralaget under din innledende undersøkelse, vil dvele i din bevissthet og at når du senere behandler dette laget i auraen ved hjelp av en teknikk som du vil lære å behandle det 4. laget og det 4. chakra samtidig med, så vil denne bevisstheten og visualiseringen handle i symfoni med den teknikken du bruker. Du vil behandle dette laget i auraen ved hjelp av en spesifikk teknikk og har en rest av inntrykket av den usunne tilstanden som skal korrigeres – et vedvarende visuelt inntrykk av tilstanden som finnes i auralaget og at de får tilbake sin sunne tilstand – mens du utfører teknikken.

.

Denne framgangsmåten for healing og effekten er ikke begrenset til auralagene. Din behandling av chakraene og hvert aspekt av behandlingen gjøres under samme prinsippet. Healing er en handling av holistisk sansning av tilstanden til personen, i alle aspekter, og å visualisere energifeltet og dets fenomener, med hele sin væren, ”ser” at det heales og får tilbake sin helse både generelt sett og i de forskjellige delene av behandlingen mens den utføres. Healing går via healeren til mottakeren på et dypere nivå, og er likevel uttrykt i de forskjellige teknikkene som utføres. Dette er det fundamentale prinsippet i healing.

.

.

Energetiske defekter i Chakrasystemet.

I Chios nivå 2 lærte du å sanse og behandle noen enkle energetiske defekter i en persons aura og chakra. Du lærte å korrigere fire tilstander som kan ha en effekt på det auriske feltet; auriske energi urenheter, rifter og lekkasjer i auraen, energitapping og forstyrrelser i energiflyten. Du lærte også å korrigere en viktig energetisk defekt som kan påvirke chakrasystemet: du lærte å sanse og behandle blokkerte chakra.

.

I dette nivået vil du ikke holde opp med å utføre disse effektive teknikkene som du har lært, men du vil nå lære å sanse og behandle flere energetiske tilstander som kan ha stor påvirkning for helsen og vitaliteten til personen du behandler om de skulle forbli ubehandlet. Tre av de nye energetiske tilstandene som du skal lære å sanse og behandle påvirker en persons chakrasystem. De er ”for lite oppladede chakra”, ubalanserte chakra og chakra med strukturerte energidefekter. Du skal få lære deg kraftfulle og effektive metoder for behandling av disse tilstandene.

.

Under en healing behandling vil du først behandle de auriske urenhetene, lekkasjene og riftene, energitappende defekter, forstyrrelser i energiflyten og de blokkerte chakra som du kan finne hos en mottaker, ved hjelp av de tilhørende teknikker som du lære i Chios 2-nivået. Deretter vil din oppgave være å sanse og deretter legge til hvilken behandling som trengs videre for personen, ved bruk av de nye seriene med spesialteknikker. Ofte vil denne tilleggsbehandlingen av en person    ta mest tid og bli behandlingens hovedfokus – de enkle men kraftfulle teknikkene som du           får lære påvirker forandringer i chakra og auralagene, selv om de krever litt kompetanse for å utføres korrekt, og er de viktigste fundamentale verktøyene til en profesjonell energifelthealer. En grunnleggende forståelse for chakraenes virkemåter vil hjelpe deg til å forstå og effektivt kunne bruke mange av disse verktøyene.

.

.

.

.

Energetiske og utstrålende karakteristikker til chakrasystemet

.

Chakraene er kanskje de enkleste men likevel den mest komplekse delen i individets oppbygning. Hvert chakra i chakrasystemet tar inn og sender ut energi i mange retninger og på mange forskjellige måter.

.

Et viktig aspekt av deres funksjon er den energetiske karakteren. Det har vært mye snakk om hvordan energien kan bli sammenlignet med en livskraft som flyter inne i kroppen, og at chakraene har en kvalitet som energetiske kanaler. Kroppen og dens chakra er en kanal for   energi. Chakraene mottar energi fra jorden, og fra alt rundt oss, og denne energien distribueres så gjennom hele kroppen på forskjellige måter – idealistisk i sunne og harmoniske flyt og mønster av interaksjon som støtter alle de forskjellige delene av energifeltet, inkludert de andre chakraene, de høyere auralagene og organer og vev i den fysiske kroppen, og på andre måter støtter livet.

.

Et aspekt ved dette energimønsteret er den oppadgående flyten gjennom chakraene som begynner i det første chakra. Der er en viktig energiflyt som stiger opp gjennom chakrasystemet via den sentrale kanalen i ryggraden – og fortsetter fra det første til det syvende chakra. Mens de lavere chakraene er enkle i sin funksjon, så blir de progressivt mer komplekse og spirituelle i funksjonene dess høyere opp du kommer. Etter som energien stiger gjennom chakraene, forandres de – ved å bli behandlet av hvert chakra i henhold til chakraets natur – og fortsetter så videre oppover til det neste chakra i systemet. Hvert chakra behandler energien og den forvandles til et høyere nivå enn det var før det kom inn i chakraet.

.

Selv om denne oppadgående flyten av energi er et svært viktig aspekt for healeren, så er det interessant å vite at der fins en liten men konstant strøm av energi som flyter nedover gjennom chakrasystemet – en høy form for energi som tidligere er blitt behandlet av hvert chakra på sin vei oppover i systemet til og med det 7 chakra og siden arbeider seg nedover gjennom systemet gjennom hvert chakra for å trekkes inn i chakraene og energien som beveger seg oppover. Denne lille nedadflytende energien transformeres ikke en gang til på sin vei ned, men arbeider for å stimulere og gi energi på nedover veien. Chakraene er derfor linket sammen av den oppad og nedadgående strømmen av energi. De forbindes til hverandre og likevel er hvert av dem som en liten maskin som summer og går i samsvar med sin egen natur. Det er en blokkering av denne energiflyten – særlig den helt nødvendige oppadgående flyten – som behandles når en behandler et blokkert chakra.

.

Hvert chakra distribuerer også energi på andre måter. Ettersom hvert chakra behandler energien som er tilgjengelig for det, gir det også ut energi og deltar i operasjonen til hele energifeltet.

Hvert chakra gir ut energi til den energetiske aktiviteten til de forskjellige lagene i auraen – for eksempel opprettholder de en viktig forbindelse til sitt korresponderende lag i auraen, men påvirker også de andre lagene i en større eller mindre grad som en holistisk deltaker i energifeltet.

.

I tillegg til disse funksjonene som små energiformidlere, så stråler det også ut energi utover fra kroppen i et visuelt felt som er relatert til hvert chakras unike natur. Denne stråleeffekten er en høyere og mer subtil manifestasjon av chakraet, som går forbi deres funksjon som

.

.

energiformidlere og energidistributører, og det er ikke en kraftfull energi men et glødende tegn på tilstanden og helsen til chakraet. Det er til alle tider en utstrålende energi fra hvert chakra utover i alle retninger. Det er mest synlig som en utadgående flyt fra kroppen og det er ikke en viktig bevegelse av energi, men en visuell indikasjon på arbeidet og den helsemessige tilstanden til hvert av chakraene. Det er chakraets visuelle utseende som antyder tilstanden til chakraet (og dermed dets energetiske påvirkningskraft på resten av energifeltet).

.

Denne utstrålende effekten til chakraene kan kanskje bli forstått billedlig. Tenk deg at chakrasystemet er på en stilk med blomster på, syv blomster på forskjellige nivåer oppover stilken, fra den nederste røde blomsten, til den øverste fiolette blomsten. Energi fra jorden stiger gjennom stilken og gir næring til hver blomst, og suksessivt tar hver blomst litt energi for å nære seg selv og utvikle sine kronblader, og energien fortsetter å stige oppover til resten av blomstene over. Hver blomst får også næring fra sollyset som kommer ovenfra og fra alt rundt seg, en høyere energi og lys fra solen som gjør alt liv mulig. Hver blomst stråler ikke ut energi som chakraene gjør, men hver blomst absorberer energi fra alt som omgir den og behandler den i henhold til sin natur og har et utseende som indikerer blomstens helse mens den gjør dette. Hver blomst utstråler et utseende som er en indikator for den ”energetiske” helsen og velværet.

.

Denne ståleeffekten som chakraene har, har du kanskje allerede under Chios 2 øvelsene dine begynt å se refleksjoner av oppå hånden din. I dette nivået vil du lære flere måter å begynne å sanse fargene i dette chakrafeltet for å få et inntrykk av helsen til chakraet, og der er to grunnleggende tilstander som du vil evaluere og behandle med farge: 1) chakraer som ikke er tilstrekkelig ladet opp, som er utilstrekkelig eller som er urene i sinn energetiske operasjon; og 2) chakraer som er ubalanserte, som er over- eller underaktive i sin funksjon til sammenligning med de andre chakraene i chakrasystemet. For igjen å bruke bildet av blomstene – noen blomster kan vise en usunn eller svak fargenyanse i kronbladene sine og for kanskje derfor ikke nok energi fra energistrømmen som stiger oppover stilken eller kan ha blitt syke. Disse kan sammenlignes med chakra som ikke er nok oppladet med energi. Andre blomster kan vise for mye eller for lite vekst når vi tenker på størrelsen på kronbladene – de innehar kanskje mer eller mindre av sin del av energien og blir derfor for aktive eller for beskjedne i sin vekst i sammenligning med de andre blomstene på stilken. Disse kan sammenlignes med ubalanserte chakra i chakrasystemet. Disse tilstandene forklares i nærmere detaljer under.

.

.

For lite ladede chakra:

.

Chakraene i chakrasystemet er forbundet med hverandre og arbeider som en helhet og påvirker hverandre. Hvert chakra innehar hele spekteret av farger fra rødt til fiolett, selv om fargene andre enn de som hører til chakraenes naturlig ikke vil være særlig tydelig i det hele tatt.

.

Hvert chakra har en dominant farge, som er synlig og korresponderer med chakraets plass i systemet. Det er som om hvert chakra var en celle, justert med et viss plassering i spektrumet, men også forbundet med de andre og en del av helheten. Hver lokasjon har slektskap med en spesifikk ren farge og denne rene fargen korresponderer med det naturlige energinivået til chakraet – til formen av energi som nærer og korresponderer til dets aktivitetsfelt og bevissthetstilstand. Denne rene sanne fargen til et chakra vil ofte være rik, fyldig og ren – i dets

.

.

egen farge – men tilstedeværelsen av andre synlige farger i chakraet ikke er en indikasjon på sviktende funksjonalitet, men et tegn på aktivitet. En ren oransje farge på chakra for eksempel er ikke noe mer sunt funksjonerende enn et chakra med lyse flekker eller gnister av blått og grønt i seg; disse andre fargene indikerer en normal sunn funksjonalitet og behandling av energi i samarbeid med andre sunne energier i chakra- og energifeltet.

.

Et oransje chakra som er blekt eller mangler lys i fargen og utseendet sitt, er svakt, trykket, eller utilstrekkelig i sin energetiske funksjon – resultatet av en slik tilstand vil være at chakraet er svakere og mer mottakelig for urene energier. Et chakra som er utydelig, sølete, utvannet eller med utstrøkne farger eller et chakra hvor det forekommer svarte eller grå urenheter er blitt urene i sin funksjon; dets funksjon er blitt et subjekt for urene energier. Dets ”motor” er ute av lage og fusker. Slike underladede chakraer fungerer ikke på en sterk, sunn og ren måte og indikerer denne tilstanden ved ikke å utstråle sin naturlige farge på en ren måte. Enten chakraet bare er svakt og ueffektivt med sin naturlige energiforvaltning, eller om det i tillegg er blitt infusert med energiurenheter, så er et utladet chakra et svakere chakra, et chakra som har uren energi eller som har forvaltet energien som var tilgjengelig for seg – på en uheldig måte slik at det ikke kan opprettholde sin egen funksjon – det er et chakra i en svak tilstand og er sårbart for urenheter. Det er sykt og trenger behandling – det trenger å bli ladet tilbake til sin naturlige sunne tilstand og utseende.

.

Underladede chakra er ikke i stand til fullt og helt å oppfylle den energetiske oppgaven som de er ment og det påvirker hele energifeltet til personen. De er chakra som ikke bidrar med riktig vitalitet – sinn naturlige kraft til den generelle funksjonen til energifeltet og/eller introduserer et element av energetisk urenhet til påvirkningen som de har på den generelle holistiske operasjonen av feltet. De utfører ikke sin del av den generelle helsen til en persons energifelt. Et utladet 3. chakra for eksempel, har påvirkning til det mentale aspektet (særlig med tanke på oppfattelsen og uttrykksmåten av Selv) som blir svakt, sårbart og et subjekt for urenheter. En slik tilstand vil påvirke psykologiske saker og livserfaringene til en person og vil påvirke nesten alle aspekter av personens liv i mer eller mindre grad.

.

Et underladet chakra virker også som en brems på de normale energetiske funksjonene til chakraene og de relaterte funksjonene til de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle kroppene. Selv om hvert chakra er sterkt forbundet med sitt spesielle lag i auraen, finnes chakraene i hvert auralag – akkurat som det er punkter i den fysiske kroppen hvor chakraene finnes, slik fins det punkter eller områder i de andre kroppene hvor chakraene befinner seg – og operasjonen til hvert chakra er relatert til hele auraen og funksjonene innenfor. Når et chakra er underladet, er den energietiske funksjonen ikke bare til det korresponderende laget i auraen påvirket av dette, en også alle relaterte funksjoner i hele energifeltet. Når et 3. chakra er underladet for eksempel, vil det påvirke de sunne funskjonene til de relaterte organene i den fysiske kroppen, og de relaterte funksjonene i den emosjonelle kroppen (ettersom de er forbundet med det 3. chakra), operasjoner i den mentale kroppen (det korresponderende auralag) og også andre områder (inkludert andre chakraer). Alle operasjoner i energifeltet som er relatert til funksjonen av det underladede chakraet er påvirket og de er, på det nivået de er påvirket, subjekt for påvirkning av urenheter, sykdom og svakheter.

.

Det er vanlig å finne underladede 3., 4. og 5. chakra i en person, og å lade opp disse chakraene vil ofte gi en vital og svært synlig fordel for den fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle helsen

.

.

til personen. Det 1. og 2. chakraene trenger oppladning litt sjeldnere, og når et underladet tilstand viser seg i disse er de ikke så alvorlige, selv om de fortsatt må lades tilbake til en sunn tilstand.

Det 6. og 7. chakra trenger likedan oppladning litt sjeldnere, men når en underladet tilstand er til stede i disse høyere chakraene, er det ganske alvorlig. Dess høyere chakra, dess større usunn påvirkning har det underladede chakra, fordi det vil påvirke energifeltets funksjon mer helhetlig på alle nivå. Ladning av det 6. og 7. chakra er derfor høyst nødvendig når det oppstår underladning her, og det er tilsvarende fordelaktig for pasienten på alle måter.

.

De lavere chakraene har et selvhealings aspekt; det vil si – når de er i en underladet tilstand er de en tendens til å lade og heale seg selv tilbake til en sunn tilstand. Dette er særlig tilfelle med det

1. og 2. chakra. Når en fortsetter til de høyere chakra vil denne selvhealende egenskapen forsvinne mer og mer dess høyere du kommer – de høyeste chakraene kan ikke lade og heale seg selv – og dermed, med mindre de blir behandlet av en healer, vil disse utladende tilstandene bli værende, noen ganger for alltid. Dette er en annen grunn til hvorfor behandling av underladede høyere chakra er så viktig for en person.

.

.

Ubalanserte tilstander i chakrasystemet:

.

Hvert chakra i chakra systemet spiller en spesiell rolle i den generelle helse og harmoni i hele energifeltet – hvert chakra har potensial til å påvirke alle de andre elementene i feltet. Hvert chakra må være ladet – må ha vitalitet og renhet til sin energetiske funksjon – men der fins andre elementer som må taes i betraktning for en sunn funksjon av hele systemet.

.

Hvert chakra har også et aktivitetsnivå – det forvandler en viss mengde av den energien det tar inn for så å anstrenge seg med å få sin innflytelse og funksjon på plass i for den generelle helsen gjennom hele energifeltet. Dette nivået av aktivitet er ”motoren” som også indikeres med chakraets strålende karakteristikk – ikke av fargen til chakrafeltet med ved størrelsen. For å fungere riktig, i god helse for hver del av eksistensen, må der være en generell balanse i aktivitetsnivået til chakraene – hvert chakra tar inn og forvandler en balansert mengde av energien det har tilgjengelig og derfor arbeider de balansert og harmonisk i samsvar med hverandre. Chakraer som enten har et overaktivt eller underaktivt aktivitetsnivå, forvandler derimot for mye eller for lite av energien og dermed er de over- eller underaktive – ubalanserte. Deres ”motor” kjører for fort eller for sakte. Denne defekten er ikke en mangel på renhet av det naturlige energiens innhold i chakraet (som du finner i et underladet chakra) men det er et ukorrekt nivå av aktivitet – et generelt aktivitetsnivå i chakraet som ikke er hensiktsmessig eller i balanse med de andre chakraene i chakrasystemet.

.

Ubalanserte chakra er chakraer som utøver for mye eller for lite påvirkning i personens generelle tilværelse. De er chakraer med en funksjon som gir for mye eller for lite av sin påvirkning til den generelle energetiske funksjonen av personens chakrasystem, chakraets påvirkning er enten over- eller underrepresentert. Fordi hvert chakra spiller en unik rolle i den generelle helsen og harmonien i hele energifeltet og tilstanden til personens væren, vil et ubalansert chakra skape en tilstand av ubalanse som påvirker hele energifeltet og personens tilværelse. Et overaktiv 2. chakra for eksempel, kan ha samsvar med at det emosjonelle aspektet (særlig begjær eller seksualitet) som er blitt for kraftfull og for dominerende i sin påvirkning på energifeltet og den generelle

.

.

tilværelsen til en person. En slik tilstand vil påvirke funksjonen til alle andre aspekter i energifeltet til personen i en eller annen grad, fordi de har relasjon til dette chakraet, og dette vil ofte gi et samsvar til de psykologiske emner og livserfaringene til pasienten. Selv om et ubalansert chakra i seg selv ikke nødvendigvis setter i gang en sykdom eller skade, er det ofte en bibringende faktor. Ubalanserte chakra, i alle tilfeller, vil hemme det balanserte fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige liv.

.

Ubalanserte chakra ser ut som strålende lys som viser seg større eller mindre enn den normale størrelsen i chakrafeltet ellers – dette viser aktivitetsnivået til det ubalanserte chakra og indikerer dets påvirkning i energifeltet. I et balansert chakrasystem stråler alle ut like mye energi, og føles like store når du skanner dem. Styrken på den utstrålende energien er en indikator på dets påvirkning generelt sett i forhold til de andre chakraene i systemet – det er kraften til selve chakraet. Det er ønskelig å ha samme styrke i alle de 7 chakraene, å ha dem i balanse. Hvis et chakra blir over- eller understimulert i sin utstrålingsstyrke må chakraene gjenbalanseres av healeren ved å høyne eller dempe aktiviteten til de chakraene som er ute av balanse. For eksempel kan et 2. chakra utstråle en sunn oransje farge, men for kraftig. Dette chakra trenger ikke ladning men å finne igjen balansen i forhold til de andre chakraene så de alle utstråler like mye energi med like stor kraft. Dette gjenskaper en persons balanse generelt i livet.

.

Det er interessant å notere seg at et underladet og underaktivt chakra er like – i hvertfall i sin effekt. Et chakra som er underladet kan ha en svakhet eller urenhet ved sin energi, men kan likevel ha et riktig nivå i sin ”motorfunksjon” – et riktig aktivitetsnivå. Et underaktiv chakra kan fortsatt ha adekvat innhold og renhet i sin energifunksjon, være ladet og fungerende – men lkevel ikke ha det riktige aktivitetsnivået som kreves for å gi den riktige innflytelse i sin funksjon. Men begge disse chakraene vil undertrykke den normale energetiske funksjonen til hele energifeltet på en sånn måte at de relaterer til og påvirker hvert aspekt. Selv om effekten nærmest er den samme (ikke helt for de underladede chakra kan også inneholde urenheter) så er årsaken forskjellig.

Ueffektiviteten for chakraene er den samme, men den underliggende årsaken er forskjellig.

.

I chakra systemet er det ikke noe chakraer som er mer utsatt for å bli ubalanserte enn andre. Det vil derfor ikke være noe chakra i dine pasienter som oftere trenger rebalansering enn andre, men der vil være balanseringsmønstre som du vil finne. I hvert individ vil chakrasystemets balanse følge bestemte mønstre av utslag i forhold til den ideelle tilstanden, som at det for eksempel er et mønster av ubalanser generelt i stedet for at et enkelt chakra er ute av balanse eller at dramatiske forandringer finner sted i aktivitetsnivået til chakraene. Du vil for eksempel sjelden finne bare ett chakra som er ute av balanse, du vil heller ikke ofte finne veldig overaktive chakra ved siden av et veldig underaktivt ett, men det vil alltid være en generelt mønster eller kurve til nivået av aktivitetene til chakraene i chakrasystemet slik at der blir et mønster i ubalansen fra det ideelle nivået du kan finne når systemet er i perfekt balanse.

.

Dette avviket fra den ideelle balansen i chakrasystemet er ofte en kronisk struktur tilstand i spesielle personer – det er en midlertidig eller vedvarende tilstand som vil forbli der hvis healeren ikke arbeider for å gjenopprette balansen til den riktige tilstanden. Du kan, for eksempel ha en person hos deg som ser ut til å ha en grei balanse i de nedre chakraene, men på de høyere kan aktivitetsnivået være dempet slik at det 5., 6. og 7. chakra krever rebalansering oppover. Du kan finne at denne tilstanden krever gjentatte behandlinger – slik at det virker mer kronisk og

.

.

mønsterspesifikt enn de underladede chakraene gjør. Det er ikke desto mindre sant at rebalanseringen progressivt vil korrigere denne tilstanden.

.

.

Chakra som viser strukturelle energetiske defekter:

.

Det er andre energetiske defekter som kan være tilstede i chakraene – et som ikke kan sanses ved utstrålingen og utseendet til chakra, men som ikke desto mindre hører til den energetiske funksjonen til chakraet.

.

Hvert chakra i chakrasystemet kan tenkes som en energetisk maskin som mottar energi og sender den videre – behandlet på forskjellig måter. Hvert chakra har en energetisk struktur som relaterer til dets funksjon og bestemmer hvordan det kan fungere, effektivt eller ikke. Chakraene er blitt beskrevet som ”tromler” av energi, ofte med spesielle detaljer til sin struktur, og det er denne normale strukturen og derfor funksjonen til chakra som gjør mulig den klare, rene og effektive prosessen av arbeidet med energien fra hvert individuelle chakra som den generelle helsen til energifeltet krever.

.

Chakraene kan likevel vise strukturelle energetiske defekter, dvs defekter i selve strukturen og evnen til å behandle energi. Denne typen defekter er ikke en mangel på mengde eller renheten av den naturlige energien til chakraet – som i et underladet chakra – heller ikke er det en under- eller overaktivitet i chakraet når det arbeider som i et ubalansert chakra. Men det er en mangel i selve strukturen til chakraet som begrenser dets evne til å behandle energi på en ren måte og slik som det er ment. Selve chakraet blir ikke lenger i stand til å motta og fordele energien riktig. I et slikt chakra, flyter ikke lenger energien i sin helhet – defekten er blitt skadet i sin struktur og virkemåte og arbeider mer som et filter som tillater bare en brøkdel av energien å komme gjennom, eller det spinner og forstyrrer energiflyten på den måten.

.

Denne strukturelle energidefekten kan resultere i en utilstrekkelig og forvrengt flyt av energi gjennom chakraet kan beskrives gjennom en analogi. Tenk deg flyten av energi gjennom chakraet som en flyt gjennom en skjerm, hvor det er mange bitte små hull. Hvis noen av disse bitte små hullene blir blokkerte, og andre hull blir delvis tettet igjen, da er effekten en generell begrensning og forvrengning av det som skulle vært en klar, jevn og helhetlig flyt av energi.

.

Chakraer som viser denne strukturelle energetiske defekten er ikke i stand til å fullføre sin del av den energetiske helse i hele energifeltet. Alle deler av energifeltet som ellers ville deltatt og mottatt sin gode påvirkning fra et riktig fungerende chakra er i stedet utsatt for en forvrengt, delt og uheldig energifunksjon som normalt ville flyte gjennom og bli videre behandlet av et nytt chakra. Den alvorlige følgen er en fundamental mangelfull og forvrengt av den energetiske påvirkningen som chakraet har på energifeltet som helhet, inkludert de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle kroppene og de aspektene som ellers blir påvirket i pasientens helse. Måten som dette oppstår på, kan ofte relateres tilbake, ikke bare til spesifikke avvikelser i chakrastrukturen, men også til spesifikke sykdommer og lidelser som kan oppstå som et resultat. Alle funksjonene i et energifelt som arbeider i forhold til det defekte chakraet er i større eller mindre grad forvrengte eller mangelfulle sin sitt arbeid.

.

.

Tilstedeværelsen av en strukturell energetisk defekt kan relateres til fundamentale måter hvor livserfaringene til pasienten blir forstyrret eller forvrengt. En slik defekt i det 4 chakra for eksempel, kan indikere en fundamental forvrengning i pasientens evne til å gi og motta kjærlighet

– ofte som et resultat av en traumatisk opplevelse. Dette vil selvsagt også påvirke og reflekteres i alle andre aspekter av pasientens væren. Strukturelle energetiske defekter er de mest alvorlige av alle forstyrrelser man kan finne i chakraene – de resulterer ofte i en alvorlig fysisk lidelse eller som kroniske følelsesmessige, mentale eller spirituelle begrensninger, lidelser eller sykdommer. Disse defektene kan ikke heles av seg selv – ubehandlet kan de gi en svært uheldig påvirkning til hele livsprosessen til pasienten og vil ofte resultere i en eller annen sykdom. Disse alvorlige defektene i chakraene kan bli rettet opp ved hjelp av en spesiell teknikk som kalles ”strålemetoden”.

.

Det er vanligst å finne disse defektene i 4., 5., 6., og 7. chakra, og dette trenger alltid behandling. Strukturelle energetiske defekter i det 1., 2., og 3. chakra er mindre vanlig å finne og litt mindre alvorlig men trenger likevel behandling. Vi korrigerer en slik defekt med å bruke ”strålemetoden” og det gir en vital, og svært viktig fordel for pasientens energetiske helse.

.

Det er viktig å notere seg at disse tre energetiske defektene som vi kan finne i chakraene – underladete chakra, ubalanserte chakra og strukturelle energetiske defekter i chakra – ofte relateres mot hverandre når de opptrer. Ofte vil healeren finne at et chakra viser to eller flere av disse defektene: at chakra trenger oppladning, for eksempel, vil også kreve en gjenbalansering og/eller en strålebehandling, og de kan til og med også være blokkert, vise auriske urenheter i energien over det, eller ha små rifter i lagene over. Ofte vil dette være tilfellet ved de høyere chakra fra chakra 4 og oppover. Disse chakraene har en mer sofistikert virkemåte og vil ofte vise flere defekter på en gang og vil trenge subtil behandling – de krever mer av en healers evner og oppmerksomhet, men det blir belønnet med en dyp og vedvarende effekt.

.

De forskjellige energetiske defektene som vi finner i eller nær chakraene er vanligvis innbyrdes beslektet med hverandre, og relatert til aspekter av pasientens psykologi og livserfaring. Ofte vil en pasient ha et kronisk svakt chakra eller chakraer som krever behandling med mange av disse teknikkene. Behandling av alle disse spesielle tilstandene i chakraene, sammen med andre riktige healing behandlinger gir pasienten mulighet til å komme seg over problemene og de ekstensielle problemene til sin naturlige tilstand.

.

En restaurering til sitt normale funksjonsnivå i chakrasystemet til pasienten, gjennom ladning, rebalansering og strålebehandling av alle chakra som trenger det, gir en god virkning for pasienten. Det vil hjelpe med å behandle de ultimate årsakene til enhver sykdom som er til stede, eller tilstander som ellers ville ført til sykdom. Det vil hjelpe til å heale og klargjøre ethvert problem eller tilstander som eksisterer i det emosjonelle, mentale, eller spirituelle aspektet i pasientens væren, og vil gi en renhet, harmoni og balanse i allle nivåer i energifeltet.

.

.

.

.

Å sanse tilstandene i chakrasystemet

.

Behandlingen av energetiske defekter i chakrasystemet er en viktig del av healing behandlingen, og hver pasient du behandler vil selvsagt presentere seg for deg med en unik kombinasjon av tilstander i chakraene sine. Prosessen med å få en full forståelse av tilstanden til din pasients chakrasystem, før og under behandlingen, er derfor svært viktig og du kommer til å bruke tre hoved verktøy for å informere deg selv: 1) intuitiv lesing og visualisering av chakrasystemet for å få en klarsynt informasjon og veiledning; 2) refleksjonen av chakrarfargene bak på hånden din under den første runden av håndposisjoner og 3) din fornemmelse eller empatiske forståelse av chakratilstanden under den første runden av håndposisjoner.

.

Informasjonen du mottar fra disse kildene vil kombineres og brukes sammen, og denne prosessen med å få en full oversikt av tilstanden til pasientens chakra vil fortsette under hele behandlingen. Du vil søke informasjon om underladede chakra, ubalanserte tilstander i systemet og om chakra som trenger behandling med stråler som et resultat av en strukturelle energetisk defekt. Du vil også under din intuitive lesing av auraen søke mer informasjon om meningen av de forskjellige fenomener som du sanser i chakrasystemet – om sykdomstilstander, tidligere eller nåværende livsomstendigheter og erfaringer eller elementer av pasientens fysiologi som er relatert til disse tilstander. Det første verktøyet du vil bruke til å få forståelse av chakratilstanden er en intuitiv visualisering av aura og chakra som du øvde på i Chios nivå 2.

.

Sansning av tilstanden til Chakraene gjennom mottak av klarsynt informasjon og veiledning:

.

en intuitiv lesing (eller visualisering) av chakrasystemet er et effektivt verktøy for å få informasjon om hvilke behov chakraene har for behandling eller om der er en ubalanse i mønstrene i chakrasystemet. Denne informasjonen enten fra healerens egne sanser eller ved hjelp av en åndelig assistanse fra hjelperen, kommer fra en høyere tilstand av ren bevissthet, fra et større felt av oppmerksomhet som healeren kultiverer en kontakt med og kommuniserer med. Å motta en slik klarsynt informasjon eller veiledning er en effektiv måte å få kunnskap om tilstanden til pasienten på, i alle aspekter. En lesing av chakrasystemet ved hjelp av denne intuitive og visualisering evnen til healeren er derfor et effektivt oppfatningsverktøy også.

.

Chakraene til pasienten sjekkes mot lading og balanse slik:

.

Utfør en intuitiv lesing hvor du først konsentrerer deg om kroppen i profil som den ville vært om pasienten ryggen. Se for deg et regnbuefarget skall, en lett buet regnbue som går fra toppen av hodet over kroppens omriss ned til pannen er det fiolett, videre til området øverst bena hvor fargen er rød. Du vil se hver av regnbuens farge langs regnbuen over kroppen, og hver farge korresponderer til et chakra. Lokaliser dette bildet kort ved hjelp av din aktive hjerne halvdel, vit at snart vil du informasjon om hvilke chakra som trenger lading eller gjenbalansering, slapp deretter av i mottakelig modus.

.

.

.

.

Etter at du har gitt deg inn i den mottakelige fase, legg merke til forandringene i fargene som viser seg i chakrafeltene. Er der noen chakra som er falmede, rotete, sølete, utvasket eller utsmurte farger? Er der strimer med svart eller grå urenheter? Disse chakraene trenger lading. Legg også merke til hvordan høyden chakrafeltet viser seg. Varierer høyden chakrafeltet over chakraene? Har fargebåndene forskjellig farge i systemet?

Har feltet en annen form enn den svakt buede nedover kroppen? Det indikerer i fall en ubalanse i chakrasystemet.

.

Studer bildet du har mottatt av din pasients chakrasystem i detalj. Hold det generelle bildet for ditt indre eller utfør flere runder av denne aktive/mottakelige teknikken og full oversikt over chakrasystemet. Når du har fått et fullt visualisert bilde av chakrasystemet til pasienten i hodet, visualiser at alle chakraene er tilbake i sin sunne fargekontrast og balanse, samme måte som er anbefalt for auralagene. Se bildet over.

.

Etter en kort periode med denne øvelsen, kan du tenke at du ikke lenger trenger å følge stegene og at en visualisering av pasientens tilstand vil vise seg for ditt indre av seg selv. Det kan være mulig for deg å undersøke det suksessivt for detaljer av hvert chakra, ved å starte med det første for eksempel og flytte deg gradvis oppover mens du undersøker hvert for lading og balanse i detalj.

.

Å sanse chakrafargene med håndposisjoner:

.

Som du allerede kan ha begynt å praktisere i Chios nivå 2, kan du også sanse fargene på en annen måte – på hvordan de reflekteres på huden på baksiden av hendene dine.

.

.

.

i den første delen av behandlingen mens du utfører håndposisjonene kroppen, kan du sjekke fargen til chakraet ved å observere for ditt indre hvordan de gjenspeiler seg huden baksiden av hånden din mens du behandler et chakra. Mens du lærer, er dette oppnåelig ved å gjøre en intuitiv lesing, fokuser din aktive del baksiden av hånden mens du glir inn i mottakelig fase for å la noen inntrykk av denne subtile fargenyansen vise seg hudoverflaten av hånden din. Se bildet over.

.

Den generelle tonen av chakrafargen, inkludert de urenheter eller misfargingene som fins der, vil vises som en subtil, men gjenkjennelig nyanse, og vil dermed indikere om chakra trenger lading. Fargen som tilsynelatende reflekteres på huden din, vil være fra pasientens eget chakrafelt, og illuminerer huden din til ditt subtile syn. Du vil antakeligvis begynne å se dette for ditt indre, men også med ditt fysiske øye. Etter en kort periode med øving, vil du igjen kunne finne ut at du ikke lenger trenger å følge stegene i øvelsen til punkt og prikke – en visualisering vil vise seg med nyansene til hvert chakra på huden din ganske lett når du gir en behandling med håndposisjoner. Gjør deg notater under den første runden med chakraposisjoner om hvilke som trenger behandling for å gjenskape sine naturlige farger og renhet.

.

Dette er også en utmerket øvelse for å begynne å se chakrafargene med dine fysiske øyne. Etter at du ser fargene for ditt indre øyne kan du også kikke på hånden, se fargenyansene med øynene dine og se alle urenheter som måtte være til stede.

.

.

.

Tolkning og betydningen av fargene i chakraene og forbindelsen mellom utseende til chakraene og de tilhørende lagene i auraen:

.

Som fargene i auraen er fargene i chakraene også en kilde til informasjon om tilstanden til pasienten. Det er bra i tillegg til å chakrafargene ved hjelp av ovenstående teknikker og spørre om informasjon om meningen til fargene du ser – å gjøre en intuitiv lesing samtidig som du ber om   er informasjon om fenomenet du ser i auraen eller å la denne informasjonen komme til deg når du gir behandlingen. Du kan få informasjon som for eksempel på hvordan sølete, misfargede, eller svake farger i chakraene relaterer seg til tilstander du har sett i tilhørende høyere lag, og om hvordan/om disse påvirker sykdommer i kroppen – som enten allerede er der eller som kan komme til å vise seg hvis de blir ubehandlet. Du kan se klare flekker eller andre farger i chakra som kanskje ikke relaterer seg til noen tilstand som pasienten opplever eller til livserfaringen. Alt dette vil være nyttig for deg mens du planlegger behandlingsprosedyren.

.

Urenheter og tilstander som viser seg i chakraene, og sunne energier som viser seg i dem, vil også vise seg i de tilhørende høyere kroppene – lag i aura. Chakraene projiserer ikke kroppene med årsak og virkning, men chakraene og de høyere lagene, er vesener som gjenspeiler hverandre: de høyere lagene viser hva som er tilstede i chakra og vice versa.

.

Urenheter i chakra og urenheter i korresponderende auralag finnes ofte samtidig. Urenheter og energetiske defekter i chakraene, kan resultere i mottakelighet for energetiske defekter i de høyere lagene. De høyere lagene i aura kan derfor bli urene som et resultat av urenheter i chakraene. Det er som om det er en energetisk filter gjennom aura som kan bli bli sittende fast i hvilket som helst av lagene som er mottakelig, og nabolagene – som nabochakraene – kan bli tilsmusset av disse.

Fargene til urenhetene eller de sunne energiene kan bli funnet i chakraene trenger ikke nødvendigvis være de samme som fargene til urenhetene eller de sunne energiene som vi finner i det relaterte auralaget. I tilfeller med urenheter, er det en kjensgjerning at hvis urenheter eksisterer i chakra mener det vanligvis at du finner det i dets korresponderende auralag, høyere kropp og vice versa. Det trenger ikke være noen direkte forbindelse mellom naturen av urenhetene som fins i et chakra og de du finner i det høyere laget i auraen, din klarsynte sans kan gi deg informasjon som forklarer naturen til hver av urenhetene forskjellig, hvilke forbindelse som fins imellom dem og hvordan tilstanden oppstod. På samme måte kan fargene til enhver sunn energi bli som blir funnet i et chakra være forskjellig fra fargen til den sunne energien som finnes i det korresponderende auralag selv om det vil være en fornemmelse av en klar forbindelse tilgjengelig for ditt klarsyn, vil din fornemmelse også fortelle deg om naturen til hver av dem.

.

Den generelle tilstanden av urenhet og/eller helsen til et chakra vil bære en relasjon til tilstanden av urenhet eller helsen til dets relaterte auralag. Å behandle disse urenhetene og sykdomstilstandene i et chakra vil også behandle det høyere auralaget, og vice versa, selv om det i praksis vil være sånn at vi behandler begge deler sammen ved behov. Det er lettere å fokusere på et chakra i en behandling enn på et høyere lag i auraen, og derfor vil denne metoden ofte bli brukt. Et urent chakra kan være årsaken til urenhetene i dets korresponderende høyere lag i auraen, og ved å behandle chakra kan vi også rengjøre auralaget. Din fornemmelse og

.

.

visualisering av disse høyere lagene kan gi deg tilleggsinformasjon om hvilket chakra som skal behandles og når behandlingen er effektiv og fullført.

.

Empatisk oppfattelse av chakraer med strukturell energetisk defekt:

.

Disse to teknikkene over bruker en visuell sans av chakraene i chakrasystemet for å oppdage underladete og ubalanserte tilstander. Strukturelle energidefekter kan også være tilstede i noen chakraer, men disse oppdager vi på annen måte – gjennom den intuitive og empatiske sansen til healeren mens chakraene behandles.

.

Som du kan ha følt i ditt healing arbeid, blir healeren transparent under en healing prosess, hvormed healeren ideelt sett opptrer som en ren kanal. Mens healeren gjør sitt arbeid er han/hun transparent for energiene og healing kreftene som kommer gjennom under behandlingen og er også klar og åpen til energifeltet til pasienten: healeren sanser og blir pasienten og sanser dermed også mottakerens tilstand. Etter hvert som du avanserer i ditt arbeid, vil du finne at din intuitive sans for mottakeren og hans/hennes tilstand vil øke til en empatisk sans – du vil avansere fra å vite om tilstanden til din pasient gjennom din intuisjon – til å føle hans/hennes faktiske situasjon på kroppen som om det var din tilstand. Healerens kropp (eller følelser eller tanker) kan speile de som pasienten har, og healeren kan derfor sanse i seg selv de forskjellige tilstander som krever behandling. Et viktig eksempel er når healeren sanser i seg selv hvilke chakra i pasienten som har en strukturell energetisk defekt – en alvorlig tilstand som krever behandling med hjelp av strålemetoden.

.

Under den første runden med håndposisjoner, gjorde du deg et sammendrag over tilstanden til kroppen og chakraene, og kanskje du sanset syke chakraet med behov for behandling. Noen chakra kan ha hatt behov for vanlig håndposisjonsbehandling, trengte å få løst opp blokkeringer for å få energiene til å flyte, trengte lading for å gjenskape sin naturlige fargenyanse eller få eliminert urenheter, men likevel kan chakraet være påvirket av strukturelle energidefekter som ikke kan behandles på noen av de nevnte måtene, og du vil føle at en ytterligere behandling av chakraet er nødvendig:

.

Mens du utfører håndposisjonen, føler du en misformethet eller at chakraet er ødelagt og lider av strukturelle defekter? Du kan sanse, intuitivt, nesten som en smerte i chakraet en smerte som ser ut som det brer seg inn i kroppen og utvider seg og stråler utover   gjennom lagene til auriske lagene i. Du kan intuitivt sanse eller se for ditt indre noen detaljer av misformingen. Det kan til og med være et chakra med en alvorlig skade, muligens et chakra i krise. Viktigst, uansett hvordan du sanser chakraet med alvorlig skade, eller smerte empatisk i ditt eget chakra? Et misformet chakra, og særlig for et alvorlig skadet chakra er stråleteknikken helt nødvendig. Du stole din intuisjon, og din empatiske sans for å avdekke om et chakra bare trenger lading, eller om det faktisk har en strukturell skade som krever stråleteknikken. Du kan sanse et skadet chakra som ditt eget chakra, ved hjelp av din empati med pasienten.

.

Ved alle teknikker for å sanse chakraets tilstand er det viktig for healeren å være åpen ikke bare til den intuitive sansningen av klarsynt informasjon og veiledning, den visuelle betraktningen, den empatiske sansningen og andre informative teknikker, men også å forbli åpen for den

.

.

generelle utviklingen av en fullstendig forståelsen både i healerens væren og i pasientens tilstand. Den syke tilstanden til et chakra vil ofte berøre en streng i healeren, på forskjellige måter som gir et bilde av tilstanden til chakra. Tilstanden til chakraene i systemet burde utvikle en fornemmelse

– en viten – som kjennes i hele vår væren, og er en generell integrert sammenfatning over tilstanden til chakraene og er et resultat av all den informasjonen som vi har oppnådd. Ved å oppnå en fullstendig fornemmelse av tilstanden til chakra gjennom behandling, kan healeren skreddersy behandlingen til hvert chakras behov og er også oppmerksom på relasjonen mellom chakratilstanden og fenomener i de høyere auralagene og pasientens helse.

.

Integrering av en forståelse av behandlingsbehovene til chakrasystemet:

.

Etter hvert som du øver inn teknikkene ovenfor og får erfaring med de forskjellige måter å sanse tilstanden i chakraet på, vil du finne at du kan få en reel sans av tilstanden til hver pasients chakrasystem.

.

Underladede chakra

Er chakraer som har sin naturlige farge misfarget, utvasket, uren eller har sølete farger som vi har diskutert før. Ved å kombinere denne informasjon du har fått via intuitiv lesing og ved å sanse fargen på din hånd under håndposisjoner så vil du få en integrert sans av chakraets farge. Du vil vite, eller føle hva som er sunt og hva som ikke er det ved måten chakraet framstår på i farge og utseende. Et chakra som trenger oppladning vil framstå for deg som tilsmusset, urent og usunt.

Nyansen er ikke klar og sterk og fargen vil ikke virke tiltalende.

.

Selv om din undersøkelse av chakraet gjennom visualisering av kroppsprofilen og ved å betrakte fargenyansen på huden på hånden din er dine viktigste informasjonskilder – vil du også ha en fornemmelse av svakhet og usunnhet ved chakraet i tillegg. Et underladet chakra vil ikke oppfattes bare ved ”syn” men av fornemmelsen – av hele din væren – vil det fremstå som et tilsmusset, skittent og usunt chakra i sin virkemåte.

.

Underladede 3., 4. og 5. chakra er vanlig, mens underladede 1. og 2. chakra er mindre vanlig og underladede 6. og 7 chakra er enda mindre vanlig. Men alle chakraene som du finner underladet i din pasient trenger å bli ladet opp igjen til sin normale sunne nyanse med en teknikk vi kaller chakralading.

.

Ubalanserte chakra

Ubalanserte chakra oppdages ved intuitiv lesing av chakrasystemet og vil ha et mønster i regnbuen over kroppsprofilen som er ujevnt. Noen farger går forbi utover de andre og se ut som en hump, det indikerer at et chakras utstråling er for aktivt, andre synker nedover nærmere kroppen og de chakraene er underaktive. Mens du undersøker hele regnbueprofilen vil du merke deg et mønster av ubalanse. En undersøkelse av denne kurven hvor du merker deg ved hvilke chakra kurven har en hump og hvilke som har en fordypning – vil gi deg en indikasjon om hvilke chakra som trenger korreksjon av sin over- eller underaktivitet slik at du bringer chakrasystemet tilbake i system til en jevn kurve.

.

Selv om din undersøkelse av denne kurven er din hovedkilde av informasjon når det gjelder ubalanser i chakra, vil du også videre fornemme ubalanser. Et overaktivt chakra vil ikke bare sees

.

.

med en hump i chakraprofilen, men også kan den oppfattes som å ha en overopphisset, ustadig eller stresset følelse ved sin energi. Et underaktivt chakra sees ikke bare som en fordypning i profilen men kan også føles – i hele din væren – som om den har en svakhet eller forknytthet ved sin energi.

.

Det er ikke spesifikke chakra som er mer eller mindre utsatt for ubalanser, men det vil alltid være et mønster i ubalansen som vi har diskutert. Du vil så gå videre med å rebalansere disse chakraene som trenger det, og dermed bringe hele chakrasystemet tilbake i balanse og en sunn og harmonisk funskjonerende enhet, gjennom teknikker som vi kjenner som Chakra System rebalansering.

.

Chakra med strukturelle energetiske defekter:

Er i hovedsak fornemmet gjennom empati fra healeren. Healeren vil ofte sanse disse tilstander som smerte i chakraet som stråler inn i kroppen, eller ut gjennom chakra og auralagene. Denne empatien kan ofte ta form som en virkelig smerte eller som fantomfornemmelser i healerens kropp ved tilsvarende chakra. Fornemmelsen er når den er tilstede, evaluert i lys av healerens generelle inntrykk av chakratilstanden, enten inntrykk mottas eller ikke hva angår andre tilstander i chakraet. Denne empatiske fornemmelsen kan til en viss grad bekreftes gjennom et generelt inntrykk av chakratilstand som viser seg etter hvert som forskjellige teknikker for undersøkelser eller behandling brukes gjennom behandlingen.

.

Selv om empatiske fornemmelser hovedsakelig er måten vi oppdager en slik defekt på, kan det også komme informasjon gjennom oppfattelse av klarsynt informasjon eller åndelig veiledning før eller under en behandling. Informasjon kan komme som indikerer at et særskilt chakra eller chakraer har denne skaden, kanskje med visualiseringer av selve skaden eller relaterte tilstander og/eller årsaker i det psykiske eller fysiske livet til pasienten. Selv om denne informasjonen kommer visuelt, kan det også ta form av ord hvor man hører dette bli fortalt for sitt indre. Selv om healeren mottar informasjon på denne måten, er det viktig å bekrefte det eller tillate det å bli bekreftet ved hjelp av sin empatiske sansning av chakraet under behandlingen eller undersøkelsen.

.

Du vil oppdage denne tilstanden oftest i de høyere chakraene – 4, 5, 6 og 7. Det vil noen ganger også opptre i det 1, 2 og 3. chakra, og når et chakra med et slik defekt oppdages, må det bli behandlet med Stråleteknikken for å få korrigert sin strukturelle oppbygning.

.

Etter å ha fått en god forståelse av tilstanden til din pasients chakrasystem, kan du fortsette med behandlingen ved hjelp av de effektive teknikkene som vil beskrevet i detalj over de neste sidene. Du vil finne ut at defekter i chakra vil relatere seg godt til uheldige tilstander i de korresponderende høyere auralagene, og i andre områder av energifeltet som er påvirket av tilstander i visse chakraer. Du sammenfatning av behandlingsbehovene for chakraene vil lede deg til spesifikke behandlingsteknikker som du lærer her i dette kursheftet. Teknikker som ikke bare behandler selve chakraet, men også de høyere tilsvarende auralagene.

.

Lære å se chakraene:

En avansert og påkrevd metode for å få informasjon om tilstanden til din pasients chakrasystem er å forsøke å lære seg å se chakraene direkte.

.

.

.

Når du øver deg på intiutiv teknikk gitt over for å lære å sanse tilstanden til chakraene, kan du på et tidspunkt som passer deg forsøke å se chakraene – å bekrefte med dine øyne informasjonen du ser for ditt indre. Sansningen av chakra ved klarsyn er en del av denne prosessen hvor du til slutt blir i stand til å se chakraene akkurat som intuitiv lesing av det auriske feltet var en forberedelse mot å begynne å se auraen. Du kan fortsette på lignende måte:

.

Etter å ha fått en fornemmelse av pasientens chakra for ditt indre ved hjelp av visualisering av kroppsprofilen, se etter med dine øyne en veldig ufokusert og avslappet måte i mottakelig modus. Se rundt kroppen til pasienten fra siden. Kan du se antydninger til fargede områder eller bånde hvor chakraene skal være? Når du ser chakraene fra siden, kan du se at fargene til chakraene ikke er helt separate, de smelter sammen over kroppen som om det er en sky av energi som overlapper hverandre og beveger seg. De ser ut som i en regnbue, og fargene går sammen i et samlet bånd over hele kroppen slik at det er vanskelig å se hvor en farge slutter og hvor den neste begynner eller blir en annen for eksempel hvor indigo blir violett. Etter å ha kunne sett litt chakraene kan du til og med et tidspunkt bli i stand til å se fenomenene i dem, som for eksempel, urenhetene, indikasjoner underlading, skarphet, tåkethet eller større og mindre områder av feltet som er over- eller underaktivt, og til og med strukturelle energetiske defekter i chakratromlene.

.

Å se chakraer er veldig vanskelig. De er vanskelige å se og vil bli den delen av energifeltet som kommer til syne for øyet sist. De kan føles som du allerede vet, og en fornemmelse av deres farger kan vi få ved klarsyn, likevel vil de begynne å komme til syne for vårt fysiske syn kanskje bare som udefinerbare former, lik skyer, til og med etter mye øvelse og det vil ofte ta lang tid før man virkelig kan se deres struktur ordentlig. Som ved å lære å se andre ting på denne måten, så er det virkelig et samarbeid mellom det intuitive og det fysiske, og du ser med hele din væren, ikke ved å bevege deg fra et syn til et annet, men ved å kombinere alle deler. Det er også vanskelig å se auralagene og chakraene på samme tid. En kan se fargene til auraen eller fargene til chakraene, men det er veldig vanskelig å se begge deler på en gang. Det er som med den populære tegningen hvor man enten ser en vase eller to ansikter vendt mot hverandre – men ikke samtidig.

.

.

Chakra opplading

Etter at du har fått en ide om tilstanden til pasientens chakra system, er det første steget ofte at man vil lade opp de chakraene som trenger det. Chakraer som er underladet trenger den styrken og renheten tilbake som er naturlig for dem. Å lade dem opp til naturlig tilstand hvor de gløder, vibrerer og får renheten i sin naturlige farve tilbake, er nødvendig for den energetiske helsen til hele pasientens energifelt og gir et godt grunnlag for videre healing arbeid.

.

I kontrast til bare å legge inn mer energi til chakraene som vi gjør ved håndplasseringene, så behandles underladede chakra med å legge inn mer av sin naturlige farge i den mengden som er nødvendig for at de skal få tilbake sin energetiske konsistens og eliminere urenheter som er tilstede, og for å beskytte dem for ytterligere påvirkning av uheldige energier. Det er viktig å forstå også, at teknikken som gis under for chakralading også virker godt for de høyere auralag,

.

.

og hendene brukes i denne prosessen. Teknikken utføres med en viten om at både chakra og høyere auralag blir behandlet. Det gir en korreksjon av enhver svakhet eller urenhet som fins i den energetiske funksjonen og behandler de høyere lagene som eventuelt også har uheldige tilstander i seg.

.

Ved chakralading begynner du med det høyeste eller laveste chakra først, slik du foretrekker det best. Du vil ofte oppdage at du foretrekker å begynne med det laveste chakra som behøver lading. Å begynne med det høyeste blir ikke feil på noen måte og det kan være personlige årsaker og varierende behov og tilstander som gjør at du begynner der du begynner akkurat ved den behandlingen. Å lade chakra gjøres ved følgende håndposisjoner og prosedyrer:

.

Plasser hendene dine det første chakraet som du ønsker å behandle, med hendene lett overlappet slik som du bruker ved vanlig håndposisjoner. Bruk denne metoden alle unntatt 1 og 7 chakra. Visualiser symbolet som korresponderer med chakraet i fargen som tilhører chakraet. samme tid se for deg en sky i samme fargen som omgir hendene dine

særlig en sky eller et lag med farge under hånden som trenger inn i pasienten. Du er hele akten av visualisering av symbolet i farge, skyen av farge rundt hendene og under og du har en intensjon om og sanser at chakraet blir restaurert tilbake til sin opprinnelige farge. Søk å fargen tilbake til sin naturlige nyanse du kan av og til se chakra fargen baksiden av hånden din og se den forandre seg. Vær transparent og en ren kanal for fargen å komme igjennom. Fortsett med å sende farge til chakraet med hendene lett kroppsoverflaten noen øyeblikk eller til du fornemmer at overføringen er fullført.

.

Deretter med hendene i samme stilling, løfter du dem til omtrent 10 12 cm over kroppsoverflaten, beveg hendene litt fra hverandre sånn at de bare overlapper hverandre vidt med tommel og pekefinger. Fortsett å sende farge inn samme måte men med ett tillegg: du kan føle trang til å bevege hendene i små sirkulære bevegelser omtrent 5 6 cm i diameter for å hjelpe fargen inn, eller du kanskje bare får et bilde av bevegelsen for ditt indre som om du skulle bevege eteriske hender den måten. Ditt klarsyn eller åndelige assistanse kan hendene dine til å bevege seg. Hvis du føler trang til å la hendene bevege seg, la dem gjøre det: hvis ikke la vær. Dette kan variere fra behandling til behandling og kommer an tilstanden og behovene til pasienten din og til forskjellige behandlinger av samme pasienten. Det er likevel svært vanlig at hendene beveger seg ”av seg selv”.

.

Send fargene til du fornemmer at det er fullført og løft dem enda 10 12 cm over kroppen, til de er ca 20 24 cm over kroppen. Spre hendene fra hverandre litt mer, slik at de akkurat ikke møtes og send farger fra dette tredje nivået, legg til de små sirkulære bevegelsene om du føler det er riktig. Disse 10 -12 cm som vi hever hendene tilsvarer ikke lagene i auraene, men er omtrent så, og de passer med der hvor vi optimalt kan lade energifeltet med energi og farge slik at de flytter høyere opp i energifeltet. Disse flytningene av hendene tilsvarer forhøyningspunktene til chakra punktet slik som de eksisterer i de høyere kroppene punktene de høyere lagene i auraen som tilsvarer punkter kroppen der du plasserer hendene. Fortsett å flytte hendene 10 -12 cm oppover til du når det laget som korresponderer med det chakraet du behandler og send fargen inn i dette siste nivået.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

.

.

.

Det vil si at når du behandler hjertechakra vil du flytte hendene oppover fra kroppsoverflaten 10 12 cm 4 ganger. Og ved halschakra 5 ganger til det 5 auralaget som det korresponderer med. Ved behandling av hjertechakra visualiserer du samtidig en grønn trekant for ditt indre og en grønn sky rundt og under hendene dine. Ved hvert trinn oppover sprer du hendene dine litt ut fra hverandre fordi chakra sitt utstrålingsfelt også går utover litt. Hvis du er i stand til å sanse eller ”se”

tilstanden i de høyere lagene mens du utfører denne teknikken, kan du bruke denne evnen til å bedømme når behandlingen av hvert lag er fullført.

.

Når du behandler de lavere chakraene det 1. og 2. vil behandling av nivåene i auraen som regel ikke være påkrevd. Du kan notere deg at når du behandler det 2. chakraet for eksempel er det bare nødvendig å til det andre nivået i auraen ca 10 12 cm ut.

Likevel kan du fortsette utover ett nivå eller to av og til hvis du føler at det er nødvendig. Det er ikke avgjørende og heller ikke påkrevd.

.

.

Etter å ha behandlet chakraet på denne måten, kan du fortsette med neste som behøver behandling med chakralading. Av og til hender det at mens du behandler et chakra så kan nabochakraene     bli forstyrret av energiene og behøve en chakralading for å komme i form igjen.                         Du må derfor være oppmerksom på de andre chakraene enn de du behandler, samt auralagene over for å se om de blir påvirket av det chakraet du behandler. Det er bare forsiden av kroppen og forsiden av chakraene som trenger denne behandlingen.

.

Det syvende og det første chakraet krever ikke chakralading så ofte som de andre, men hvis du ser at de trenger det så bruker du følgende teknikk:

.

Det syvende chakra behandles ved å legge hendene i posisjon toppen av hodet som første del av behandlingen. Send fargen fiolett framover i denne stillingen, og flytt hendene dine suksessivt utover til høyere nivåer (10 12 cm) mens du samtidig flytter hendene lenger ut fra hverandre for hvert trinn. Dette er et chakra som brer seg videre utover dess lenger ut du kommer, enn de andre.

.

Det første chakraet kan lades ved å plassere hendene 20 cm ut fra kroppen diagonalt ut langs chakraet. Du lader chakraet ved dette ene punktet. Dette gjøres av respekt for pasienten, vi legger aldri hendene eller nært hans / hennes underliv.

.

.

Opprettholde gjennomsiktighet – en påminner:

.

Det er særlig viktig å være sikker på – som du lærte i Chios trinn 2 – at du – når som helst du gir en behandling hvor du bruker hendene, at du er oppmerksom på at du faktisk gir en behandling hvor du bruker hele din væren og ditt vesen gjennom hendene dine. Dette er spesielt viktig med teknikkene i dette 3. kurset hvor du legger til visualisering i samarbeid med håndposisjoner. Vær oppmerksom og åpen til hele akten, med hele din bevissthet og ikke tro på at det bare er dine hender alene som arbeider i et lite område av pasientens energifelt. Du handler med hele deg på pasientens hele seg. Dette er essensielt for riktig praktisering av chakra lading, balansering og ved stråleteknikken og andre viktige teknikker du lærer i dette nivået av chiostreningen.

.

.

Chakra system rebalansering

Et chakra system som er i balanse er nødvendig for generell helse og harmoni i energifeltet. Etter at du har ladet de chakraene som trengte det, vil du fortsette med gjenbalansering av hele energifeltet. Du gjør dette ved å høyne eller senke aktiviteten, utstrålingsstyrken til alle chakraene som viser en under- eller overaktivitet – vi balanserer aktivitetsnivået med de andre chakraene slik at alle vibrerer med samme styrke.

.

Når er chakra er godt ladet, med ren energi og fungerer i samsvar med sin egen naturlige farge, kan dets aktivitetsnivå høynes eller senkes ved å legge til en farge med litt lavere eller høyere nyanse enn chakraets naturlige farge. De syv fargene i chakrasystemet er lik de samme fargene til de syv energinivåene – når man beveger seg fra rødt til fiolett har hver farge et stigende nivå av vibrasjon. Å legge inn en farge som er lavere eller høyere enn chakraets egen farge har den effekten at den senker eller høyner energinivået i chakraet, det forandrer chakraets utstrålingsstyrke i samsvar med fargen som legges inn.

.

Mens chakraets iboende farge ble lagt til for å gjenopprette fargen og behandle urenheter når vi ladet det, balanserer vi chakraet ved å forandre aktivitetsnivået til hvert under- eller overstimulerte chakra ved å legge inn lavere eller høyere farger, dermed sender eller høyner vi aktivitetsnivået ved hjelp av påvirkningen fra denne rene fargen. Ved å gjøre dette med alle chakra som er i ubalanse, vil hele systemet bringes til en balansert tilstand. Å gjøre en slik balansering påvirker bare chakraene og ikke lagene i auraen. Men et balansert chakrasystem har likevel en langt sunnere og mer harmonisk innflytelse på de høyere auralagene, hele energifeltet og pasientens liv enn et chakrasystem som har et ubalansert mønster. Når du skal gjenopprette balanse i en pasients chakrasystem, kan du begynne med det øverste eller laveste chakra som trenger det etter ønske eller fornemmelse. Bruk følgende håndposisjoner og prosedyrer:

.

Plasser hendene dine det første chakraet som du vil behandle, med venstre hånd litt overlappet over høyre vanlig måte, den posisjonen skal heller ikke her brukes det første og syvende chakraet. Visualiser symbolet som assosieres med chakraet sirkel for chakra 1 3, trekant for 4 6 og stjernen for 7 chakra. Se symbolet i fargen som er i det neste chakra. Det vil si, behandler du et overaktivt 2. chakra, ser du for deg fargen rød fargen for 1 chakra. I dette tilfellet vil du visualisere en rød sirkel. Du skal bruke symbolet

.

.

som er forbundet med chakra du behandler og fargen til neste chakra. Eksempel, du behandler 3.chakra som er underaktivt: visualiser SIRKEL i GRØNT. Det grønne er fargen til 4 chakra, mens trekanten er symbolet til de første tre chakra. Du skal altså ikke forandre symbolet i samsvar med fargen. Mens du visualiserer symbolet for chakra og fargen til nabochakraet (lavere ved overfunksjon og høyere chakra ved underfunksjon), se også for ditt indre en sky med den fargen du bruker under hånden din kanskje den omkranser hånden din også, men det skal være en sky UNDER hånden som trenger inn i kroppen til pasienten. Du er hele akten du ER symbolet i fargen og skyen som trenger inn og balanserer chakraet og din intensjon og din fornemmelse er at du høyner/senker funksjonsnivået i chakraet.

.

Etter at du har balansert aktivitetsnivået i chakra denne måten et par minutter, sjekker du framdriften ved å sjekke kroppsprofilen ved hjelp av intuitiv lesing. Der finner du ut om aktivitetsnivået til det chakra har hevet eller senket seg i henhold til din behandling og nærmet seg riktig aktivitetsnivå. Er det fortsatt en fordypning eller forhøyning i chakraet? I fall bruker du en farge to nivåer over eller under chakraets eget fargenivå for å gi en sterkere påvirkning. Behandle chakra nøyaktig samme måte som før, men med neste farge. D.v.s. har du behandlet 3 chakra (solar plexus) som er underaktivt med grønn farge– bruk symbolet for chakraet som er sirkelen, men to farger over chakraets egen farge fargen til det 5. chakra halschakra, som er blått. Dette vil påvirke det underaktive solar plexus chakra enda sterkere. Bruk et par minutter dette, og sjekk framdriften ved kroppsprofilteknikken. Fortsett å behandle samme måte og bruk suksessivt høyere eller lavere farger til du føler at det riktige funksjonsnivået til chakraet er nådd. Men husk, behandler du for eksempel et overaktivt 2. chakra kan du bare ned ett nivå i fargeskalaen til rødt. Da behandler du med det og sjekker framdriften med jevne mellomrom. Gi behandling til du føler at du er kommet langt du kan komme under denne behandlingen. Er det fortsatt overaktivt sjekker du nivået ved neste behandlingstime og fortsetter med å balansere dette chakraet i sin tur når du har ladet de chakraene som eventuelt trenger en ny opplading. Som regel vil du oppleve at en slik overfunksjon i et lavt eller underfunksjon i et høyt chakra med bare ett eller to nivåer av farger å velge i, bare vil trenge de nivåene men heller en lengre periode av behandling. Merk: Det er sjelden du trenger å fortsette balanseringen ved neste behandlingstime de gangene du føler at du ikke får balansert chakraene skikkelig. Noen ganger vil du oppdage at chakraet bruker tiden mellom behandlingstimene til å gjøre seg nytte av behandlingen det har fått veldig givende for healeren å se. (egen erfaring: Sonia)

.

Uansett så starter vi alltid med den første tilgjengelige neste-fargen, hopp aldri over et fargenivå, fordi det er langt snillere mot chakrasystemet og mot pasienten å gradvis øke eller senke energinivået som du legger inn for å påvirke aktivitetsnivået. Så øk eller senk gradvis ett fargenivå av gangen inntil ønsket aktivitetsnivå er nådd. Bruk prosedyren over for å rebalansere hvert chakra som har behov for det – arbeid fra ned nederste eller øverste med behov først og arbeid deg stegvis oppover til du når det øverste som har behov. Sjekk framdriften med kroppsprofil lesingen.

.

Noter deg også igjen, at du arbeider på kroppsoverflaten og ikke oppover i auralagene når du gir en balansering av chakraene. Bare forsiden av kroppen skal behandles. Å balansere chakraene på denne måten er en skånsom, men effektiv måte å forandre aktivitetsnivået på. Å hoppe over et

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

steg på fargeskalaen er IKKE skånsomt og MYE mindre effektivt, og derfor jobber vi først med første nabofarge og gradvis oppover/nedover til vi når enden av skalaen – da jobber vi heller lengre med den siste fargen.

.

.

Det er mulig du undrer deg over at du legger til en annen farge enn chakraets egen etter at du har ladet det med sin egen farge, og om dette ikke gjør det urent igjen. Lading og gjenbalansering er helt forskjellig – selv om begge teknikker bruker farger. Å legge inn chakraets naturlige farge gjennom lading gjøres for å korrigere en urenhet som fins i chakraets energi – for å styrke og rense dets naturlige funksjon. Så snart den iboende energien er ren og sterk i fargen, vil det å legge inn en høyere eller lavere farge – eller energivibrasjon som det jo er – ha en annerledes effekt, en stimulerende eller dempende effekt på aktivitetsnivået til chakraet. Å legge inn en høyere eller lavere energivibrasjon gjennom farger gir ikke urenhet, å legge til en ren farge til et chakra kan ikke forurense det igjen.

.

Det er et par spesielle ting å merke seg når man behandler det 1. og det 7. chakra. Overaktivt 7 chakra behandles ved å legge hendene på toppen av hodet på samme måten som med de vanlige håndposisjonene – så legge man til den første lavere farge først og går til neste lavere farge om det er behov og man bruker prosedyren som beskrevet over. Underaktivitet av det 1 chakra behandles ved å plassere hendene 20 cm diagonalt langs chakraets linje ut fra kroppen, og legger inn fargen(e) høyere opp etter behov lik prosedyren over. Husk også symbolene.

.

Underaktivitet i det 7 chakra eller overaktivitet i det 1. chakra kan ikke behandles ved hjelp av farger forståelig nok. Det er ingen farger å ta av som har høyere vibrasjon enn fiolett eller lavere vibrasjon enn rødt.

.

Underaktivitet i det 7. chakra behandles med symbolet Stjernen som følger:

.

Plasser hendene omtrent 20 24 cm ut fra kronen hodet, visualiser Stjernen uten farge. Du ha intensjon om og se for ditt indre, bruk din viljestyrke for å øke aktivitetsnivået i det 7 chakra og det inn i balanse.

.

Overaktivitet i det 1 chakra kan behandles som følger:

.

Plasser hendene omtrent 6 cm diagonalt ut fra det første chakra og visualiser Sirkelen uten farge, bruk din vilje og intensjon til å redusere aktiviteten i chakraet og bring det i balanse. Bruk din viljestyrke når du utfører disse teknikkene du vil forstå at det er et sterkt bånd mellom deg og pasienten når du gjør dette.

.

.

Stråleteknikken

Lading og balansering av chakraene kan ha en virkelig god effekt i å styrke og rense de naturlige funksjonene i chakraene (lading) eller i å korrigere ubalanser i aktivitetsnivåene i chakraene (balansering), men likevel er det ikke alltid nok. Det er også mulig å ha en strukturell energetisk defekt – defekter i energimønstre, energiflyten inne i selve chakraet. Dette er en alvorlig tilstand, en som kan påvirke ikke bare den fysiske helsen til pasienten pga av den ukorrekte flyten av energi fra chakraet til dets korresponderende organer i kroppen, men det kan også skape problemer i følelseslivet og til og med i det spirituelle livet til pasienten. Slike defekter i chakrastrukturen kan derfor skape store problemer og begrensninger i velværet til pasienten. De kan likevel korrigeres gjennom en kraftfull behandlingsmetode som vi kaller stråleteknikken.

.

.

Som du kan ha følt i ditt energiarbeid, blir kroppen og tankene til healeren gjennomsiktige under healing prosessen og dermed kan healeren opptre som en kanal for energiene, fargene og lyset som han/hun bruker under behandlingen. Samtidig er healeren åpen for sine intuitive og empatiske sanser angående pasientens tilstand. Som vi har diskutert kan healerens kropp gjenspeile kroppen til pasientens slik at healeren føler pasientens problemer på sin egen kropp. Når dette skjer kan healeren fornemme i seg selv tilstandene hos pasienten som krever behandling. Dette er tilstander både i pasientens kropp og chakra inkludert de chakra som krever behandling med stråleteknikken pga en strukturell energetisk defekt.

.

I denne behandlingen vil healeren bruke denne gjenspeilingen – empatiske fornemmelsen – på en ny måte. Healeren vil bruke sin kropp – de korresponderende chakraene i sitt eget energifelt – som en kanal for å sende healing energi til pasienten og behandle chakraene på denne måten. På en måte kurerer healeren ”vondter” i pasienten ved å kurere de gjenspeilende vondtene i seg selv. Det gjør healeren ved å ”bli” chakraet som krever behandling. Resultatet av en ren visualisering av pasientens syke chakra gjør at healeren sender ren energi fra sitt eget tilsvarende chakra til pasientens. Helsen til healerens eget chakra stråles til pasientens og det gjør det fordi de to chakraene har en kompatibel, tilsvarende energi, en resonans fordi deres naturlige energier er like og gjør denne healing forbindelsen mulig. Hendene brukes for å hjelpe energien på riktig vei.

.

Stråleteknikken baserer seg på en teori om at når den er riktig utført i en akt av å overvinne sitt eget selv fra healerens sin side En ren visualisering av chakra som behøver healing, krever at healeren setter sitt eget selv til side og ”blir” bare dette chakraet. Healeren som engasjerer seg i teknikken er ikke ”seg selv” i det hele tatt, men en kanal for den rene energien. I den reneste form for healing, skaper healeren et område hvor healing energien og pasienten møtes og blir transparente i dette møtet. Det er som om både pasienten og healing energien trekkes inni healeren hvor healing energien sendes inni pasienten. Det er viktig også å forstå at healeren som utfører denne teknikken ikke kontrollerer og forstår ikke detaljene av selve det som skjer, han/hun       bare overgir seg til healingkraften som kommer igjennom. Det er den reneste akt som           finnes, en stråle av ren energi fra et chakra til et annet, fra healer til pasient. Strålemetoden virker ved å skape en fullstendig ren kanal i healeren slik at healingkraft av ren bevissthet effektivt kan tappes – kanskje ved hjelp av en åndelig guide – slik at defekten i chakraets struktur kan heales

.

Stråleteknikken behandler ikke bare pasientens chakra, men arbeider også i de høyere lagene i auraen. Når et chakra behandles med denne teknikken, behandles hele energifeltet. Energien stråler fra chakraet til healeren til pasientens chakra, men blir også distribuert og trenger inn i og påvirker forandringer i pasientens auralag, opp til og med det korresponderende auralaget. Dette tjener til å korrigere en hvilken som helst energetisk defekt som fins i chakra, og til å behandle de høyere auralagene som også kan ha uheldige tilstander. Som i chakralading, vil hendene til healeren vise veien hvor healing energien skal sendes inn i også i de høyere lagene av auraen og chakrapunktene over pasientens fysiske kropp. Hendene til healeren er også i bevegelse når han/hun behandler disse auralagene, akkurat som ved lading av chakra.

.

Å behandle et chakra som viser energetiske strukturelle defekter med stråleteknikk startes med det laveste eller høyeste chakra med behov for det. Bruk følgende håndposisjoner og prosedyrer:

.

.

.

.

Plassèr dine hender det første chakra som du har funnet ut har behov for det med hendene vidt overlappet som ved vanlig behandling. Bruk denne håndposisjonen for alle chakraer unntatt for det 1. og 7. chakra. begynner du å visualisere pasientens chakra du la alt annet forsvinne fra din bevissthet og oppmerksomhet og heller bli ett med chakraet til pasienten.

.

Ikke visualiser som om du skulle ”se” chakraet, men fornem det og bli selve essensen i chakraet. Ikke ”tenk på” chakraet

ikke tenk NOE, bare fornem, sans det

og bli det. Føl deg selv som en kilde for strålende energi, ikke visualiser form eller utseende. Sett din egen identitet til side og bli det chakraet som du healer. Ikke tenk på, eller gjør noe annet bortsett fra å bli chakraet du healer, bruk din visualiseringsevne og fornem chakraets natur. Du, dine hender og pasientens chakra er ETT. Gi slipp deg selv og tilfør all energi som flyter gjennom deg til chakraet.

.

Etter å ha behandlet chakraet dets laveste punkt en stund, flytter du hendene 10 -12 cm (heretter beskrevet som ett trinn) over chakrapunktet kroppen og sprer dine hender litt fra hverandre, slik at de bare vidt overlapper, slik som du gjorde ved chakraladingen. Bli chakraet igjen nøyaktig samme måten som tidligere ved det første punktet med en forskjell likevel. beveger du hendene i små sirkulære bevegelser om du får trang til det eller blir ledet til det. Slik sprer du healing energiene litt ut i auralaget. Muligens kan du bare ha en ide om bevegelsen i ditt hode som om du beveget eteriske hender. Ditt klarsyn hva som er best, eller assistansen fra en åndelig guide kan gjøre at hendene dine ønsker å bevege seg, noen ganger gjør du det uten at du er klar over det også. Ofte vil hendene dine være i bevegelse en eller annen av nevnte måter i disse høyere lagene i auraen når du behandler med stråleteknikken.

.

Fortsett denne prosessen i alle fall til du har behandlet laget i auraen som korresponderer med chakraet. I hvert trinn er det viktig at du fokuserer å bli ett med chakraet som du behandler, og forblir fullstendig åpen til alle energier som måtte flyte igjennom deg en perfekt åpen og klar kanal. Dette er den eneste måten som ditt eget chakra kan komme i forbindelse med pasientens tilsvarende chakra og utføre healingen som trengs. Hvis du er i stand til å fornemme eller se tilstanden i de høyere auralagene når du behandler dem med denne teknikken, kan du bruke denne evnen til å bedømme når behandlingen av hvert lag er fullført.

.

Utfør denne prosedyren for hvert chakra som du har fornemmet har behov for det. Når du jobber med stråleteknikken, kan du føle at sjelen blir opphøyet, eller ha andre opplevelser som er relatert til den høyre, rene bevissthet som du arbeider med. Det er også svært mulig at, mens du fornemmer og blir selve chakraets natur, vil motta klarsynt informasjon og veiledning angående pasientens livserfaring som førte til skaden, og relaterte tilstander i psyken til pasienten, og likeså den påvirkningen skaden har hatt på de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle nivåene av

.

.

pasientens væren. Som i lading og rebalansering blir bare forsiden av kroppen behandlet med stråleteknikken.

.

Når du behandler kronechakra, det 7. chakra, med denne teknikken så bruker du den vanlige håndposisjonen for dette chakra – begynn med hendene på toppen på siden (se bilde side 46) og fortsett så til de høyere nivåer, først 1 trinn samtidig som du beveger hendene litt fra hverandre for hvert trinn. Når du utfører stråleteknikken på 1 chakra plasserer du hendene 20 cm fra kroppen diagonalt utover langs chakralinjen og behandler bare på dette nivået.

.

Når du utfører stråleteknikken på barn må du bruke ca 8 cm for hvert trinn i stedet for de 10 – 12 cm vi bruker på voksne. Dette er fordi de høyere energikroppene på barn ikke strekker seg like langt ut fra kroppsoverflaten. Alle disse målene som er oppgitt, er kanskje ikke nøyaktige i forhold til målene til de høyere auralagene, som strekker seg suksessivt lengre ut fra kroppen, men de gir maksimal spredning av healing energiene inn i de høyere auralagene. Du kommer også til å legge merke til at de 10 – 12 cm som vi bruker når vi sprer energien i auralagene, er       større enn de 8 -10 cm visuelle målene som vi bruker når vi ser etter suksessivt høyere lag i auraen. Dette er fordi hendene er mest effektive når de er like over den ytre grensen til auralagene. I virkeligheten er det varierende utregninger og måter å definere hvor man finner de forskjellige lagene i auraen, men målene vi bruker gir den maksimale effekten som vi er ute etter.

.

Å bli mer oppmerksom på chakraenes natur og funksjon:

.

Chakraene er det viktigste og mest sentrale i healing arbeid. Å bli bevisst deres natur og funksjon er svært fordelaktig for healeren. Som du kan ha opplevd så har hvert chakra sin egen natur – tredje chakra for eksempel har en natur og funksjon som skiller seg fra det sjette – selv om alle chakraene naturligvis har en relasjon til hverandre og gjør chakrasystemet til ett hele.

.

Mye har vært skrevet om naturen og funksjonen til hvert av chakraene i chakrasystemet, og likevel er sannheten at deres natur og funksjon ikke kan bli beskrevet sannferdig med ord og ideer. Chakraene som er kanaler og uttrykk av ren væren, inneholder kvaliteter og aspekter som går langt utover psykisk og mental forståelse og kan bare helt bli forstått hvis vi arbeider med å komme inn i en høyere bevissthet: en holistisk bevissthet og oppmerksomhet på den dypere natur og funksjon som chakraene innehar, hvordan dets relasjon er til andre chakraer i pasienten, hvordan dets forhold er til den fysiske kroppens organer etc, og måten det arbeider på for å yte en påvirkning til de høyere nivåer av pasientens psykologi og livserfaring på alle plan. Beskrivelser av mange varianter, gir bare en generell forståelse, en grunnforståelse av chakraets virkemåte og påvirkningsgrad, men den fulle og hele forståelsen er mye, mye mer enn dette, og kan ikke oppnåes gjennom beskrivelser gjort av en rasjonell tankemåte alene.

.

Gjennom din øvelse av stråleteknikken, har du kanskje begynt å få litt fornemmelse av den dypere naturen og funksjonen til chakraene. Å visualisere og bli chakraene selv gir gjør det mulig å oppnå denne dypere læringsprosessen hvor kunnskapen om chakraene blir en del av deg på et fundamentalt nivå. Mens du praktiserer de forskjellige teknikkene for å lære å sanse og behandle chakraene, særlig stråleteknikken, er det lurt å begynne å søke og dyrke denne dypere bevisstheten om naturen og virkemåten til hvert chakra i chakrasystemet, og de særlige karakteristikkene og påvirkningsmulighetene som chakraene viser i pasienten ved behandlingen.

.

.

Det er interessant å vite at mens du oppnår en grad av fornemmelser om naturen og virkemåten til hvert chakra, så oppnår du også en fornemmelse for deres høyere korresponderende lag i auraen – den ultimate naturen til chakraene og den ultimate naturen for dets relaterte høyere auralag er ett. Å visualisere og sanse og bli chakraene, og derfor kjenne dette nivået av chakraene og dets auralag er lettere enn å prøve å oppnå dette ved å lese og studere eller visualisere auralagene alene. Visualisering av chakraene er derfor essensielt for å oppnå denne kunnskapen, og du kan om du ønsker forsøke denne visualisering og lære om chakraene under healing behandlinger eller til andre tider:

.

Når du holder hendene dine chakraet til din pasient eller en frivillig som du får lese, fornem chakraet og bli chakraet som du har lært i din øvelse av strålemetoden. Tillat at en dyp fornemmelse av selve chakraet får smelte inn i din bevissthet, uten å legge noen verbal eller mental kvalitet det. Føler du en dyp fornemmelse av dets virkeområde og dets plass i den holistiske funksjon i pasientens kropp og tanke? Tillat deg selv å en ren fornemmelse av chakraets plass i livet til pasienten, og fornem den individuelle variasjonen, hvilke individuelle karakteristikker, påvirkninger, og tendenser som eksisterer i din pasient som relaterer til dette chakra. Du kan denne informasjonen mange måter: bilder, fornemmelser, eller en følelse av dyp viten. Etter at du har forsøkt dette alle chakraene i chakrasystemet til din pasient eller frivillige person, tillat en fornemmelse av alle chakraene som en enhet en dyp fornemmelse av helheten til alle chakraene i systemet, i struktur og funksjon la denne vitenen smelte inn i din bevissthet og forståelse mens du fokuserer din pasient eller frivillige. Dette, i likhet med å sanse og bli hvert av chakraene, er en form av meditasjon hvor kunnskapen fritt og enkelt kommer til deg et dypt nivå.

.

Du kan også forsøke å oppnå denne dypere forståelsen av chakraene ved å sanse og bli dine egne chakraer, men uten å plassere hendene på dem. Du kan til og med synes at dette er en lettere måte å fornemme den dype naturen og funksjonen til chakraene, og senere i kurset vil du arbeide med en øvelse hvor du fornemmer dine egne chakra på denne måten. All slik erfaring med å lære seg om chakraenes dypere natur vil hjelpe deg i utviklingen med å få din dypere forståelse – en bevissthet som eksisterer og vokser til et høyere nivå, lengre enn bare en mental forståelse. Det er viktig å huske uansett, at all din læring og forståelse av individuelle chakra må utvide seg til en viten om alle chakraene i chakrasystemet som en enhet.

.

En slik anstrengelse for å lære å kjenne chakrasystemet har to mål: det tjener til å utvikle en dypere forståelse av chakraene og chakrasystemet som rene enheter, og til å gjøren healeren kjent med de forskjellige variasjonen og karakteristika som hvert chakra og hvert chakrasystem innehar. Chakrasystemet eksisterer ikke ved siden av hvert individ som egen entitet. Det er ikke fast, og heller ikke større enn individet, og det kan heller ikke eksistere uten en individuell karakteristikk. Slik som hvert menneske har en personlighet, et unikt uttrykk av den underliggende sprirituelle essensen ligger i menneskets natur, og hvert chakra system har en unik karakteristikk som er et uttrykk for den underliggende natur og funksjon til hvert chakra og chakrasystemet som et hele. Som en generell forståelse av den menneskelige natur kan oppnåes gjennom en dyp forståelse av noen spesielle mennesker, kan naturen og funksjonen til chakraene forståes gjennom en dyp læring og opplevelse av chakraene i dine pasienter og deg selv.

.

.

.

Healing av det syvende laget i auraen.

Det syvende laget i auraen fyller en spesiell funksjon i energifeltet. Det er en refleksjon av hele livserfaringen til individet, inkludert hele forholdet mellom dette individet, i alle inkarnerte liv, og den større spirituelle enheten. Det er det høyeste laget i auraen og inneholder de mest forfinede og mest permanente energetiske karakteristika av alle auralag – karakteristika med evnen til å påvirket de energetiske virkemåtene i alle de lavere lagene i auraen og påvirker også hele livserfaringen til individet. Derfor vil uløste tidligere livserfaringer, f.eks, i dette laget ha en stor påvirkningskraft i dette livet. Når dette laget i auraen har skadede områder fra traumatiske eller uløste opplevelser i tidligere liv eller tidligere i dette livet, kan det redusere potensialet for personen til å oppnå sin høyeste spirituelle bevissthet, og sitt fulle livspotensiale, og det kan til og med føre til sykdom. Skaden i det syvende laget kan derfor begrense personens evne til å overkomme og vokse når han/hun opplever motgang og muligheter i dette livet.

.

Dette syvende laget i auraen korresponderer med det syvende chakraet, og som det syvende chakraet er det intimt forbundet med summen av hele den spirituelle væren. Det syvende chakra krever ofte behandling av healeren, og vil regelmessig kreve noen eller til og med alle de teknikkene du har lært i chios trinn 2 og 3 i kombinasjon. Noen av disse teknikkene som healeren bruker på det syvende chakra, som for eksempel å lade chakra eller strålemetoden, gir også healing til det syvende laget i auraen som du vet, men ettersom dette syvende laget ofte trenger en del behandling, og fordi at å behandle det syvende laget i auraen direkte ofte er mer effektivt enn å behandle det 7 chakra og 7 laget med disse andre teknikkene alene, er det ønskelig å behandle det syvende laget i auraen direkte i tillegg.

.

På grunn av at dette laget er så viktig, og fordi at det å heale dette laget kan ha så stor fordel for pasienten, har vi en svært kraftfull spesiell teknikk for dette laget alene, og det kalles for ”Fokal healing av det syvende lag”. Å heale det syvende auralaget ved hjelp av denne teknikken er til stor fordel for pasienten, for når healeren arbeider på dette laget vil også de andre lavere lagene påvirkes i en grad. Selv om det ikke er alle pasientene som krever denne healingen – så kan denne teknikken forebygge sykdom, gi pasienten mulighet til å avansere spirituelt, og spesielt viktig gir muligheten til å leve et mer helhetlig liv. Ofte gir den en svært stor effekt som ikke kan oppnåes på annen måte.

.

Å begynne å integrere denne teknikken gjøres ved først å gjøre en dyp og forsiktig undersøkelse av pasientens syvende lag. Under din vanlige behandling av pasienten, kan du ha sett eller fornemmet en skade i det syvende laget i auraen, og kan ha mottatt noe klarsynt informasjon eller veiledning som indikerer at behandling av det syvende laget er påkrevd. Før du behandler dette laget er det likevel viktig å bruke litt tid i forkant av behandlingen av det syvende laget, for å fornemme tilstanden i dette laget igjen og i detalj:

.

Mens pasienten ligger ryggen, tilbake til det er nesten to meter mellom dere. Undersøk det syvende laget med ditt klarsyn (og med øynene hvis du kan), bruk Chios teknikken for å se dette høyere laget i auraen, bruk den fiolette stjernen og visualiser laget for ditt indre. Observer dette ytterste og fineste laget i pasientens energifelt rolig. Etter at du har gjort dette noen minutter vil du se det som om det var et fint transparent eggeskall,

.

.

med en myk glød av lys som kan vise seg klart eller gyldent for ditt indre øye, eller for dine øyne. Dette laget er omtrent 90 cm fra kroppsoverflaten og selv om du kan se det som et klart eller gyldent lys, består det faktisk av et lys om inneholder alle naturlige farger.

.

.

Studer nøye dette laget over noen minutter, merk deg alle uregelmessigheter i eggeskallet, særlig i lyskonsistensen. Områder av skader i dette laget vil vise seg som flekker, soner eller områder som viser en forandring av teksturen ikke noe særlig i farge eller intensiteten i ”skallet” men en forandring i kvaliteten av lyset i skallet. Lyset vil vise seg som et lys som reflekterer fra en annerledes overflate. Disse flekker, soner eller skadede områder kan variere i størrelse eller form der er ikke en form eller størrelse som er mer vanlig enn andre, selv om de ikke vanligvis blir særlig store. De er ofte funnet i det øverste halvdelen av skallet området over overkroppen men likevel kan de finnes overalt.    Det kan være èn av disse flekkene, sonene eller områdene, eller det kan være            mange en gang. Merk deg nøye hvor de enkelte er. Dette er en prosess av visualisering og nøye observasjon.

.

Begynn behandlingen med et forstudium og visualiseringen av hvert av områdene i skallet som viser skade: visualiser, fornem og bli hver flekk, sone eller område for ditt indre, se de skadede områdene i det syvende laget som trenger reparasjon se for ditt indre at de blir reparert. Gjør dette et kort øyeblikk for hvert av de skadede områdene, ha en intensjon om og fornem at de blir korrigert. Dette visualiseringen skaper en link mellom healeren og områdene som skal heales, og gir en mer kraftfull healing under den andre fasen av behandlingen som beskrives i detalj under. Det er ved en sans av empati med pasienten og pasientens tilstand en tiltrekning av healeren inn i pasienten som kreves for en effektiv behandling.

.

.

.

Mens du utfører en forstudie av områdene som er skadet og som trenger korrigering, kan du også motta klarsynt informasjon og veiledning som beskriver betydningen av disse områdene mens du fokuserer på de enkelte. Hvert område som er skadet kan ha en forhold til spesifikke tidligere livs ( eller tidligere i dette liv) erfaringer som pasienten bærer, og vil ofte resultere i forskjellige usunne energetisk tilstander i de lavere auralag – skader i det 5 laget som speiler skader i det syvende for eksempel. Du kan derfor ”se” disse erfaringene, via de skadede områder i begge lag, samt effekter som disse har hatt på psyken, tidligere liv erfaringer og fysisk, emosjonell, mental og spirituell helse.

.

Etter at du har gjennomført forstudiet av skadene, begynner du å behandle hvert skadete område individuelt, men med en spesifikk teknikk: for hver flekk, hver sone eller hvert område i det syvende laget som viser skade, plasserer du hånden din mellom kroppsoverflaten til pasienten og selve skaden i det syvende laget. Hånden din skal ligge omtrent 20 cm over kroppsoverflaten, med hånden åpen og håndflaten nedovervendt mot kroppen. Bruk din visualiseringskraft og visualiser at en strøm av energi eller lys (bruk lys hvis du er komfortabel med det) går fra området nær kroppen til pasienten oppover gjennom hånden din og ut gjennom de høyere lagene til det skadede området i det syvende auralaget. Energien/lyset trekkes fra energien som omgir pasientens kropp i området rett under og rundt hånden din. Hånden trekker lyset/energien mot seg, gir det videre gjennom seg selv og som om det var en konkav linse, sprer det lyset/energien som går videre til det skadede området i det syvende lagets skall, hvor det illuminerer et område rundt 30 cm i diameter og reparerer, korrigerer og styrker skallet og healer skaden som har oppstått. Lyset/energien er konsentrert før det passerer gjennom ”linsen” i hånden din og styres mot området som har behov for healing. Se bilde side 51.

.

Dette er en svært kraftfull teknikk og som alle de kraftfulle teknikkene som du lærer i dette kurset, er det din kraftfulle og effektive visualiseringsevne som gjør at det fungerer. Behandle hvert skadete område eller flekk med disse teknikkene noen minutter, eller inntil du fornemmer at behandlingen av det er fullført. Du kan bruke hvilken som hels hånd i behandlingen, men bruk bare en hånd ett område av gangen, og visualiser teknikken klart og nøyaktig. Sjekk framdriften med ditt klarsyn eller dine øyne mens du behandler de skadede områdene. Etter at du har fullført behandlingen av alle områder som trenger fokal healing i det syvende laget, be pasienten din om å snu seg magen, og gjenta behandlingen baksiden, gjør hele prosessen med visualisering og nøye observasjon, forstudie og behandling med den fokale teknikken. Det er noe mindre vanlig å finne skadede områder, flekker eller soner baksiden enn forsidehalvdelen av skallet, men de kan likevel finnes. Som forsiden av kroppen er det mest vanlig å finne skader over overkroppens del av skallet.

.

Etter at du har behandlet pasienten med denne teknikken utfør en skanning av pasienten for å fornemme harmonien i energiflyten i skallet for å en referanse av den harmonien som fins i det syvende laget etter behandling du har et sammenligningsgrunnlag for framtiden. Forhåpentligvis vil du oppnå en følbar og intuitiv fornemmelse av en sunn energiflyt i energifeltet. Denne harmonien føles mens du lar hendene passere lavt over kroppen, som du gjør til vanlig, og det gir en indikasjon hvor effetiv korrigeringen som er gjort i det syvende laget har vært. Et god behandling i det syvende laget gir positiv

.

.

effekt i alle de lavere lagene i auraen, og denne effekten kan merkes under den vanlige skanningen med hånden. En eller to uker etter en fokal behandling av det syvende laget, pasienten en ny undersøkelse med skanning med hånden din for å sanse harmonien

eller mangel harmoni i energiflyten en mangel harmoni som viser seg i den generelle flyten kan muligens indikere at den fokale behandlingen er ufullført eller utilstrekkelig. Hvis det viser seg en uharmonisk tilstand i energiflyten generelt, det syvende laget behandles en gang til med hele prosedyren av observering, forstudie og fokal healing.

.

Det er viktig å vite at for å behandle trygt med denne metoden, må du oppnå en klar oppfattelse av det syvende laget, og arbeide nøyaktig og med omhu når du styrer energien gjennom hånden din og ut til de skadede områdene i auralaget. Selv om selve teknikken er enkel å utføre, er den svært kraftfull og bør utføres bare når du har fått en full forståelse av prosessen – ellers kan den utføre mer skade enn godt.

.

Å gi din klarsynte informasjon videre til pasienten:

.

Under arbeidet med å fornemme og behandle det syvende laget i auraen som ved fornemmelsen og behandlingen i hele auraen og chakrasystemet, vil healeren ofte motta klarsynt informasjon og veiledning angående psyken, tidligere livserfaringer i dette og i tidligere liv som har bidratt til den nåværende tilstanden i pasientens energifelt, og hennes/hans kropp, følelser, tanker og sjel. Et fokus på fargene og andre fenomener i auralagene, fargene og de eksisterende urenheter og defekter i chakraene, sansningen og det å bli pasientens chakra som praktiserer under stråleteknikken, forstudiene og visualiseringen av de ødelagte områdene i det syvende laget i auraen og i alle de andre energetiske tilstander som kan oppstå i energifeltet vil ofte føre til en mottakelse av sånn informasjon som angår deres påvirkning på pasienten. Når en healer fokuserer på, sanser og blir et aspekt av pasientens energifelt, under prosessen av healingen av pasienten, vil klarsynt informasjon bli tilgjengelig. Dette har vært diskutert. Denne informasjonen er svært fordelaktig for healeren for at han/hun skal få en full forståelse av pasientens tilstand – under svært viktige tilstander – for pasientens læring, forståelse og generelle helbredelse. En healing behandling er svært bra for personlig vekst på alle nivåer, fordi energien, fargene og lysarbeidet som healeren utfører på pasientens energifelt ofte katalyserer potensialer, og støtter pasienten når han/hun gjenopplever (hvis det er behov for at pasienten gjenopplever) sine tidligere opplevelser, å godta følelser, oppnå større forståelse av sin tilstand, situasjon eller problemer, og oppnå ett   nytt og mer fordelaktig spirituelt forhold til seg selv og til verden. Å gi videre klarsynt informasjon til pasienten, for å komplementere behandlingen og gi pasienten mer følelse av generell healing må kun gjøres til passende tid, på passende måte og i den grad som er fordelaktig for pasienten. Healeren må være forsiktig og bevisst når han velger ut delen av informasjonen, hvordan det skal sies, og når pasienten har mottatt nok informasjon. Ellers, som ved fokal behandling av det syvende laget kan det gjøre mer skade enn nytte.

.

Den ideelle måten å gjøre klarsynt informasjon kjent for pasienten under en behandling, er en forsiktig styring av pasienten mot en forståelse av og forløsning av emnet, og som en bekreftelse for pasientens egen opplevelse i prosessen. Det vil si, healeren prakker ikke informasjonen på pasienten på en måte som er kjølig, uforberedt eller ufølsom måte, men oppmuntrer i stedet og hjelper pasienten til å oppdage og erfare selv hva som er viktig og hva som skal sees nærmere på. Når du behandler et svært skadet hjertechakra for eksempel, må healeren forsiktig tilby pasienten

.

.

litt informasjon om at han eller hun holder på sinne. Pasienten kan så være oppmuntret til å få kontakt med denne følelsen og å akseptere og godta og undersøke nærmere denne følelsen av sinne – kan til og med gå tilbake til tiden når dette sinnet ble så sterkt – og healeren kan forsiktig styre pasienten i å gjøre dette, være i stand til det på grunn av at han/hun (healeren) har mottatt klarsynt informasjon og veiledning som gir detaljer i opphavet til pasientens traume. Pasienten kan så bli oppmuntret til å komme i kontakt med sine følelser av sinne, og opplevelsene som har produsert det. Dette kan komme som bilder eller som en ”film” av den tidligere situasjonen.

Healeren kan også forsiktig styre pasienten mot en ny forståelse av hvordan denne situasjonen og pasientens reaksjon på det kan ha påvirket pasientens syn på seg selv, på pasientens liv eller andre rundt pasienten.

.

Healeren kan ha sett dette sinne og dets manifestasjoner i auralagene, kan ha sett den traumatiske opplevelsen tidligere i dette eller tidligere liv, kan til og med ha sett forskjellige tidligere traumer hvor nåtidens livserfaringer speiler dette, og kan ha et fullkomment bilde av hele mønsteret av eksenstesielle forhold som dette har gitt utslag i, men å gi all den informasjonen til pasienten (eller bare deler av det) på en gang er ikke til pasientens beste, og kan lett overvelde pasienten og gjøre at han/hun trekker seg tilbake, og nekter å motta mer healing. Det er mye bedre å gi litt informasjon av gangen til riktig tid som en prosess hvor du leder pasienten mot opplevelsen av hva som er godt for han eller henne å oppleve under healing, og hjelpe pasienten til å godta og forløse det som skulle komme opp under healingen.

.

Instrumentet som healeren bruker for å bedømme timingen som er nødvendig for å gjøre dette på riktig måte, er at healeren må bruke sine evner til å fornemme og sin intuisjon, sin veiledning   som blir mottatt fra hjelpere og guider under healing arbeidet. Denne intuisjon og veiledning vil hjelpe til å styre healing behandlingen til de feilaktige energetiske tilstandene som fins denne dagen, og til tidligere traumer og opplevelser som trenger å komme fram og bli forstått og forløst, og til å finne den beste måten å gjøre dette på.

.

En fullkommen helbredelse er sjelden oppnådd på en behandling, og pasientens grunnproblemer og uløste erfaringer kan bli oppdaget og forløst gradvis på en trygg måte. Ofte vil healeren få en reell følelse av når disse øyeblikkene kommer, og på hvilken måte det skal foregå for best mulig støtte for pasienten. Nøkkelen er å forbli åpen, klar og oppmerksom og viser forsiktighet når du ser hva som kommer opp og forløses i pasienten og hvor fort du kan lede pasienten dypere og dypere i lagene av erfaringer som inneholder grunnproblemene og grunnfølelsene.

.

Healing av spesifikke ødelagte områder i pasientens energifelt vil ofte skje på samme tid om pasienten kommer i kontakt med, får forståelse, og gir slipp på opplevelsene som disse skadene relaterer til. Ofte vil dette skje under vanlig håndposisjons behandling, under auralading, når du løser opp blokkerte chakra, lader chakra eller behandler dem med stråleteknikken eller når du utfører 7. lags fokale healingsteknikk, men det kan skje når som helst under behandlingen. Å arbeide med å støtte pasienten i å håndtere opplevelsene sine, kunnskapen og følelsene som kommer opp når dette skjer, på en sensitiv og effektiv måte er enda en tjeneste som healeren utfører for sin pasient.

.

.

Fjernhealing

Det er vanlig at pasienter blir behandlet ved personlig frammøte – med hendene til healeren på kroppen og over kroppen som et verktøy for å kanalisere farge, lys og energi. Det er ønskelig for healeren å være tilstede hos pasienten sånn at en undersøkelse av pasientens energifelt kan være mer direkte og slik at alle energetiske tilstander som trenger behandling kan bli behandlet direkte.

.

Men healeren evne til å sanse energifeltet til pasienten og defektene i det gjennom klarsyn er ikke begrenset av avstand, og heller ikke evnen til å kanalisere energi, farge eller lys. Selv om en personlig behandling med pasienten til stede er å foretrekke og noen ganger er mer effektivt og nyttig, så er det mulig for healeren å gi en like effektiv og nyttig behandling på avstand, selv fra andre siden av kloden. Det vil være situasjoner hvor healeren blir nødt til å gi en fjernhealing hvor pasienten for eksempel ikke har anledning til å møte opp hos healeren. Pasienter med alvorlige sykdommer krever også ofte fjernhealing, og noen ganger kreves det gjentatte behandlinger kanskje hver dag, eller med bare noen få dagers mellomrom, og disse pasientene kan som regel ikke komme til healeren til personlig frammøte med så korte intervaller.

.

De fleste healing teknikkene som du har praktisert nå kan også utføres på avstand. Healere generelt utfører bare fjernhealing på personer de har møtt nylig: en pasient som har blitt undersøkt av healeren minst en gang og blitt behandling ved personlig frammøte. Dette er fordi noen healere føler at det er mye lettere å ”tune inn” på pasienten når de har fått en følelse med energifeltet tidligere.

.

Fjernhealing behandlinger utføres på en måte som er nesten helt likt en vanlig behandling, med bare et par enkle forandringer – forandringer som er nødvendige fordi hendene ikke kan brukes:

.

Begynn med å finne et stille privat sted hvor du ikke blir forstyrret, og sett deg komfortabelt og lukk øynene. Kall inn energien ved hjelp av symbolet slik du gjør foran en behandling.

.

Begynn å ”stille deg inn” pasienten. La alle vurderinger og tanker forsvinne mens du blir mer og mer bevisst bare pasienten. Bruk dine intuitive og visualiserings evner til å begynne å lete etter noen av de samme tilstandene i din pasients energifelt som du vanligvis ville se etter i begynnelsen av en behandling: lekkasjer og rifter, blokkerte chakra, forstyrrelser i energiflyten osv. det er ikke nødvendig å se etter auriske energiurenheter i pasienten, ofr disse kan du ikke behandle avstand fordi det å trekke ut av hendene, krever at du bruker hendene dine hvis det skal være effektivt. Heller er det ikke nødvendig å se etter energitapping, fordi auralading krever den fysiske tilstedeværelsen til healeren for at behandlingen skal være konsistent og effektiv. Bruk Chios teknikkene for å høyne ditt energinivå til en høyere vibrasjon og begynn å visualisere og fornemme at det som kreves korrigering blir rettet opp og restaurert.

Fortsett gjennom hele behandlingsprosedyren.

.

Etter at du har utført en forundersøkelse begynner du å behandle pasienten ved hjelp av blekt hvitt eller blåhvitt lys, mens du opprettholder en tilstand av stille fokus din pasient og området som blir behandlet. For å forsegle lekkasjer og rifter, visualiser at lyset

.

.

lukker igjen åpningen som du normalt ville gjøre, men uten å bruke hendene eller å forestille deg at hendene er over ”hullet”. Forstyrrelser i energiflyten kan rettes ved å visualisere stjernen i lys, mens du legger inn en lys visualisering med en myk harmonisk flyt uten å bruke hender eller forestille deg at du bruker hender over kronen av hodet som du ville gjort til vanlig. Du behandler chakraene med lys også, men ikke visualiser hendene pasienten. I stedet behandler du chakraene med lys ved å visualisere at lyset omslutter chakraene. Det er ikke alltid nødvendig å behandle alle chakraene ved fjernhealing. Det er bedre å fokusere de chakraene hvor du fornemmer trenger healing mest. Når du behandler blokkerte chakraer, visualiser det riktige symbolet bestående av lys mens du også visualiserer at lyset omkranser chakraet og ser og har en intensjon om at energiflyten oppover renses.

.

Etter at du har behandlet områdene med lys, utfør en visualisering av chakrasystemet i kroppsprofil for å se hvilke chakra som trenger lading eller rebalansering samme måte som du gjør når pasienten er fysisk til stede. Fortsett med å lade chakraene som trenger det ved hjelp av en visualisering av det riktige symbolet i farget og en sky av den samme fargen som omgir chakraet til pasienten som du ville gjort ellers, men ikke bruk hender eller se for deg at du bruker hender. Merk deg at ettersom du ikke bruker hendene vil det ikke være noen behandling av de høyere lagene i auraen. Sjekk framdriften under ladingen ved hjelp av visualiseringen av chakrasystemet.

.

Hvis din pasients chakrasystem viser et mønster av ubalanse, justerer du aktivitetsnivået til chakraene med behov for det, ved å bruke høyere eller lavere farger se symbolet som relateres til chakraet i den riktige fargen til høyere eller lavere chakra mens du også ser en sky av samme farge som omgir chakraet og ha en intensjon om og fornemmelse av at chakraets aktivitetsnivå blir justert til å passe inn i systemet, gjør dette samme måte som du ville gjort vanligvis, men uten å bruke eller se for deg at du bruker hendene. Sjekk framdriften intuitivt ved å bruke en visualisering av pasientens chakrasystem inntil du fornemmer at chakraene er i balanse.

.

Selv om du ikke fysisk er til stede med pasienten, kan din empatiske sans av chakraene som har en energetisk strukturell defekt og har behov for behandling med stråleteknikken gi deg informasjon om dette. Klarsynt informasjon eller veiledning kan gi deg informasjon om hvilke chakra som behøver behandling. Behandle alle chakraene som trenger            det med stråleteknikken, ved å fokusere hele din væren å bli ett med chakraet som behandles nøyaktig samme måte som har blitt beskrevet under kapittelet om stråleteknikken, men uten å bruke eller forestille deg at du bruker hendene. Merk deg igjen at som ved lading av chakra med fjernmetoden, vil ikke de høyere lagene i auraen       bli behandlet. Fortsett stråleteknikken chakraene som behøver det lenge som det er nødvendig. Det kan ta 5 minutter eller mer for noen chakraer før du fornemmer at det er fullført.

.

Hvis du sanser at din pasient behøver fokal healing av det 7 auralaget, kan du implementere denne teknikken også. Observer nøye det 7 laget med ditt klarsyn og merk deg skadede flekker, soner og områder som trenger behandling. Utfør forstudiet med visualisering av disse områdene som vanlig, sans og bli hvert av dem og se dem bli reparert. utfører du 7lags fokale teknikk hvert område, visualiser strømmen av lys

.

.

og bruk den samme metoden som du har lært, men i stedet for å bruke eller se for deg at du bruker hånden, sans hånden som et fokalpunkt, punktet hvor lyset sprer seg og fortsetter utover til det syvende laget. Dette er ikke det samme som å visualisere eller se for seg hånden, men heller at hånden føles som tilstedeværende dette er en subtil men viktig forskjell som er nødvendig for å utføre 7 lags fokale healingsteknikken riktig avstand.

.

Etter at du har behandlet pasienten med teknikkene over, er det viktig å behandle alle syke områder eller tilstander etter behov. Ofte vil healeren gi en fjernhealing til en pasient som han/hun har møtt tidligere og hvis tilstand allerede er kjent en pasient med en kjent sykdomstilstand. Det er også mulig at healeren vil oppdage en sykdomstilstand hos pasienten gjennom mottak av klarsynt informasjon eller veiledning. Skulle en pasient ha en alvorlig sykdom enten en som nylig er blitt kjent eller en som tidligere er blitt    oppdaget er det viktig å legge til den sykdomsspesifikke behandlingsprosedyren, energi, farge og lys prosedyrene som er indikert. Den andre delen av denne manualen inneholder detaljert behandlingsanbefalinger og teknikker for forskjellige typer av sykdom, og nesten alle kan også blir gitt ved fjernhealing ved å bruke den grunnleggende veiledningen over. Hendene skal ikke brukes, eller brukes ved hjelp av ditt indre syn pasientens kropp, men likevel brukes lyset samme måte som beskrevet i de forskjellige prosedyrene som er beskrevet.

.

Etter at du har fornemmet at alle tilstandene i pasienten som krever behandling har fått oppmerksomhet, avslutter du behandlingen samme måten som vanlig med en stille visualisering av Sirkelen.

.

Selv om den generelle rekkefølgen som er beskrevet over ofte er fordelaktig, og det er den samme rekkefølgen som du har lært Chiosteknikkene du bruker, vil det ofte være en fordel for din pasient at du gir slipp på rekkefølgen når du gir en fjernhealing, og i stedet gir de forskjellige teknikker i den rekkefølgen som du fornemmer er best. Det er også viktig når du gir fjernhealing, å konsentrere deg om å gi behandling bare på de aspektene av pasientens energifelt som virkelig har behov for det – fjernhealing er mindre fokusert og kraftfull enn behandling som blir gitt med personen til stede, og det er klokt å bruke tid og energi under fjernhealing på å behandle de mest alvorlige tilstandene hos pasienten og dermed gi pasienten det som er mest nyttig for ham/henne med ressursene som er tilgjengelige.

.

Å gi en fullstendig fjernhealing ved hjelp av Chios nivå 3 teknikkene er et kraftfullt verktøy for den utøvende healer. Ofte er det nyttig å behandle pasienten ofte, to eller tre ganger i uken eller mer uten at du trenger å møte pasienten fysisk like ofte, selv om fysiske visitter ikke burde kuttes helt ut hvis det er mulig. Alvorlig syke pasienter som ellers ikke vil være i stand til å komme to – tre ganger i uken vil ofte ha behov for og ha stor nytte av fjernhealing.

.

.

Sonias tillegg: Jeg føler for å legge til at noen healere ser ut til å få gitt mye mer effektive behandlinger på avstand fordi de har en spesiell evne til akkurat det, men generelt er behandlinger gitt med personen til stede mer effektive.

.

.

Nivå 3 behandlingsprosedyre – utkast

1.kalle inn energi ved hjelp av symbolene (inkludert master key)
2.intuitiv lesing/visualisering av aura (inkl høyere lag)
3.å se på aura

4 skanning med hendene

5.integrer forståelse av behandlingsbehov – aura
6.lekkasjer og rifter forsegles (med lys)
7.fjerne auriske energiurenheter
8.håndposisjonsprosedyre

a- skulder posisjon (påkrevd) b- 7 chakra (med stjerne)

c- korrigering av energiflyt (hvis behov) d- 6. chakra  �|

e- 5. chakra  �|  løs opp blokkerte chakra etter behov f- 4. chakra forside �|

g-3. chakra forside �|
h-2. chakra forside �|  bruk lys etter behov i- armer og ben    |

j- tilleggs- eller syke områder  |  fornemme fargenyanser og kontraster i chakraene k- jording hvis behov  |  for mulig behov av lading

l- auralading hvis behov    | m- 2 chakra bakside  �|

n- 3. chakra bakside  �|fornem om chakraene har behov for stråleteknikk behandling o- 4. chakra bakside  �|

p- ryggrandsrensing hvis behov

9.intuitiv lesing/visualisering av chakrasystemet

10 integrert forståelse av behandlingsbehov – chakrasystem

11. lading av chakra etter behov

12 rebalansering av chakra etter behov 13 stråleteknikksbehandling etter behov 14 7. lags fokale behandling etter behov

15. sykdomsspesifikk energi, farge og lys prosedyrer 16 avslutt behandling ved hjelp av sirkelen

.

Note: behandlingsrekkefølgen over er en generell veiledning og bør følges under opplæringen av Chios nivå 3 teknikker. Etter at du har fått kompetanse i disse teknikkene kan du begynne å følge din intuisjon og inkludere eller trekke fra teknikker eller gjøre en annen rekkefølge, eller til og med modifisere teknikkene i tråd med spesielle behov som pasienten har og i samsvar med den høyere bevissthet, klarsynt innsikt og veiledning. Hver pasient og hver healing situasjon og healing behandling er unike.

.

.

.

Del to – behandlingsmetoder ved alvorlig sykdom

.

Introduksjon til behandling ved sykdom

.

Under en vanlig healing behandling bruker healeren forskjellige oppfatnings verktøy for å sanse tilstanden i pasientens energifelt – chakrasystemet og i de høyere auralagene – og deretter bruker han/hun forskjellige healing teknikker for å korrigere disse energetiske defektene som han fant. Du har nå lært deg disse verktøyene. Det er likevel tider hvor en pasient vil komme til healeren som ikke bare har disse defektene i sitt energifelt, men hvor disse defektene har utartet seg til en alvorlig eller livstruende sykdom. Slike sykdommer må behandles med tilleggsmål og med ekstra innsats slik at pasientens beste kan tjenes.

.

Når du gir en behandling ved sykdom, er det viktig å forstå den generelle naturen til sykdommer i den menneskelige kroppen og ha en viss forståelse av hvordan en healer healer, det vil si hvordan en sykdom kan fjernes. Denne forståelsen begynner med det faktum at helsen i kroppen er lenket til den energetiske helsen i hele energifeltet. Det er den sunne flyten av energi innenfor chakraene og auralagene på en balansert, harmonisk og klar måte som støtter livet og gjør livet mulig. Selv om den fysiske kroppen til slutt svakner og dør, er det helsen til det energetiske systemet som er krumtappen for integriteten i den fysiske kroppen gjennom livet. Det er feil i denne energetiske understøttingen som går føre en fysisk lidelse og til slutt gir den mulighet til å manifestere seg – det kan for eksempel være at en strukturell energetisk defekt i et visst chakra med årene kan gå foran en utvikling av kreft i et tilhørende organ i den fysiske kroppen.

.

Sykdom begynner vanligvis med en dårlig tilstand i chakra eller auralagene. Energetiske defekter innenfor chakraene og lagene i auraen blir svakere, blokkert eller forstyrrer flyten av energi innen energifeltet, som i sin tur gjør kroppen mottakelig for sykdom. De energetiske defektene har en skadelig effekt på andre deler av energifeltet, men vil til slutt bevege seg nedover inn i den fysiske kroppen – der vil de resultere i en tilstand hvor deres påvirkning på den fysiske kroppen               er slik at den energien som kroppen er avhengig av for liv er blokkert eller forstyrret på en eller annen måte. En sykdomstilstand manifesterer seg så i en del av kroppen, en del som ikke lenger er fri og klar i sin energetiske funksjon, som et resultat av den energetiske defekten som fantes i det høyere auralaget. Denne fysiske sykdommen bærer en relasjon til den energetiske tilstanden i energifeltet som laget den – den energetiske defekten i chakraene og auralagene, den psykologiske tilstand er resultatet og alle andre relaterte tilstander slik som psykologiske uløste aspekter ved pasienten vil alle ha et samarbeid og vise et større mønster av ubalanse, blokkering og forstyrrelser som påvirker alle spesifikke symptomer.

.

Din evne til å lese og se auraen og chakraene vil gjøre deg i stand til behandle de høyere årsaker til sykdommene og også lede deg mot en forståelse av opphavet og naturen til pasientens sykdom i alle dens aspekter. Når visse områder av kroppen innehar sykdom vil dette være synlig i auranivåene. De høyere kroppene vil påvirkes og chakraene som har relasjon til laget vil også være påvirket. Din behandling av slike tilstander vil rense, heale og gjenopprette balanse til alle disse nivåene. Ofte hos de alvorlig syke vil du også finne forstyrrelse i de høyere lagene som er

.

.

synlig i de lavere lagene, og det er viktig at du behandler alle chakra og auralag som krever det, for der kan være forskjellige subtile medvirkende årsaker til sykdommen som viser seg på forskjellige steder i feltet.

.

Den ideelle situasjonen for healeren er selvsagt å være i stand til å behandle disse syke tilstandene i chakra og høyere auralag før de er i stand til å flytte seg nedover i den fysiske kroppen og forårsake alvorlig sykdom. Selv etter at alvorlig sykdom viser seg i den fysiske kroppen, er healing av chakra og de høyere auralag en viktig del av den generelle helbredelsesprosessen, fordi det healer den høyere årsak til sykdommen. Det er mer som trengs. Med en alvorlig syk pasient må healeren også gi behandling for sykdommen i pasientens fysiske kropp for å maksimere sjansen til å komme tilbake til god helse. De høyere årsaker til sykdommen må heales, men sykdommen selv må også behandles og fjernes om mulig.

.

Behandling av fysisk sykdom gjør du med å gi en tilleggsbehandling til den du gir for tilstander i chakra og auralag som er årsaken til sykdommen, med prosedyrer som er designet for så effektivt som mulig å behandle sykdomstilstanden som har manifestert seg. Når healeren behandler en syk pasient, behandler han derfor på alle nivåer av pasientens væren – healeren behandler de forskjellige sykdomstilstander i hele energifeltet, og alle spiller en rolle og noen en komplex rolle i den sykdommen og lidelsene som påvirker pasienten. Dette inkluderer den fysiske manifestasjonen av sykdom.

.

Denne delen vil gi deg en samling med slike sykdoms behandlingsprosedyrer, hver er designet for å behandle en spesiell gruppe av sykdommer som kan bli funnet hos pasientene dine. Disse metodene i samarbeid med andre behandlingsmetoder du har lært å bruke for å heale chakra og auralag vil være fordelaktig når man behandler sykdom som har vist akutte symptomer. Før du behandler en alvorlig syk pasient, er det klokt å få mer informasjon om den fysiske tilstanden. Dette vil være nødvendig for fullt og helt å kunne legge inn de sykdomsspesifikke prosedyrene.

.

.

Utvikling av ”røntgensyn”:

.

Du har lært forskjellige teknikker for å sanse og lære å se aura og chakra. Når du behandler ved sykdom er det likevel enda en teknikk som kan være nyttig – evnen til å se inn i den fysiske kroppen, for å oppdage naturen og omfanget av sykdommen som er tilstede i de fysiske vevene. Evnen til røntgensyn er et annet viktig verktøy for healeren for å bedømme behandlingen.

.

Pasienten kan allerede ha fortalt deg om sykdommen sin, eller du kan ha oppdaget et potensiale eller nåværende sykdomstilstand gjennom din egen intuitive lesing og observering av aura og chakra og gjennom mottak av klarsynt informasjon og veiledning. Din undersøkelse av pasienten som har en alvorlig sykdom burde også supplementeres med en sansning av tilstanden i den fysiske kroppen – hvor du gjør en skanning og også merker deg fornemmelsene av pasientens kroppsenergier under en håndspåleggelses prosedyre. Ditt fokus på disse fornemmelsene kan også resultere i en klarsynt bevissthet om syke tilstander i den fysiske kroppen og fornemmelsene du får som du føler indikerer en syk tilstand i kroppen må ikke bli oversett men undersøkes nøyere. Når som helst et område viser, eller du vet/mistenker innehar en sykdom må du undersøke det gjennom ”røntgensyn”.

.

.

.

For å utføre en intuitiv lesing til det formål å utvikle ”røntgensyn” kan du lukke øynene om du vil lukkede øyne kan være lettere i begynnelsen når du lærer, men til slutt vil du være i stand til å ”se” inne i kroppen med øynene åpne. Lokaliser din oppmerksomhet under din aktive fase den oransjerøde ballen og naturen av informasjonen du ønsker mens du ser en blank skjerm for ditt indre øye. Når du gir slipp til den mottakelige fasen, kan bilder spontant begynne å vise seg skjermen sammen med lyder eller følelser sammen med annen informasjon.

.

For eksempel hos en pasient som du vet har en nyresykdom, kan du først fokusere på den oransjerøde ballen og på den blanke skjermen med den viten at du vil snart få et syn av den interne strukturen til pasientens nyre. Etter at du har gitt slipp til den mottakelige fasen, vil bilder komme fram til deg som vil gi denne informasjonen – bilder som kan vise detaljer av den interne strukturen til nyren som du kan dra informasjon og forståelse om den nøyaktige naturen og progresjonen til sykdommen. Denne kunnskapen kan være nyttig for deg mens du legger til spesielle teknikker i din behandling som bruker lys visualiseringer for å søke å helbrede sykdommen som er tilstede i nyren. Å bruke den oransjerøde ballen under den aktive fasen av intuitive lesinger utvider din intuitive kraft. Denne teknikken vil etter noe øvelse komme automatisk.

.

Bruken av en serie av kjappe lesinger burde bli ett vanlig verktøy når du undersøker en pasient eller behandler ved sykdom, og er anbefalt selv når en medisinsk diagnose er utført hos en lege, for å gi en god supplerende behandling og motta mer informasjon om naturen til og omfanget av sykdommen og de sårbare eller sykdomsbefengte områdene som trenger behandling. Det er ønskelig for eksempel å begynne på det nivået på hele kroppen, med å bruke en intuitiv lesing av kroppsomrisset med den oransjerøde ballen for å oppdage hvilke områder som er kjent eller som innehar sykdom, start på makronivå bruk den oransjerøde ballen og den blanke skjermen for å forespørre bilder eller annen informasjon om tilstanden til organet eller området som et hele for eksempel, og fortsett så nedover i scala undersøk finere og finere nivåer for form og funksjon over dette området på kroppen ned til den interne organstrukturen og vevene rundt.

.

Det er særlig viktig å forsøke å ”se” innenfor kroppsoverflaten på steder hvor du har oppdaget problemer i auraen. Under skanning med hendene, med din klarsynte informasjonsmottak og veiledning eller når du betrakter auraen kan du ha fått en fornemmelse av energetiske defekter på auranivå. Dette vil ofte forbindes med den fysiologiske tilstanden i pasientens kropp og det er nyttig å lære av disse slik at spesifikk behandlingsprosedyre kan brukes for å hjelpe pasienten i sin helbredelse.

.

Du kan når du fortsetter å praktisere teknikken med å se på innsiden av kroppen, for ditt indre øye at du gradvis oppnår fysiske visjoner (direkte interne syner) av innsiden av kroppen, og dets strukturer. Som intuitiv lesing av aura og dets fenomener er et forhånds steg mot å se auraen direkte, er intuitiv lesing av kroppen til pasienten et steg fra et mer generelt til et finere nivå- som ved lesing med det indre øye er ikke slike visjoner begrenset av regler angående det fysiske synet.

.

.

.

.

Andre bruksområder for intuitiv lesing:

.

Prosessen med å motta intuitiv informasjon ved hjelp av den oransjerøde ballen og den blanke skjermen kan brukes i healing på andre måter også. Du kan bruke denne teknikken i tillegg til din evne til å motta klarsynt informasjon og veiledning til det formål å få innsikt i pasientens psykiske liv og livskvalitet, og dets relasjon til fenomener i chakra og høyere auralag. Din øvelse vil til slutt bli automatisk og vil gi deg større evne til å fokusere på og motta informasjon om fenomener i energifeltet.

.

Det er også mange andre bruksområder – der er ingen begrensninger til bruken du kan gjøre av denne teknikken mens du bedre og bedre behersker healing kunsten. Under skanning kan en lesing med den blanke skjermen vise deg tilstanden, urenhetene eller andre deformiteter som kan      være til stede i chakrastrukturen, eller vise omstendigheter og årsaker i fortiden som har sammenheng med de syke tilstandene i chakra eller energiblokkeringer i chakra eller aura. Det er ofte nyttig å bruke intuitiv lesing for å motta klarsyn og veiledning angående årsaken til pasientens sykdom eller for å få en anbefaling om forandringer som pasienten kan gjøre i livet sitt for å hjelpe healing prosessen.

.

Ofte kan du se påvirkninger som kommer fra matvaner, fysiske omstendigheter, personlige forhold, indre følelser eller andre områder som viser seg for deg i bilder eller på annen måte sammen med en viss forståelse av hvordan dette påvirker pasienten. Informasjon angående behandling, eller andre behandlingsmetoder som viser seg kan også vise seg. Du må være ansvarlig og forsiktig med å avlevere all slik informasjon til pasienten og vær alltid positiv og ikke dømmende i din tilnærming. Du må ikke overvelde pasienten med informasjon som de kanskje ikke er klare for. Det er også viktig at du er sikker på at du ikke modifiserer informasjonen etter dine egne egotendenser. Lag ditt eget tillegg til denne grunnleggende teknikken.

.

Lys visualisering og plassering av helsen:

.

Etter at du har fått en god forståelse av din pasients tilstand ved hjelp av alle oppfatnings teknikkene er ditt neste steg å planlegge behandlingen. Du vil selvsagt behandle alle tilstander i chakra og auralag som krever det først, og vil også behandle de fysiske manifestasjonene av sykdommen. Som nevnt over er dette et viktig aspekt ved behandlingen av alvorlig syke pasienter.

.

Under behandling ved sykdom fins det en polaritet: det er velværet til pasienten og det syke i sykdommen. Sykdom er separat fra pasienten, som en inntrenger – det er en unaturlig og uheldig energetisk tilstand som er mulig bare når den normale helsen til kroppen og energifeltet er forstyrret. Sykdom er på en måte et usunt energetisk vesen som må elimineres. Healeren søker å eliminere sykdom, men også søker han/hun å bringe helse og velvære tilbake, å hele.

.

Du vil ikke bare konsentrere deg om sykdommen under behandling, men også arbeide med helse og velvære – du vil konfrontere sykdom veldig nært, men heller enn bare å kjempe mot sykdom

.

.

vil du skape helse. Helse er den naturlige tilstanden i menneskelig liv, selv om denne tilstanden kan bli forstyrret og ødelagt av forskjellige grunner. Det er viktig da, ikke å konsentrere seg for mye på sykdom, men heller skape helse.

.

Kroppen har innebygd evnen til ubegrenset helse, og kan dermed bli helet gjennom tilgang til energier som blir gitt i behandling. Du vil arbeide med å gjenskape helsen i kroppen og hjelpe kroppen til å beskytte seg mot sykdom og lidelser. Du vil hjelpe til med å gjenoppbygge helsen i kroppen og organene når du bruker energi, farge og lys. Kroppen eier egenskapen å hele seg selv, selv om en syk pasient ikke vil være i stand til å styre denne evnen i seg selv, ettersom pasientens evne til å hele seg selv er begrenset av sykdommen. En healer vil med riktig innlegging av energi stimulere pasientens egen helseprosess og styrke den. Healeren muliggjør pasientens egen healing å finne sted.

.

Du vil søke å heale din pasient for hver sykdom som er tilstede. Når du behandler syke områder vil din visualiserings kraft bli brukt for å flytte energien gjennom kroppen på spesielle måter nødvendig for å heale sykdommer som er til stede – en rolig flyt av energi for å roe, eller et lyst rush av energi for å stimulere for eksempel. Du vil også bruke visualisering til å styre energien og lyset – visualisere lys rundt syke organer eller områder av kroppen for å behandle disse på en mer direkte og kraftfull måte. Du kan til og med utføre visualiseringer for å få til en spesiell kvalitet med lyset og energien som du kanaliserer til syke strukturer.

.

Mens du utøver de spesifikke visualiseringer som er nødvendig for å gi riktig behandling kan du også visualisere at syke områder kommer tilbake til full helse. Når du visualiserer et organ for eksempel, kan du ikke bare se at lyset vasker gjennom organet, men du kan også visualisere lyset rundt det mer for å gi en mer direkte behandling, men på samme tid også visualisere at organet og vevet kommer tilbake til full helsetilstand. Du kan fortsette i din visualisering fra generell visualisering av organet til mer spesifikke områder og til slutt også til vevet og nivåene i oppbygningen av vevet, se dem og heale sykdommen gjennom din kraft i visualisering, se og bli vevet mens de blir friske i form og funksjon. Flyten av energi i kroppen kan forandres eller deles, og til og med funksjonen til vevet kan påvirkes gjennom slike visualiseringer.

.

Det er derfor viktig at du har god kunnskap om anatomi og sykdom og om sykdomstilstanden til din pasient. For hver sykdom, vil en annen prosedyre bli brukt til å styre lyset, avhengig av den spesifikke sykdommen og hvor på kroppen den befinner seg. Visualiseringen vil inkludere sykdomstilstanden som kommer tilbake til sunn tilstand – vevene forandrer seg i form og/eller funksjon avhengig av hvordan den spesifikke sykdommen blir behandlet.

.

En evne til å visualisere, sanse og bli de utsatte strukturene er viktig av en annen lignende grunn. Når du visualiserer lys rundt de skadde områdene, behandler dem som det kreves og ser at de kommer tilbake til sunn tilstand i form og funksjon, må du også visualisere, sanse og bli de syke områdene med det formål å formidle selve helsens kvaliteter. Dette er viktig fordi i healing ved alvorlige sykdom så vil healeren bli selve det syke organet eller området, og bli en kanal ikke bare for energien som kanaliseres til organet, men for velværet som plasseres der. Healeren blir sykdommen og deretter vil han søke å heale selve sykdommen. Det er en intim øye-for-øye kamp hvor healeren trekker ut lidelsen av sykdommen og sunnheten til energien og lyset inn i seg selv, blir sykdommen og energien og lyset, korrigerer tilstanden og erstatter den med helse og plasserer helsen tilbake inn i pasienten – i en akt.

.

.

.

Healeren stiller inn helse i pasienten – der er ikke bare en spesifikk visualisering som utføres når en sykdomstilstand er tilstede, men også en innplassering av helse og sunnhet. Dette er integrert i healingakten – det er et kritisk aspekt av hoved prinsippet healing. Healeren tar inn sykdomstilstanden i seg selv, healer den der, og setter det inn igjen i pasienten, fordi healeren og pasienten er ett. Healeren opptrer ikke bare som en kanal for energi, farge og lys på syke områder, men er også en kanal for helsen som plasseres i dem.

Utførelsen av mange av prosedyrene som du finner under, vil kreve en god visualiseringsevne. Din kraft til å styre energi og lys til de riktige stedene og på de riktige måtene, visualisere organet og deler av kroppen og deretter plassere helse i dem vil være proporsjonell med din visualiseringsevne. Det er høyst anbefalt at du øver på Chios Meditasjonen regelmessig for å øve opp denne viktige evnen. Det er også klokt å ha en god arbeidsforståelse av anatomi, fysiologi og sykdommer. Dette vil være til stor hjelp for deg, slik at du har en god forståelse om hele tilstanden til pasienten din, ikke bare hovedårsaken til sykdom, men all tilleggseffekter som den har            på kroppen slik at det kan behandles. Mange sykdommer vil kreve behandling et antall spesifikke tilstander hos den syke pasienten, fordi mange sykdommer vil gi en del relaterte               tilstander og komplikasjoner.

.

Hos en alvorlig syk pasient vil du først bruke dine synssans verktøy for å finne ut litt om pasientens tilstand. Så vil du fortsette med å bruke healing verktøyet for å behandle chakra og aurafelt som viser energetiske defekter, deretter behandler du i henhold til tilstanden som fins ved hjelp av de spesifikke prosedyrene som passer. Selv om behandlingsprosedyren som beskrevet over er en generell veiledning av rekkefølgen av teknikkene, er det viktig å forstå at hos alvorlig syke pasienter, kanskje mer enn hos den generelle pasienten, så må du først og fremst stole på din egen bedømmelse og ditt klarsyn og den informasjon du får av veiledere for å finne rekkefølgen og innholdet av teknikkene som du bruker i behandlingen. Dette kan noen ganger føre til at du hopper over behandlingssteg som ikke trengs eller bruker en god del tid på et område som er særlig viktig for pasienten, eller til og med forandrer teknikkene og bruker nye prosedyrer ettersom du vil bli veiledet til å gjøre ut fra situasjonen. Når du behandler alvorlig syke pasienter må du stole på din egen dømmekraft, din oppfatning og dine evner heller enn ett sett med regler.

.

.

Empatisk oppfatningsevne og overføring:

.

Din visualiseringsevne – evnen til å bli ett med et objekt eller et vesen – er nyttig når du skal heale av mange grunner. Det er et sentralt generelt verktøy for healeren, og det er nyttig ikke bare fordi det tillater energistyrings evne mens du gir de forskjellige healingverktøy under en behandling   av pasientens energifelt, men også fordi det fostrer evnen til empati, det vil si å bli ett               med din pasient til formål å sanse hans eller hennes tilstand. Den empatiske evnen springer ut fra en forståelse av hvordan pasienten har det, til å vite hvordan de faktisk føler seg fysisk.

.

Du kan ha begynt å føle dette fenomenet allerede når du har øvd på å sanse chakraene med strukturelle defekter som trenger behandling med stråleteknikk – du kan ha sanset, til og med i deg selv, tilstanden i chakraet. Du kan nå søke å utvikle en generell empatisk evne – evnen til å bli ett med pasienten – og dette er faktisk bare et annet aspekt av evnen til å bli en ren bevisst kanal, målet som all din healingstudietid har hjulpet deg mot. Du vil finne at mens du praktiserer

.

.

empatisk oppfatningsevne av din pasient, vil du ikke bare få en forståelse av hver individuelle pasients tilstand, men også en generell forståelse av den menneskelige natur.

.

Målet for denne praktisering er enkel – å heale bedre de pasientene som kommer til deg. Mens din kunnskap om spesifikke sykdomstilstander kan brukes til å bli en del av din pasient for å gi forandringer som behandler de spesifikke fysiske lidelser og påvirke helsen, kan du også empatisk sanse andre tilstander i din pasients generelle tilstand, bli pasienten, og med din visualiseringskraft kan du så gi en forandringseffekt i pasienten (”deg selv”) som vil behandle ved enhver lidelse som du har oppdaget i kropp, følelser, tanker eller ånd. Du kan bli ethvert aspekt ved din pasients fysiske, følelsesmessige, oppfatningsevne osv, og gjennom denne sansning, bli en restaureringseffekt for positive forandringer i pasientene og deres liv, til det formål å heale hele deres væren. Dette er et annet aspekt til innplassering av helse og det fundamentale prinsippet healing – alle healing teknikker er bare modifiseringer av denne ene fundamentale prosessen.

.

Fargeterapi – supplerende behandling ved sykdom med farger:

.

En siste verktøy som du kan bruke når du behandler en person med sykdom. Når du behandler en syk person vil du ofte bruke lys, men det kan komme tilfeller hvor du finner det passende å bruke farger i tillegg når du behandler spesifikke områder. Organer eller vev som er blitt utsatt for en lidelse eller traumer av forskjellige slag (sår, brukkne ben etc.) vil ha fordel av å bli oppfrisket med en passende farge i tillegg til å behandles med lys og visualisering. Dette er et verdifullt tillegg til behandling av slike områder.

.

Forskjellige systemer har blitt foreslått, som tilskriver seg visse farger med diskrete egenskaper eller tilskriver visse farger til behandling av visse tilstander og sykdommer, men i realiteten er situasjonen for kompleks til at et system av regler skulle være praktisk. Når en slik terapi med fargesystem noen ganger kan stipulere en farge som vil hjelpe ved en gitt tilstand eller sykdom, er det ofte at den anbefalte fargen ikke i virkeligheten ville være den beste og mest effektive å bruke. Healeren er derfor rådet til å utføre en intuitiv lesing ved hjelp av den oransjerøde ballen            for å be om informasjon om hvilken farge man skal bruke ved behandling av et bestemt område, og tillate den intuitive bevisstheten og veiledningen å være en guide for hvilken farge som faktisk er den mest passende. Dette er bedre enn enhver bruk av et regelsett.

.

Når du kanaliserer farge til et organ eller vev, er det ikke nødvendig å bruke et symbol i farger, bare å visualisere fargen for ditt indre øye, ”være i” den fargen, se det rundt hendene og se at det forsiktig trenger seg inn i pasienten i det ønskede området.

.

.

.

Sykdommer i hjertet og sirkulasjonssystemet

.

De forskjellige sykdommer i hjertet relaterer til forskjellige feiltilpasninger i bruken av energi i hjerteområdet av kroppen, og den presise energetiske behandlingen varierer som du ser under. Vanlig ved alle hjertesykdommer, særlig ved alvorlig hjertesykdom, er svekket, uren, eller strukturelt misformet hjertechakra. Du kan se en ekstensiv ødeleggelse til dette chakra, og en formørket eller ødeleggelse i det auriske feltet rundt det også. Det vil være vanlig å løse opp blokkeringer og fjerne auriske urenheter fra hjertechakra. Det er sannsynlig at hos disse pasientene vil du finne ut at hjertechakra faktisk trenger svært mye arbeid, lading, rebalansering og stråleteknikk behandling er høyst anbefalt. Du kan utføre disse som en del av standard behandlings prosedyre, og samtidig inkludere de spesifikke behandlingsteknikkene du finner under.

.

Kransarterie sykdom (Angina, hjerteinfarkt)

.

Det vil være nødvendig med en serie behandlinger for å gjenopprette helse til hjertet. En sykdom som en kransarterie sykdom kan ikke behandles fullstendig med bare å fokusere på hjertet, men må også trekke fra mange andre strenger i kroppen, derfor må du når du begynner en behandlingskurs bringe helse til hele kroppen ved å følge en standard behandlingsprosedyre gjennom flere behandlinger og behandle hjertechakra på slutten av hver behandling. Aura lading vil sannsynligvis trenges under behandlingene. Stråleteknikk terapi av hjertechakra er svært viktig. Hjertechakra, under degenerativ hjertesykdom, vil nesten alltid være underaktivt og bør rebalanseres oppover. Etter flere behandlinger vil du sannsynligvis oppdage en positiv forandring i energiflyten, en forandring mot helse for pasienten, du kan visuelt føle en sunnere følelse ved energifetet. Når du oppdager dette, kan du begynne en mer spesifikk behandling av pasienten.

.

Når du begynner en spesifikk behandling, starter du med en standardbehandling, men behandle hjertechakra til slutt. Når du behandler hjertechakra, bruk din visualiseringsevne for å visualisere (og bli) hjertet som innfuseres og styrkes med lyset/energien, oppfrisk det tilbake til helse, plasser helse i det. Når du kanaliserer energien, se energien som et blekt hvitt eller blåhvitt lys som omringer hjertet first, deretter rundt kransarteriene, oppfrisk dem, rens dem og bring helse til dem. Kanskje du til og med vil se spesifikke blokkerte områder behandle disse med lys som beskrevet, se at blokkeringen krymper og at arteriene er klare, elastiske og sunne mens de gjennomstrømmes av blod.

.

Etter at du har behandlet hjertechakra, du utføre følgende spesifikke prosedyre: plassèr alle 10 fingertupper lett kroppsoverflaten over hjertet, med fingrene lett bøyd men uten at du har håndflatene kroppen, trekk energi fra hele kroppen til pasienten, gjennom kroppen fra alle chakraene i chakrasystemet til pasienten, og armene og beina inn til hjertet en gang. Energien sees og trekkes fra alle punktene i kroppen èn gang, bruk din visualiseringskraft. Se lyset/energien som flyter kraftfullt fra alle deler av kroppen og samler seg i et strålende område rundt hele hjertet. Trekk og samle lyset/energien der, som en strålende og sprakende flyt heller enn en myk flyt, formålet er å lade hjerte og hjertechakra sprakende for å rense og styrke. samme tid, visualiser deg selv plassere helse, kanalisere helse inn i hjertet. Gjør dette i 2-3 minutter.

.

.

Trekk dine fingertupper og hender opp over hjertet og bort fra kroppen utover, som om fingertuppene fulgte linjer i en trakt utover, og samme tid ha en intensjon om, sans og visualiser lyset/energien komme framover denne måten fra kroppen som et tegn styrken til hjertet og en rensing av sykdommen ut av hjertet. Trekk hendene minst 3-4 ganger ut denne måten i et moderat tempo, bruk ca 3 5 sekunder å trekke hendene langs trakten ca 24 30 cm utover. Dette avslutter den spesifikke behandlingen. Denne spesifikke behandlingen legges til den vanlige behandlingen for balansen til healingbehandlings kuren.

.

Naturen til den energetiske tilstanden som korresponderer til kransarterie sykdommer er en kvelning av energien, som om den ikke lenger er i stand til å sirkulere fritt og fullføre en hel sirkel fra andre punkter av kroppen gjennom hjertet. Energi trekkes derfor fra alle deler av kroppen og vaskes ut. Pasienter med alvorlig hjertesykdom burde behandles på denne måten hver 2 eller 3 dag.

.

Hjertearytmi (langsom hjerteaksjon, hurtig hjerteaksjon, atrieflimmer, blokkerte elektriske impulser)

.

Begynn med standard behandlingsprosedyre, men som ved behandling av alle hjertepasienter, behandle hjertechakra til slutt. Behandle hjertechakra på normal måte først både på for- og bakside, og be deretter pasienten sitte opp. Behandle som følger:

.

Plasser hendene dine med høyre håndflate over forsiden av hjertet, og venstre håndflaten over baksiden av hjerteområdet. Be pasienten puste dypt og fritt. Trekk høyre hånden bort fra forsiden av hjertet sakte og beroligende, bruk omtrent 5 sekunder til å føre den ca 30 cm utover, hold fingrene samlet og håndflaten rett. Returner hånden til kroppen og gjenta bevegelsen 4 5 ganger. Når du utfører denne bevegelsen, legg inn energi til chakraet som vanlig og visualiser Trekant symbolet mens du trekker ut hånden. Og mens du trekker ut hånden, ha intensjon om, sans og visualiser at bevegelsen skaper et balansert og beroligende drag av energi rundt chakraet og hjertet, et drag av energi vil du føle med hånden din mens du fører den utover fra kroppen. Det er som om et bånd av energi strekkes ut fra hånden baksiden til hånden forsiden, og mens hånden returneres til kroppen trekkes båndet tilbake til sin riktige form, som om du strekker en gummistrikk.

Etter at du har fullført bevegelsene, be pasienten ligge ned igjen og behandle hjertechakra vanlig måte.

.

Naturen til den energetiske tilstanden som relateres til hjerte artymier er en mangel på eller en uriktig elastisitet, en tetthet, eller en slakkhet i energiflyten i området rundt hjertet. Bevegelsen skaper et balansert og beroligende drag av energi rundt hjertet som hjelper til med å fjerne uregelmessigheter. Hjertechakra kan også være underaktivt når det er en tilstand av lav hjerteaksjon (bradykardi), eller det kan være overaktivt i tilfeller med takykardi (hurtig hjerteaksjon) – gjør en rebalansering som samsvarer med tilfellet.

.

Hjertesvikt

.

Gi pasienten en standard behandling, behandle forsiden og baksiden av hjertechakra til slutt som vanlig ved behandling av hjertepasienter. Deretter behandle som følger:

.

.

Pasienten ligger behandlingsbenken, plasser din venstre hånd over hjertet og begynn å visualisere Trekanten. Strekk ut hånden din til pasientens høyre hånd og plasser dine fingertupper lett hånden. Visualiser og send en kraftfull ”storm” av energi fra din egen hånd, en sterk, skarp, strålende storm av lys fra dine fingertupper og gjennom pasientens hånd, arm og direkte til pasientens hjerte som er under din venstre hånd. Dette burde ta bare et lite øyeblikk. Fjern raskt dine fingertupper og plasser dem pasientens høyre kne, og igjen sender du en lignende storm av energi/lys mellom kneet og hjertet til      pasienten. Gjenta med fingertuppene pasientens venstre kne og deretter venstre hånd, send igjen stormen av lys. Ved hver av posisjonene opprettholder du energien som hjertet mottar under din venstre hånd, og se at hjertet mottar og beholder store mengder av det strålende lyset.

.

Fjern din venstre håndflate fra pasientens hjerte og plasser din høyre hånd der. Plasser din venstre håndflate pasientens 3. øye chakra og send energi ned fra det 3. øye chakra til hjertet i omtrent 10 15 sekunder. Etter dette, behandle hjertechakraet som vanlig for å styrke hjertet.

.

Naturen til den energetiske tilstanden som korresponderer med hjertefeilen, er en svakhet, i uegnethet til å holde energi. Denne prosedyren styrker og gir energi til hjertet. Hjertechakra kan være underaktivt og rebalansering oppover kan også være til hjelp for pasienten.

.

Hjertebetennelse:

.

Ofte kan det å holde hendene over hjertechakra i en forlenget tid være fullgod behandling for å berolige det betente vevet. I de tilfeller hvor dette ikke er tilstrekkelig, behandle hjertechakra til slutt i en vanlig prosedyre og gjør deretter som følger:

.

Plasser dine hender pasientens skuldrer i skulderposisjon, med en hånd hver skulder. Visualiser Trekanten, og mens du kanaliserer energi, holder du din oppmerksomhet     hjertet. Kanaliser energi fra dine hender og inn i pasientens skuldrer og                      ned inn i pasientens hjerte mens du fortsetter å visualisere Trekanten. Denne flyten av energi burde bli lagt til rolig og en beroligende måte, og det vil ha en lindrende effekt hjertet. Søk å holde en kald kvalitet over energien/lyset, kald som is. Denne posisjonen holdes en god stund. Deretter ber du pasienten sitte opp, og behandler framsiden og baksiden av hjertechakra en gang. Din høyre hånd framsiden og den venstre baksiden. Hold posisjonen en god stund.

.

Ved hjertebetennelser kan et overaktivt hjertechakra være tilstede. Rebalansering skjer nedover.

.

Hjerteinfeksjon:

.

Plasser hendene over hjertet og visualiser at lyset/energien vasker gjennom hjertet og dets fôringer som er infisert, som en elv som renser og rengjør hjertet for infeksjonens mikroorganismer. Hvis hjertechakra er overaktivt rebalanser nedover.

.

.

.

Arteriell hypertensjon:

.

I din standard prosedyre legger du inn korrigering av energiflyt teknikken, og forlenger behandling av armene, en om gangen, hvor hver arm behandles ved å plassere høyre hånd på innsiden av albueleddet og venstre hånd på utsiden. Etter at du har behandlet armene slik, behandler du hendene – en om gangen – hold hånden inni dine som en sandwich, noen øyeblikk. Hypertensjon pasienter burde behandles på denne måten et par ganger i uka om mulig.

.

Hypertensjon korresponderer med en uriktig flyt av energi, energi som ikke flyter lett gjennom kroppen, men som bruker uvanlig stier. Korrigering av energiflyt hjelper energien å finne tilbake til riktig spor igjen. Når du utfører energikorrigeringen, se for ditt indre at energiflyten reguleres. Effekten på hender og armer er tydelig, og behandling av armer og hender er særlig effektivt og beroligende for pasienten.

.

Cerebral infarkt (hjerneinfarkt) og Cerebral Hemorrhage (Hjerneblødning):

.

De to typene av slag, hjerneinfarkt og hjerneblødning er forskjellige fra et klinisk synspunkt, men like fra et energimønstersynspunkt og behandles på samme måte. Der fins ingen regenerasjon av vev når vevet er ødelagt av slag, men forebyggen av slag eller ytterligere slag er mulig og det er mulig å hjelpe slagpasienter i deres arbeid med å få igjen funksjonen av deler av kroppen.

Regelmessige behandlinger er nødvendig for begge tilfeller. Å behandle pasienter med slag:

.

Etter de innledende posisjoner, be pasienten om å sitte opp. Plasser hendene dine skuldrene ved nakkebasen sidene hvor nakken og skuldrene møtes, kanaliser energi flere minutter eller du sanser at det er fullført. Dette kan i noen tilfeller vare opp til 10 minutter. Slag eller påvirkningen av slag ledsages ofte av hypertensjon, som er et vanlig bidrag til årsaken til slag, og derfor bør armene og hendene behandles deretter som beskrevet under hypertensjon. Aura lading utføres hos alle pasienter som har hatt slag, til og med små slag, og særlig for de som har vært sengeliggende en stund. Auriske urenheter nær hode og nakken kan kreve behandling.

.

Ved regelmessige behandling når pasienter har slag, eller når pasienter rammes ofte av slag, gir man spesiell oppmerksomhet også til 5 og 6 chakra, som ofte krever løsing av blokkeringen, lading, rebalansering eller stråleteknikk behandling. 4 chakra kan også kreve denne oppmerksomheten. Slagpasienter har fordel av en større sans av hele selvet, heller enn bare behandlinger av spesielle områder, og det er den generelle behandling med det formål å restaurere balansen og harmonien i hele kroppen, aura og chakrafelt som er særlig fordelaktig for disse pasientene.

.

.

Sykdommer i hjernen og nervesystemet

.

.

Sykdommer i det sentrale nervesystemet sentrerer seg ofte rundt forstyrrelser, feil eller uriktig overføring av de elektriske nerveimpulsene. De har to generelle former, impulsene tar uriktig vei, eller det er en blokkeringer i stien de skal følge. Målet er å korrigere den elektriske overføringen til hele systemet, og også legge inn spesielle visualiseringer i spesifikke områder som er angrepet av sykdommen. Healeren vil fokusere ikke bare på energien i kroppen, men også på de elektriske nerveimpulsene som styrer kroppen. Utfør standard prosedyre, men husk å behandle fra de nedre chakraene og oppover under den første runden av håndposisjoner, utfør så prosedyren under for spesielt å fokusere på nervesystemet.

.

Plasser hendene dine pasientens 7 chakra i standardposisjon, og visualiser Stjernen gjennom hele prosedyren. Begynn å følge stiene til nervesystemet, begynn ved hodet og fortsett sakte nedover nakken og armene til hendene, deretter langs ryggmargen og brystet til magen og beina ned til føttene, stiene utgår fra hjernen og gjennom kranienervene eller ryggmargen og spinalnervene, og til de når målet i musklene eller de sensoriske mottakerne. Hele veien følger du, med dine sanser de elektriske stiene gjennom kroppen, visualiser et fint lys når du gjør dette, et lys som følger stiene. Bruk lyset til å korrigere de feile koplingene eller bruddene i overføringen; visualiser at stien til energien til de elektriske impulsene blir rettet opp og at overføringen skjer i de riktige stiene uten blokkeringer. Der hvor det har blitt blokkeringer eller avledninger i stiene visualiserer du at lyset omgir og healer de nevrologiske stiene, og plasserer helse i dem. Under denne visualiseringen legger du inn de spesifikke behandlinger for sykdomstilstander du finner tilstede. Dette vil som alltid kreve en god kunnskap om anatomien i kroppen og en kraftfull evne til å visualisere.

.

Healeren kan utføre en intuitiv lesing av nervesystemet, enten gjennom hele kroppen eller innenfor spesielle områder (for eksempel hodet eller spesielle nervestier) for å få tilleggskunnskaper om de angrepne områder av hjernen og nervesystemet, behandle i samsvar med hva du finner. En god kunnskap om sykdommen kreves – nervesystemet og dets sykdommer er komplekse og det fins mange variasjoner, mange lokasjoner og typer av skade. Prosedyrene som er gitt under er eksempler og en introduksjon – andre prosedyrer er mulige for spesielle sykdommer/lokasjoner. For alle typer av sykdommer i hjernen, inkludert mentale sykdommer, er det fordelaktig med en intuitiv lesing for å finne ut hvilke deler av hjerten som er skadet, svekket eller under risiko for anfall, har under- overaktivitet. Behandle i samsvar med hva du finner.

.

Det syvende chakra vil ofte, men ikke alltid kreve ekstra oppmerksomhet i form av ekstra håndplassering, lading, rebalansering eller behandling med stråleteknikk. Ofte er det syvende chakra overaktivt og vil kreve nedbalansering. Sjekk og behandle lekkasjer, rifter og auriske urenheter som kan finnes rundt hodet når du behandler en pasient med sykdom i hjernen. Ved mange sykdommer er det vanlig at andre deler av kroppen vil kreve ekstra oppmerksomhet også. Alle nevrologiske pasienter trenger 1 – 2 behandlinger i uken, avhengig av graden av lidelse.

.

.

Epilepsi og anfall:

.

Utfør standard behandling som over, men særlig oppmerksomhet til hjernen. Bruk din intuisjon til å avgjøre hvor i hjernen krampene begynner eller blir stimulert, eller om starten på krampene er global i sin natur. Ofte vil det være spesifikt. Visualiser så at det fine lyset reparerer de feilaktige forbindelsene i området eller i hele hjernen, og legg en korreksjon på de angrepne områdene. Plasser helse i hjernen ved å legge en kvalitet av orden til funksjonen av hjernen som en helhet og til alle spesifikke områder, bring dem til en orden i funksjon og begrens uorden som er forbundet til hjernens nervevev. Ofte kan visse sektorer i hjernen være særlig involvert.

.

Svekket hukommelse eller depresjoner (inkludert Alzheimer, afasi, amnesi, dement, delirium, koma):

.

Behandle hele nervesystemet som over, fokuser spesielt på hjernen. Behandle med lys alle spesifikke kretser eller områder som intuisjonen din indikerer har en svekkelse eller en redusert funksjon. Plasser hendene dine på begge sider av det angrepne området om mulig, og visualiser et klart lys som lader og stimulerer området eller hele hjernen tilbake til helse og aktivitet. Plasser helse i området.

.

Ved mange av disse sykdommene, særlig alzheimers og ved andre hukommelsestap sykdommer, er et utvidet fokus på det 3. chakra i form av ekstra energi, lading, rebalansering eller behandling med stråleteknikk ofte en fordel for pasienten og hjelper dem til å gjenoppdage følelsen av ”selv”.

.

Multipell Sklerose:

.

Behandle med hele prosedyren som gitt over, men med særlig oppmerksomhet til myelinkjedene i trakten av hjernen og ryggmargen. Bruk lyset til å hele og nære spesielt utsatte flekker hvor det ikke fins myelin, og plasser helse, med en følelse av strukturell integritet til myelinlagene som dekker aksonene i hjernen og ryggmargen. Se hele myelinkjeden i full helse. Spesifikke områder kan også i kroppen bli angrepet – behandle disse områdene med ekstra energi og chakraene nær områder med ekstra energi samt lading, rebalansering og stråleteknikk behandling etter behov.

.

Parkinson:

.

Behandle hele nervesystemet som over. Behandle særskilt det området rundt midten av hjernen som er involvert i sykdommen – visualiser lyset og plasser helse i området rundt det angrepne pigmenterte basal gangliene (substantia nigra, locus caeruleus) og de tilhørende nerveforbindelsene. Parkinson pasientene vil også ha fordel av ekstra oppmerksomhet på det 5. chakra i form av ekstra energi, lading, rebalansering og stråleteknikkbehandling.

.

Cerebral parese:

.

Behandle hele nervesystemet, bruk ekstra tid på områder i hjernen som kan ha blitt skadet (sett med intuitiv lesing av hjernen) og også de øvre stier til armmuskler, munn etc etter behov, særlig hos pasienter med kramper. Bruk lys, og plasser helse til disse områder.

.

.

Myasthenia Gravis:

.

Behandle hele nervesystemet, bruk særlig tid på de nevromuskulære knutepunktene mellom kranie nervene og de angrepne musklene. Visualiser lyset og plasser helse i disse knutepunktene og se at de blir gjenopprettet til riktig aktivitetsnivå, med sterke impuloverføringer til musklene.

.

Huntingtons sykdom:

.

Gi standard behandling med ekstra tid til de angrepne områdene i hjernen (corpus striatum, caudate nucleus, pannelappen etter behov). Plasser hendene på hodet, med disse områdene mellom håndflatene hvis mulig og visualiser et klart lys i disse områdene som stimulerer dem tilbake til helse.

.

Hjernehinnebetennelse/encefalitt:

.

Å behandle med hele prosedyren som gitt over er ikke nødvendig, med unntak hvis der er andre sykdommer i hjerne eller nervesystemet, men plasser hendene på det syvende chakra som vanlig, og bruk lyset til å vaske vekk infeksjonen hvis en infeksjon er tilstede. Se lyset vasker hele hjernen og hjernehinnen, renser dem. Inflammasjon er vanligvis tilstede, behandle den med å sende inn en kjølighet, som is, mens du behandler for å få ned infeksjonen.

.

.

Kreftsykdommer

.

Kreftsykdommene krever aggressiv behandling for å kontrollere, og er en av de største utfordringene for en healer. Behandling ved disse maligne cellene krever evne, kunnskap, viljestyrke, utholdenhet, flid og tillit. Mange kreftpasienter trenger behandling daglig.

.

Kreftsvulster og tilstander viser seg med stor variasjon i kroppens vev og har de samme grunnleggende vesen som den energetiske naturen til sykdommen. Kreft invaderer kroppen på dets svakeste punkt, hvor den har størst mulighet til å utvikle seg. Kreft er en snikende sykdom som vokser på svakhet, får tilpass pga svakheter, uharmoni eller ubalanse i chakra og de høyere kropper. Det kan motkjempes på to måter, enten før den begynner ved å sanse svake områder og styrke dem slik at man ikke gir sykdommen innpass, eller etter at den er tilstede med å begrense veksten. Gjør som følger:

.

Bli fullstendig oppmerksom de områdene som er angrepet eller er utsatt for invasjon. Bruk informasjon som pasienten gir deg og gjennom intuitiv lesing og å se auraen, avgjør lokasjonen og veksten til kreftcellene. Utfør intuitiv lesing ved å se kroppens omriss og informasjon om den nåværende lokasjon og mulige metastaser av kreften, behandle i samsvar. Å se auraen vil gi deg lokasjoner til nåværende maligne celler. Kreft har en stygg framtreden i auraen et mørkt voksende ondartet utseende kan vise seg i fargene avhengig av dets nivå av utvikling. Fokuser dette etter behov for mer informasjon fokuser brystet og skulderområdet ved brystkreft for å avgjøre veksten og lokasjonen til mulig vekst utenfor brystet til lymfeknutene for eksempel.

.

.

Når du kanaliserer energi til pasienten, under den vanlige prosedyren av behandling, formidle en følelse av ro og stillhet til kroppen. Auralading burde alltid vært inkludert særlig for pasienter som får strålebehandling eller kjemoterapi. Det vil også være vanlig å måtte fjerne auriske urenheter nær området hvor kreftsvulsten(e) er. Noen krefttyper vil vanligvis kreve at du retter spesiell oppmerksomhet til relaterte chakra som beskrevet under, når du løser opp blokkeringer, lader, rebalanserer eller gir stråleteknikkbehandling. Du kan sanse dette under den første runden av chakraposisjoner som skadede chakra som trenger mer energi enn vanlig, eller viser en stor misfarging etc. Behandling med stråleteknikk til de relaterte chakra er veldig viktig. Relaterte chakra vil vanligvis kreve lading (også de nærliggende chakra noenganger) og rebalansering. Vanligvis vil relaterte chakra være overaktive i begynnelsesstadiet av sykdommen som områder som bukker under for sykdom. Rebalanser etter behov. Utfør behandlingen med de nødvendige modifikasjoner som forklart, inkludert de spesifikke forslagene som er gitt for hvert chakra hvor kreften er tilstede. Behandle områdene i ca 10 15 minutter eller mer.

.

Når du arbeider med områder angrepet av kreft, du søke å kjenne kreften for ditt indre. Plasser dine hender kroppen nær det angrepne området som mulig, eller som beskrevet under, og søk å beherske kreften. Den viste seg sannsynligvis for deg under din intuitive lesing spå en av to måter, som en mørk, svart flytende form eller masse som søker å spre seg eller som en voksende aktiv energi liksom flammer eller elektrisitet.

Hvis kreften viser seg som en mørk flytende masse, send blekt hvitt lys eller blåhvitt lys og se at det omslutter de mørke områdene, brenner det bort, tørker og krymper det. Hvis du kreften som flamme eller elektrisk energi, se en klar blek hvit eller blåhvitt lys som har en avkjølende, dempende og hemmende effekt. Når du arbeider med kreften med lys, du streve etter alltid å formidle en egenskap av klarhet med forsendelsen av lyset. Med det menes ikke en visuell klarhet, men en klarhets egenskap i energien det er denne kvaliteten som kan hjelpe til med å bedre pasientens velvære.

.

Du kjøre en stor mengde energi fra hendene dine, og visualisere lyset riktig, styre det mot kreften og beherske den. Det er effektivt å variere hendenes posisjoner også. Når du behandler et lokalisert område, behandle det en tid, fokuser energi og lys som beskrevet og flytt hendene til et annet sted i nærheten av der som kreften vokser. Gjenta dette i 3 4 forskjellige posisjoner i nærheten. Når du arbeider med områder hvor du ikke kan holde direkte på, for eksempel tykktarmen, prostata eller kvinners bryster, plasser da hendene nær du kan komme uten å skape ubehag for pasienten, med hendene plassert hver side av det angrepne området. Flytt posisjonene, og hold dem omtrent overfor hverandre hver side i 3 4 posisjoner. Den generelle behandling ved kreft med lys og energi, og håndposisjonene er en dynamisk prosess heller enn en statisk. Det er ytterst viktig å forstå at posisjonene til hendene er ikke essensen i behandlingen behandlingen gis med din intensjon og din viljestyrke hendene er bare instrumenter.

.

Etter at du har fullført behandlingen, er det klokt å oppfriske pasientens kropp før du avslutter. Behandle det 7. chakra en gang til, og utfør jording slik at pasienten kan drikke av Moder Jords energetiske helse.

.

Det er viktig å forstå at selv om kampen mot kreft er alvorlig, er det bedre å innta en sikker holdning, heller enn en trist og bekymret holdning mot pasienten – sykdommen vokser på frykt.

.

.

En atmosfære av tillitt og positivitet vil gi en bedre behandling. Som nevnt må også kreft behandles regelmessig og ofre. Det er bra å gi fjernhealing hvis regelmessige fysiske behandlinger ikke er mulig. Når du gir fjernhealing, bruk lyset på samme måte som beskrevet i detalj for fysisk behandling og inkluder lading og stråleteknikken for relaterte chakra. Visualiser hver gang, enten du behandler er person som er fysisk tilstede eller ved fjernhealing, full restriksjon og slukking av svulsten, bruk lyset helt til det er ”borte”. For hver form av kreft detaljert under inkluderer du de spesielle instruksene i den generelle prosedyren.

.

Prostata kreft:

.

For pasientens velvære, plasserer du ikke hendene direkte på det angrepne området, men legger en rett ovenfor skambenet og den andre rett nedenfor på de øvre delene av benet så nær du kan komme uten at pasienten føler det ubehagelig. Send energi og lys noen øyeblikk og flytt hånden til det andre benet og send energi og lys. Bytt håndposisjoner på denne måten. Det er sannsynlig at det 1. og 2. chakra vil kreve betydelig med oppmerksomhet med oppløsning av blokkeringer, lading, rebalansering, og særlig behandling med stråleteknikk.

.

Brystkreft:

.

For pasientens velvære, ikke plasser hendene direkte på brystet, men legg en hånd rett ovenfor og en rett under brystet med hendene så nære som pasienten kan føle seg komfortabel med. Send energi og lys med hendene i denne posisjonen og bytt til andre posisjoner som beskrevet før, kanskje med en hånd nær hjertet og den andre på motsatt side av brystet nær kroppens side og så videre. Det er sannsynlig at det 4. chakra vil kreve betydelig oppmerksomhet med oppløsning av blokkeringer, lading, rebalansering og i særdeleshet behandling med stråleteknikken.

.

Kreft i halsområdet (inkl thyroid, pharynks, larynks, esophagus):

.

Bruk begge hendene rundt det angrepne området i forskjellige posisjoner, enten med hendene på hver side av halsen eller sammen. Bruk 3 – 4 posisjoner. Det er sannsynlig at det 5. chakra vil kreve betydelig oppmerksomhet med oppløsning av blokkeringer, ladning, rebalansering og særlig stråleteknikk.

.

Kreft i de kvinnelige reproduksjonsorganer (ovariene, cervix, uterus):

.

Plasser hendene foran nederst på magen under 2. chakra, hendene skal så vidt overlappe hverandre. Hendene skal ligge mellom hoftebena, over og nær skambenet, behandle med energi og lys. Bytt plasseringen noe i samme region 3 – 4 posisjoner. Det er vanlig at det andre chakraet krever ekstra behandling med oppløsning av blokkeringer, ladning, rebalansering og særlig stråleteknikkbehandling.

.

Ulokalisert kreft (leukemi, lymfoma, kaposis sarcoma, noen benkrefttyper):

.

Plasser hendene tilfeldig over hele kroppen i forskjellige posisjoner, bruk din intuitive sans til å guide deg. Behandle vevet med lys og restaurer dem tilbake til helse. Det kan også være områder hos noen av disse sykdommene som er mer angrepet enn andre – sanse dette intuitivt og behandle

.

.

dem direkte. Du kan også se, med desse syndromene, en misfarging av flere eller alle chakraene som er svært uttalt. Lad i samsvar med dette.

.

Hudkreft (melanoma):

.

Plasser hendene direkte over det angrepne området du skal behandle. Hvis det er flere områder kan du plassere en hånd på hvert område i nærheten av hverandre. Hendene trenger ikke holdes samlet.

.

Lungekreft:

.

Behandle forsiden av kroppen rundt hele området, plasser hendene på hver sin side av brystkassen om nødvendig. Hvis kreften er lokalisert til ett område, behandle dette. Hvis det har spredd seg i den ene eller begge lunger behandle deretter. Varier håndposisjonen 3 – 4 ganger over de(n) angrepne lungen(e) inkluder posisjonen som er gitt under ”sykdommer i lungen”. Det er sannsynlig at det 4 og 5 chakra vil kreve ekstra mye oppmerksomhet med oppløsning av blokkeringer, ladning, rebalansering og særlig med stråleteknikken.

.

Hjernesvulster:

.

Plasser begge hendene hvor den ene så vidt overlapper den andre, over det angrepne området. Varier posisjonen under behandling 3 – 4 ganger over det angrepne området. Det er sannsynlig at det syvende chakra vil kreve ekstra behandling med oppløsning av blokkeringer, ladning, rebalansering, og særlig med stråleteknikken.

.

Kreft i nyrer og fordøyelsesorganer:

.

Plasser begge hender hvor den ene så vidt overlapper den andre, over det angrepne området. Varier posisjonen under behandlingen 3 – 4 ganger over og i nærheten av det angrepne organet. Det er sannsynlig at det 3 chakra trenger ekstra behandling med oppløsning av blokkeringer, rebalansering, ladning og særlig med stråleteknikken.

.

Tykktarm og endetarmskreft:

.

For pasientens komfort, legg ikke hendene rett på det angrepne området, men med en hånd rett ovenfor og rett under (øverst på benet) så nær som pasienten er komfortabel med. Send energi og lys en stund og flytt så hånden fra det ene benet til det andre og send energi og lys en stund til.

Varier håndposisjoner. Det er sannsynlig at det 2. chakra vil kreve mye behandling med oppløsning av blokkeringer, ladning, rebalansering og stråleteknikk.

.

.

Sykdommer i lunger og respirasjonssystemet

.

Sykdommer eller svakheter i lunger behandles som følger:

.

Etter de grunnleggende posisjoner ber du pasienten sitte opp hvis mulig. Plasser din høyre hånd øverst den venstre siden pasientens bryst, under skulderen og i rett linje over brystvorten. Håndflaten skal være mellom brystvorten og skulderen og 4 6 cm over brystvorten. Plasser din venstre hånd baksiden rett motsatt side av din høyre hånd. Oppretthold denne posisjonen send energi gjennom hendene og inn i brystkassens hulrom. Dette er den ideelle håndposisjonen for å behandle den venstre lungen og den gir energi og styrker respirasjonssystemet.

.

Når du sender energi, bruk lys i samsvar med den spesifikke sykdommen som gitt under. Når du har blitt ferdig behandle den høyre siden samme måten, hold din høyre hånd over forsiden og venstre over baksiden. Etter at du har behandlet den høyre siden, behandler du hjertechakra ved å plassere den høyre hånden over forsiden av chakra og den venstre over baksiden av chakra og send inn energi en stund. Noen kritisk syke pasienter vil ikke være i stand til å sitte oppreist, men denne behandlingen kan gis med pasienten liggende ned også samme måten. Avslutt med å plassere begge hender svakt overlappet over hjertechakras forside.

.

Ved alle sykdommer i lungene, krever sannsynligvis 4. chakra ekstra oppmerksomhet i form av ekstra håndposisjon, ladning, rebalansering og stråleteknikk behandling. Det 5. chakra krever også muligens denne ekstra behandlingen. For hver tilstand detaljert under, legg til de spesifikke instruksjoner i prosedyren gitt over.

.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, inkludert emfysem og bronkitt):

.

Når du utfører de ovennevnte posisjoner, visualiser at lyset mellom hendene fyller brysthulen – omgir lungene, først på venstre siden og så på høyre siden og deretter på forsiden og baksiden av hjertet. Lokaliser så behandlingen, først de venstre og så de høyre posisjonene, visualiser lyset rundt de angrepne delene av bronkialtreet, trekk ut, reparer og/eller åpne passasjene, gi sunnhet til skadene. Du kan bruke en intuitiv lesing av bronkialtreet for å lokalisere spesifikke områder som krever behandling. Se bronkiene og alveolsekkene som åpne, sunne og klare mens du legger helse i dem. Når det er inflammasjon i bronkiene, legg inn en kjølighet – som is – med lyset. Det

4. chakra kan være underaktivt ved kols med mindre infeksjon eller betennelse er en del av tilstanden. Rebalanser etter behov og behandle pasienten 1 – 2 ganger i uken.

.

Nedre luftveisinfeksjoner – pneumonia:

.

Når du behandler med teknikken over, visualiser at lyset vasker gjennom lungene, rengjør og renser bort infeksjonen og gir styrke til lungens funksjon. Se at lungene blir renset og styrket. Ved pleuritt (betennelse i lungehinnen) legg inn en kjølighet – som is – når du behandler betennelsen med lys. Aura ladning er indikert. 4. chakra vil ofte være overaktivt og rebalansering           trenges da. Behandle pasienten 2 – 3 ganger i uken med pasienten sittende, hvis mulig. Hvis

.

.

pasienten har feber gir du kortere behandlinger, gjerne halvparten av tiden på alle andre posisjoner.

.

Lungeinfarkt/ lungeembolisme:

.

Når du utfører ovennevnte posisjonen, visualiser lyset rundt lungene, og deretter visualiserer du fjerning av de spesifikke blokkeringene ved hjelp av lys og energi. Bruk en intuitiv lesing av lungene hvis du ønsker det, for å avgjøre lokasjonen av blokkeringen. Se at lyset omgir det blokkerte området og se at blokkeringen skrumper bort og at flyten av blod gjenopprettes i arteriene mens du legger inn helse.

.

.

INFEKSJONSSYKDOMMER.

.

AIDS (inc. ARC, HIV+):

.

Aids manifesterer seg i kroppen som en stor svakhet og ulykke i kroppen, som fallende energi i den strukturelle integritet, chakraene og aurafeltet, som en flamme som er ved å slukne. Aids pasienter bør behandles mindst 2 til 3 ganger i uken og i tilfeller ved alvorlige infeksjoner, enda oftere.

I behandlingsprosedyren er det viktig å formidle en rolig energistrøm, føle denne stillheten i deg selv, og videreformidle dette sammen med energien/lyset til hjelp og styrke for klienten.

Det vil som regel være en god del lekasjer i aurafeltet, over hele kroppen og over chakraer, og disse bør repareres. Auralading, for å etterfylle energi, er som regel alltid påkrevet. Enkelte chakraer vil også vise seg å ha ødelagt eller syk energi, og vil kreve behandling med tilføring av ny energi ved hjelp av håndpossisjoner og dyptgående metoder. Det er svært viktig å styrke og lade opp shakraene – siden noen eller alle chakraene vil ha svak farge og ha svak utstråling/omdreining. Hele shakrasystemet, og kanskje noen av shakraene, kan ha vist seg å være overaktive I første del av sykdommen, og blir senere underaktive. Her må man søke å få en balanse.

Klienten vil ofte ha svakheter I lungene og brystet, og behandling av lungene, som beskrevet, under behandling av lungene, bør som regel være innkludert i behandlingen. Bahandle lungene med lys. AIDS pasienter vil som regel ha komplikasjoner av varierende grad og disse bør alltid tas med I behandlingen. Healere som er kjent med imunsystemet vil se at dette styrkes ved korrekt visualisering. Lymfeknuter kan for eks. reduseres.

.

Infeksjonssykdommer:

.

I de fleste industriland, har man holdt kontrollen med flere alvorlige infekssjonssykdommer ved hjelp av vaksine, men fremdeles er dette et problem i store deler av verden og utøver en stor helsefare. Bruken av energi og lys vil hjelpe disse offrene for slike sykdommer til en viss grad, men dette må alltid være i tillegg til legebehandling ikke som en erstatning. Energien og lyset vil ikke alene være nok til å behandle slike sykdommer

Årsaken til disse sykdommene har rot I et varierende antall infeksjoner, og healeren vil se forskjell I klientens aura ettersom hvilken mikroorganisme som har vært på ferde og behandles deretter. Dette vil kreve en forståelse for disse sykdommer og deres effekt på klienten, og

.

.

pasientens fysiske symptomer må også undersøkes. Mennesker som er smittet med disse microorganismer vil bli svekket, og det vil kreve å søke å styrke klienten, inkludert auraladning. Ved feber, må behandlingen være kort, omtrent halvparten av vanlig behandling.

For å hjelpe denne klienten, vil vi bruke visualisering av lys, og sende dette lyset gjennom kroppen ved hjelp av håndpossisjonene. Vi ser da for oss at lyset flyter gjennom vevet og renser det for infeksjon og gir klienten styrke og bedre helse. Er et spessielt organ berørt, konsentrerer vi oss om å gi dette organet behandling og rense det ved bruk av lys.

Lading, ballansering og dyptgående behandling og behandling av syke chakraer er svært viktig, og flere chakraer er spessielt utsatt og bør gir ekstra oppmerksomhet: Poliomylitt: 5. chakra.

Herpes: det nærmeste chakraet. Mononucleosis: 4. chakra. Også armene. Candida: 4. chakra, 3. chakra og 2. chakra. Tuberkulose: Som under “lunger”.

RSV: Som under “lunger”.

DHFS: 5. chakra og deretter det 3. chakra.

Revmatisk feber: Standard behandling, men inkluder “lysvasking”.

Kolera: 6. chakra, 3. chakra og deretter 2. chakra. Varsom, kort behandling. Kikhoste: 5. chakra, og 4. chakra.

Dysentery: 3. chakra, og 2. chakra. Tyfys: 7. chacra og 6. chakra .

Difteri: Tilbake til 4. chakra, og tilbake til 3. chakra. Stivkrampe: Standard behandling, inkludert “lysvasking”. Malaria: 6. chakra, og 3. chakra.

Syfilis: 2. chakra.

Gonorre: 2. chakra.

Det er en kombinasjon av disse teknikker som vil være avgjørende for klientens helse og framgang.

.

.

.

Sykdommer I det endokrine systemet.

.

Det endokrine system spiller en kompleks rolle i den menneskelige kroppen. Over og underaktiverte chakraer står i forbindelse med overaktive og underaktive kjertler, og dette kan være nyttig for healeren og han kan moderer kjertelaktivitet ved å balansere det korresponderende chakra korrekt.

De fleste opplever en normalt skiftende aktivitet i de forskjellige kjertler, til en høyere eller   lavere grad av aktivitet og rebalanseringen av chakrasystemet er med på å bygge opp helsen til klienten. Men for noen mennesker er disse kjertlene kronisk overaktive eller underaktive, og dette leder til uønskede tilstander I kroppen. Disse kan behandles ved å balansere, som vist nedenfor, og hyppige behandlinger er ønskelig. Så ofte som hver dag eller hver 2. dag I alvorlige tilfeller.

.

Hypofyseproblemer:

.

Det 6. chakra påvirker begge hypofyselappene, forlappen og baklappen og de tilhørende hormoner. (Se engelsk oversettelse….)

.

.

.

.

Skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertelen:

.

Det 5. chakra påvirket begge disse kjertlene. Ved hypotyrose (lavt stoffskifte) høyne aktiviteten av det 5. shakra og for hyperthyrose (høyt stoffskifte), senk aktiviteten av det 5. chakraet.

.

Problemer med bukspyttkjerten:

.

Det 3. chakraet aktivitet påvirker både den endokrine og den eksokrine aktiviteten til bukspyttkjertelen. Fr diabetes rebalanser det 3. chakraet oppover.

.

Ubalanse I (ovariene) – eggstokker og testikler.

.

Det 2. chakraet påvirker disse. For impotens, rebalanser det 2. chakraet oppover, høyne energien.

.

Binyreforstyrrelser:

.

For klienter med Addisons sykdom (senket kortisol-utskillelse), rebalanser det 1. chakraet oppover. For for eks. Cushing’s syndrome (forhøyet kortisol-utskillelse) rebalanser det 1. chakraet nedover… senk aktiviteten.

.

.

.

Sykdommer I de indre organene.

.

Alvorlige sykdommer i de indre organer, som for eks lever, nyrer, pankras, etc. blir behandlet med lys. Først, ved å behandle eventuell infeksjon eller betennelse. Så utføres organladning … organet blir behandlet med lysog energi for å stimulere, og til slutt behandler man det spesifikke problemet. Gjør følgende:

.

Først plasserer du begge hendene framsiden av buken, direkte over det syke organet, og leder energien, mens du visualiserer at den strømmer gjennom organet under hendene dine, lik en elv, renser og fjerne den alle mikroorganismer som volder skaden. Dette gjør du i flere minutter.

lader du organet med lys/energi:

Be klienten sitte, om mulig, og plasser en hånd framsiden av buken, men håndflaten inn mot organet, og den andre hånden baksiden, direkte over organet. Du visualiserer dette organet, eller området inni kroppen, fylles helt fullt med lys/energi. Det skal ”ses” nesten som en lysende ball av lys holdt mellom de to hendenn. Den lysende ballen av lys ladet organet, og stimulerer det.

Til slutt, ser du for deg at hele organet blir helet og funksjonelt igjen. For å behandle spesifikke tilfelle, se nedenfor.

I disse tilfeller vil der alltid være et chakra som trenger ladning, balansering eller dyptgående behandling. Strukturelle energidefekter er vanlig, og behøver dyptgående

.

.

behandling. Det vil være vanlig å se et overaktivt chakra i forbindelse med infeksjoner og betennelse i disse organene, mens underaktive chakras blir sett ved utarting av sykdommen. Rebalanser i samsvar med dette. Disse klientene bør behandles 1-2 ganger pr. uke, leversykdommer minimum 2 timer pr. uke, om mulig.

.

Blokkeringer (fortetning) … hjertefeil:

.

Dette kan behandles som under hjertesykdommer, og healeren bør også innlemme den overstående prosedyre, i forsøk på å styrke organet. Er hjertet eller området rundt infisert eller betent, behandle dem som beskrevet under Hjertelidelser.

.

Nyresvikt (inc. Glomerulonephritises, Tubulointerstial nephritises, Renal Hypertension):

.

Behandle hver nye separat, med samme prosedyre som ovenfor. Behandle hver nyre med lys og visualiser helt ned til sykdommens nivå, mens du ser for deg at lyset omringer glomerulus, og visualiser at vevet blir leget. Du bruker det du kan av anatomi og sykdomslære for å lege skadet vev etc. Det er viktig at du først behandler ev. betennelser med et kjølig lys, og behandle infeksjoner ved å “vaske” og rense med lys. Strukturelle forandringer av forskjellige sorter kan forekomme ved de forskjellige nyresykdommer. Du utførere en intuitiv ”reading” av vevet og behandler det deretter.

Nyresvikt blir behandlet med den grunnleggende behandlingen ovenfor, og også med å bruke lys som omringer området, og også ved å visualisere åpning av blokkeringer. Skader i forb. M. høyt blodtrykk eller fortetninger beandles ved at man visualiserer disse strukturene og behandler deretter. Finnes det nyrestein, ser du for deg at du renser området for steiner og blokkeringer og samtidig behandles også området for betennelse ved å sende inn “kjølig” lys. Gallesteiner behandles likt.

Det 2. chakra vil antagelig kreve ekstra oppmerksomhet I form av lading, balansering og kanskje også dypere behandling. I forbindelse med en nyreinfeksjon, er det sansynligvis overaktivt, mens på et senere stadie, mens det på et senere stadium kan bli underaktivert. I noen tilfeller, kan de 3. chakraet også være innvolvert.

.

Leversykdommer. (Hepatitt, skrumplever, fibrosit og generelle infeksjoner/betennelser):

.

Behandle leveren med den samme prosedyre som ovenfor. Ved hepatit eller annen infeksjon, vær påpasselig med først å rense leveren ved å “vaske” og rense den med lys. Behandle samtidig for betennelse, ved å sende inn kjølig lys og energi. Plasser helse og lys i ødelagt levervev. Å holde hendene over det 5. chakraet vil også være behagelig for klienten.

Ved skrumplever eller fibrosis, som er vanlige etter en infeksjon eller betennelse, kan du se for deg at levervevet leges og heles. Behandle det 2. og/eller 3. shakra ved å legge henden på og lade det/dem opp igjen. Det kan også trenges en mer dyptgående behandling.

.

Cystisk fibrose:

.

Behandle pankreas (en stor avlang kjertel som ligger bak magesekken mellom milten og tynntarmen) med ladeprosedyrene nevnt ovenfor. Ved Cystisk fibrose, behandle ved hjelp av visualisering av at du rydder lumen (tomrommet), og se etter åndedretts infeksjoner og

.

.

hindringer/komplikasjoner som er nevnt under ”lungesykdommer”. Det 2. og 3. chakra vil antagelig kreve litt oppmerksomhet her, spessielt I form av grundig og dyptgående behandling.

.

Diabetes Mellitus:

.

(Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet.)

Gi standardbehandling først, og husk at når det gjelder diabetes behandles alltid det laveste chakraet først og oppover, i første runde med håndpossisjonene. Behandle pankreas, og deretter, med samme ladeprossedyre nevt ovenfor, spessielt i alvorlige tilfeller. En visualisering av insulinsekresjon, sammen med visualisering av reperajon av vev og nerveskader, vil være på sin plass om dette er fremtredende. Diabetes vil antagelig kreve oppsyn med det 2. chakra, som vil trenge ekstra energipåfyll, lading, balansering og dypere healing.Også det 3. chakraet kan her behandles. Dette vil som regel kreve balansering oppover.. høyne energinivået som nevn under ”sykdommer i det endokrine systemet. Alvorlig diabetes bør behandles 2 ganger i uken om mulig.

.

Infeksjoner og betennelse av annet innvendig struktur:

.

Plasser hendene over det infiserte området, men du “vasker” og renser strukturen I og rundt det infiserte området eller organet. Hvis det er infisert, send inn kjølig energi. Det er også tenkelig at disse infeksjonene og betennelsene kreve behandling av enkelte chakraer, mend energi, lading, balansering eller dypere healing som nevnt her:

Blindtarmbetennelse: 2. chakra.

Bukhinnebetennelse: 2. chakra.

Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreas): 2. og kanskje det 3. chakra. Mage– og tarmkatarr: 2. chakra.

Kolit: 2. chakra. Galleproblemer: 3rd chakra.

Nyre (bekken) betennelse: 1. chakra.

Ofte nåe en infeksjon eller en betennelse er til stede, vil man finne et overaktivt shakra, som dermed må bremses.

.

.

.

Diverse tilstander og situasjoner

Behandling av døende:

.

For en person som ikke kan bli frisk, kan man også gi behandling. Dette kan hjelpe ham/henne å forberede seg på døden, og også lette overgangen. Håndpossisjonene kan virke behagelig og trøstende for disse personene.

Healeren bør konsentrere seg om å balansere chakrasystemet gjennom lading, balansering og dypere healing, og hjelpe klienten å gå videre. Dette er det største en healer kan gi til en klient/medmenneske.

.

.

Det er ønskelig å kunne gi en slik behandlig et par ganger i uken om mulig. Klienten kan utvise angst, kjempe en kamp eller ha store sinnsbevegelser. Prøv å hjelpe personen slik at han får hvile og ha det mest mulig behagelig.

.

Mental forstyrrelse:

.

Mental forstyrrelse ledsages ofte av andre nervelidelser, og disse bør behandles for seg selv, men slike problemer er ikke alltid knyttet det kroppslige. Det er en sammenheng mellom chakrasystemet og den psykiske tilstanden og auralagene, men det er svært kompleks, så spesifikke behandlinger av de enkelte tilfeller er ikke særlig praktisk, da det er så store variasjoner. Men en healer som innehar dyp forståelse for chakrasysteme kan allikevel være I stand til å finne ut hvilket/hvilke chakraet som er innvoldert her.

Sannheten her er at disse mentale tilstandene korresponderer med det chakraenes tilstand og høyere selvet, og det er forbløffende hvor effektivt en erfaren healer kan hjelpe en person med mentale forstyrrelser. Du kan meget gjerne komme til å se utslag av slike mentale tiltander, og effekt av din behandling, i klientens chakraer og høyere selv. En vanlig behandling av disse personer vil tilføre dem emosjonell og mental klaring, og hjelpe dem i å se tingene i et større perspektiv.

For personer som lider av peronlighetsforstyrrelser, eller er I spirituelle kriser, en gjennomført generell behandling å foreslå, mindst en gang I uken. Og oftere for dem som trenger det, som foreks. personer med depresjoner Disse vil ha stort utbytte av en behandling hver 5 dag.

Mennesker i spirituelle kriser bør også ha regelmessige behandlinger. Behandlinger med disse teknikker alene kurere ikke, men det vil hjelpe personen til å kunne jobbe med seg selv, og prøve å komme til bunns i problemet. Tvil ikke på at du kan hjelpe disse personene.

.

Man må vise forsiktighet når man behandler personer med alvorlige mentale sykdommer. Disse personene behandles i kortere perioder, kanskje 1/3 av vanlig tid, og noter ned effekten hver gng. Gå varsomt fram.

.

Øresykdommer:

.

Hendene kan plasseres over ørene, den ene eller begge to. Behandle infeksjoner og betennelser som vanlig. ( Ved å “vaske” å rense det infiserte området med lys for å rense og kjølig energi for å kjøle ned.)

Ved høreproblemer, plasserer du hendene på det 7. chakra, og visualiserer at personen blir mer sensibel for lyder, og får bedre hørsel. Hvis du vet hva som er skadet i øret, for eks beinskade, visualiserer du at du sender lys til det aktuelle stedet. Hvis nerver er involvert her, behandler du nerven/e ved å bruke metoden beskrevet under “Sykdommer i hjernen og nervesystemet”. Se for deg at øret er sunt og friskt.

.

Øyesykdommer:

.

Legg en hånd over hvert øye om nødvendig. Behandle infeksjoner og betennelser som vanlig (Ved å “vaske” å rense det infiserte området med lys for å rense og kjølig energi for å kjøle ned.) Disse kan lett oppstå i spesielle området av øyet og du visualiserer deretter. Ved katarrer, visualiserer du klarhet i linsen, og du bruker lys og ser for deg at området blir helbredet.

.

.

Ved grønn stær, i en tidlig fase, ser du for deg at øynene får hvile ved bruk av lys og legger også inn helbredelse. Ved langt fremskreden grønn stær gjør du det samme, men på dette tidspunktet er det ikke sikkert det kan stoppes.

.

Leddbetennelse:

.

Legg hendene dine over det infiserte stedet, og behandle det med lys, men du tilfører også varme til disse områdene. Du kan også legge inn en passende visualisering her.

.

Systematisk eller generalisert bindevevs sykdommer:

.

Legg hendene over de berørte områder. Det er ikke nødvendig å holde hendene over hverandre eller samlet. Du kan legge den ene hånden et sted og den andre et annet sted på kroppen og bruk intuisjonen her. Betennelse behandler du med kjølig lys/energi. Vevsforandringer, som er vanlige ved slike sykdommer, bør behandles med passende visualisering.

.

Klienter med organimplantater:

.

Behandlingen består i ladning av organet, som beskrevet I den generelle prosedyren under “sykdommer I de indre organer”, dette vil gi ny energi til organet. Dette bør gjøres inne 24 timer etter transplantasjonen, om mulig.

.

Pasienter som nettopp har hatt en operasjon:

.

Behandle organene og områdene rundt med lys og ved å legge inn god helse. =g se for deg at organene heales etter hvilken sykdom som har vært aktuell. Rens auraen over infiserte områder. Se sydde områder leges (interne og eksterne). En generell behandling kan virke forfriskende.

For mødre med nyfødte, passer du spesielt på å behandle for eks. Uterus (livmoren) ved å plasserer begge hendene (med overlapping) varsomt under det 2. chakraet og mellom hoftebeina. Styr lyset mot livmoren, og til området rundt mens du ser for deg at den heales og du legger også inn ønske om helbredelse. Spesiell behandling av den nyfødte er ikke nødvendig.

.

Brukne bein:

.

Behandle bruddstedet, ved å bruke lys og visualiser at det blir healet og friskt.

.

Brannsår:

.

Legg hendene, ikke på huden, men 3 til 4 cm over. Bruk lys i behandlingen av den brente hudoverflaten, mens du overfører en iskald og kjølende energi, som du gjorde ved betennelse. Se for deg at huden fornyes.

.

.

Petter Paulsen
Sundelsgatan 4 Haparanda

eller e-post : nordichypnose@gmail.com Hjemmeside : http://www.petterpaulsen.nu Telefon: 40745921 . eller svensk nummer : 0761043832